E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 211 ieraksts.

Sveiki! Vai skolēns, kas izglītojies humanitārā un sociālā virziena programmā (respektīvi, apguvis dabaszinības), var pieteikties CE kārtošanai priekšmetos, kurus nav apguvis (respektīvi, fizika/ķīmija/bioloģija)?

Publicēts: 29-04-2015

Labdien!

Nav normatīvo aktu, kas vidusskolēniem liegtu pieteikties kārtot centralizēto eksāmenu priekšmetā, kuru vidusskolā viņš nav mācījies. Tādējādi pat tad, ja skolā neesi mācījies fiziku, bioloģiju un ķīmiju, CE kārtošanai šajos priekšmetos skolā vari pieteikties. Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var izvēlēties arī vairākus).

Būtu vērtīgi savlaicīgi apdomāt, kā šos priekšmetus jau vidusskolas laikā apgūt pietiekamā līmenī, lai nokārtotu CE (ar dabaszinību priekšmeta apguvi nebūs pietiekami). Var apmeklēt speciālus sagatavošanas kursus, kurus piedāvā augstskolas (LU, RSU, LLU u.c.), var izmantot privātskolotāja pakalpojumus vai mācīties patstāvīgi, izmantojot internetā pieejamos resursus, piemēram, digitālo zināšanu „trenažieri” skolēniem eksāmenu priekšmetos, iepriekšējo gadu eksāmenu paraugus u.c.

Papildu informācija:

Materiāls par valsts pārbaudījumu kārtošanu 2015. gadā: http://www.niid.lv/node/758.

Sagatavošanas kursi bioloģijā, fizikā, ķīmijā: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=24&y=13&level_2=302&page=1&subject_2=442|421|441

Digitālais zināšanu “trenažieris” skolēniem: http://www.uzdevumi.lv/prof

Iepriekšējo gadu CE eksāmenus iespējams aplūkot šeit: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml (zem ‘Vidusskola’)

CE paraugi no iepriekšējiem gadiem: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml

Labu veiksmi mācībās, un lai izdodas īstenot visus savus mērķus!

Labdien! Man ir nepabeigta vidējā izglītība. Vēlos to pabeigt un mācīties tālāk. Problēma tāda, ka strādāju divās darba vietās, pa dienu un uz pusslodzi vakaros. Vēlējos uzzināt, kura no Rīgas vakarskolām piedāvā neklātienes programmu, kādās dienās un kādos laikos. Varbūt kāda skolā būtu tālmācības iespēja?

Publicēts: 14-04-2015

Labdien!

Vairākas vakarskolas piedāvā ne tikai mācības no rīta, pa dienu un vakarā, bet arī neklātienē un/ vai tālmācībā/ eksternātā.

Visas vidējās izglītības neklātienes un tālmācības programmas, kuras piedāvā Rīgas skolas, varat apskatīt šeit: http://bit.ly/1yq3H6I.

Jūs varat izvēlēties gan valsts (mācības ir bez maksas), gan privāto skolu (šajā gadījumā par mācībām ir jāmaksā, maksa ir strādājošam cilvēkam “draudzīga”, 35-40 EUR mēnesī, un maksimāli ērts mācīšanās grafiks). Kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc budžeta/ maksas, mācību valodas u.c. kritērijiem. Jāpiebilst, ka gan valsts, gan privātajās vakara (neklātienes/ tālmācības) vidusskolās mūsdienās ir raksturīga individuāla pieeja un pretimnākoša attieksme, galvenais ir atrast skolu, kas īsteno piemērotu programmu, sazināties ar to un mēģināt atrast labāko individuālo risinājumu.

Rīgas valsts un privāto skolu saraksts, kas piedāvā neklātienes/ tālmācības programmas:

Neklātienes plūsmā parasti ir jāapmeklē divi darbdienu vakari nedēļā, savukārt tālmācībā mācības notiek e-vidē, noteitkās dienās apmeklējot konsultācijas klātienē.

Ja ir darba dēļ ir grūti iekļauties skolu piedāvātajos grafikos, vēl ir iespēja ikvienam pieaugušam cilvēkam pēc 18 gadu vecuma mācīties eksternāta formā. Mācības eksternātā jeb pašizglītība tiek īstenota sekojoši: skola sniedz konsultācijas saskaņā ar grafiku, tiek saskaņoti ieskaišu kārtošanas laiki. Skolēna atbildība ir šīs konsultācijas apmeklēt un nokārtot visas nepieciešamās ieskaites un eksāmenus saskaņā ar iepriekš sastādīto grafiku. Pārējā laikā skolēns mācās patstāvīgi, t.i., viņš pats kontrolē mācīšanās procesu.

Tādējādi mūsu ieteikums: izvēlieties skolu un sazinieties, lai uzzinātu, kādas ir iespējas tieši Jūsu situācijā.

Lai Jums izdodas īstenot savus mērķus!

2013. gadā ieguvu apliecību par profesionālās pilnveides izglītību sporta speciālistu C kategorijas sertifikāta iegūšanai. Kursus (320 stundu apmērā) pabeidzu, bet eksāmenu sertifikāta iegūšanai neesmu likusi. Vai tagad  vēl varu likt eksāmenu un iegūt sertifikātu ar šo izglītību? Pieredzes trenera darbā nav. Kursos mācījos intereses dēļ, bet tagad gribētu iegūt arī sertifikātu.

Publicēts: 31-03-2015

Labdien!

Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības nosaka 26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām": http://likumi.lv/doc.php?id=204329. Saskaņā ar Noteikumiem C kategorijas sertifikātu var saņemt persona ar vidējo izglītību, kas pēdējo 5 gadu laikā apguvusi IZM licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā. Tādējādi Jūsu iepriekšējā izglītība atbilst prasībām, un pieredzes trūkums arī nav šķērslis. Noteikumos arī atrunāts, kādi dokumenti jāiesniedz un cik jāmaksā par sertifikācijas eksāmenu, sertifikāta izsniegšanu, resertifikāciju utt.

Saskaņā ar Sporta likumu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP). Federācijas mājaslapā ir aprakstīta kārtība, kā Jums jārīkojas, ja vēlaties sertificēties kā C kategorijas sporta speciāliste (trenere): http://www.lsfp.lv/sertifikacija/sporta_specialistu_sertifikacija.

Jums jāraksta LSFP iesniegums, jāsagatavo nepieciešamie dokumenti: vidējās izglītības dokuments, profesionālās pilnveides izglītības apliecība, izvēlētā sporta veida federācijas atzinums (jāņem vērā, ka federācija var izvirzīt trenera kandidātam kādas īpašas prasības, var likt nokārtot noteikta veida pārbaudījumu - tas jānoskaidro federācijā), ģimenes ārsta atzinums par veselības stāvokļa atbilstību un dokuments, kas apliecina veikto samaksu par sertifikāciju. Pēc tam Jums jākārto sertifikācijas eksāmens (eksāmena paraugu sk. iepriekš minētajā LSFP mājaslapā).

Veiksmi, un lai Jums izdodas īstenot savus mērķus!

Labdien, man ir pabeigtas deviņas klases, eksāmenus nekārtoju, saņēmu liecibu. Pasreiz strādāju par aprūpētāju pansionātā, un ļoti vēlētos iet mācīties par māsas palīgu , jo profesija interesē un patīk. Mācos arī dažādos kursos, kas saistīti ar šo profesiju. Vai man ir iespēja kaut kur macities par māsas paligu?

Publicēts: 17-03-2015

Labdien!

Programmu “Māszinības”, kuru beidzot, var iegūt māsas palīga kvalifikāciju, piedāvā trīs medicīnas koledžas”:

Ar pamatizglītību (no 17-18 gadiem) uzņem divās izglītības iestādēs: Rīgas 1. medicīnas koledžā un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā:

http://www.niid.lv/niid_search/program/4849

http://www.niid.lv/niid_search/program/4848

Mācības šajās programmās ir par valsts budžeta līdzekļiem. Jāmācās ir klātienē 1 gads. Programmās mācās ne tikai jaunieši no 18 gadu vecuma, bet arī visu vecumu pieauguši cilvēki, liela daļa jau strādā veselības aprūpes iestādēs. Programmu beidzot, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību; iegūtās zināšanas arī ļoti noder praktiskajā ikdienas darbā.

Par iespējām iestāties šajās programmās. Abu koledžu uzņemšanas noteikumi paredz, ka nepieciešama pabeigta pamatizglītība – jāuzrāda apliecība par pamatizglītību, un ar liecību vien nepietiek.

Kā Jums rīkoties, lai iegūtu apliecību par pamatizglītību.

Pabeigt 9. klasi un iegūt apliecību par pamatizglītību iespējams dažādās izglītības ieguves formās, ne tikai dienas mācībās. Iespējas ir šādas:

1. vakarskolas. Arī valsts vakarskolās mūsdienās tiek piedāvāta iespēja mācīties vakaros, neklātienē, tālmācībā vai eksternātā. Jums jāizvēlas pamatizglītības 2.posma 7.-9.klases programma. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=vakarskola&level_1=10&page=1

Izvēloties piemērotāko skolu un programmu, noteikti sazinieties un noskaidrojiet visas nianses: vai un kad iespējams pieteikties, kādi dokumenti jāiesniedz, kāds būs mācīšanās režīms utt. Reizēm diemžēl mēdz būt tā, ka vakarskola nevar nokomplektēt pamatskolas klasi, un tādēļ mācības netiek uzsāktas. Tādēļ noteikti jāsazinās ar skolu un jāprecizē par iespējām.

2. eksternāts. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.149 10.punktu,“izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo uzņemt kā eksterni (persona, kas pašizglītības veidā apgūst valsts vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei”. Tātad šeit ir vecuma ierobežojums – no 18 gadiem. Eksternātā var mācīties ne tikai vakarskolās, bet arī parastajās vispārizglītojošajās skolās, kas īsteno Jums atbilstošu programmu – tikai atkal noteikti iepriekš jāsazinās ar izvēlēto skolu un jānoskaidro visas iespējas. Vienīgi jāņem vērā, ka eksternātā lielākā daļa mācību vielas ir jāapgūst patstāvīgi, kas nav viegli.

3. Tālmācības iespējas. Piedāvā gan valsts skolas, gan privātās - par samērīgu maksu; turklāt mācīšanos var viegli apvienot ar darbu. Mācīšanās tiek īstenota pēc individuāla plāna, un skolu var pabeigt īsākā laikā. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=t%C4%81lm%C4%81c%C4%ABbas%20vidusskola&level_1=10

Labdien! Vai tas ir iespējams - studēt divās bakalaura programmās vienlaicīgi? Un vai tas ir iespējams RSU?

Publicēts: 16-03-2015

Labdien!

Augstskolu likums* neaizliedz vienlaicīgi studēt vairākās studiju programmās. Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka “tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā”. T.i., ja Jūs izvēlēsieties studēt divās studiju programmās vienlaicīgi, tad viena no tām noteikti būs par maksu.

Arī RSU pastāv šāda iespēja – formāli ikviens drīkst noslēgt divus studiju līgumus, no kuriem viens var būt par budžeta līdzekļiem (vispārējā konkursa kārtībā), bet otrs - par maksu. Taču jāņem vērā, ka studentiem vajadzētu vienmēr rūpīgi izvērtēt savas spējas un iespējas, pirms sāk studijas divās programmās vienlaicīgi, jo tas var negatīvi ietekmēt sekmes. Pēc RSU Studiju daļas speciālistu sniegtās informācijas, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, parasti augstskola neiesaka studēt vienlaikus divās programmās un mēģina šāda veida studiju pretendentus atrunāt. RSU ir bijusi vairākkārt negatīva pieredze, kad jaunieši iestājas un studē divās programmās, bet nespēj tikt galā, un rezultātā ir jāpamet abas. Mācību slodze ir liela. Ir jārēķinās arī ar to, ka, ja abās ir pilna laika dienas studijas, tad pavisam noteikti nāksies kavēt lekcijas, un vienlaicīgas studijas nav pietiekami attaisnojošs iemesls, lai augstskola veiktu izmaiņas lekciju plānā.

Ja vēlaties precizēt savas iespējas un noskaidrot visas nianses, lūdzu, sazinieties ar RSU Studiju daļu, tālrunis 67409075.

*Augstskolu likums http://likumi.lv/doc.php?id=37967

Labdien! Uzsāku mācības ES finansētajā viengadīgajā programmā. Vēlējos pajautāt, vai skolai ar izglītojamo nav jāslēdz līgums? Kā notiek stipendiju izmaksa par nepilnu mēnesi? Kur var iepazīties ar stipendiju izmaksu kārtību? Mums bija vajadzīga apdrošināšana, kuru pieprasīja skola, vai nav paredzēti līdzekļi no ES jauniešu apdrošināšanai? Vai ir kāda iespēja uzzināt, ko īsti paredz apmaksāt ES projekts, un kas jāpērk pašiem?

Publicēts: 09-03-2015

Labdien!

Projekta īstenošanas noteikumi neparedz līgumu slēgšanu starp izglītojamo un profesionālās izglītības iestādi. Līgumu slēgšana ir iespējama, ja to paredz izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi, piemēram, ja izglītojamais izmanto dienesta viesnīcu.

Stipendiju izmaksa par nepilnu mēnesi, tas ir, ja mācības uzsāktas pēc 15.datuma, bet līdz mēneša beigām ir ne mazāk kā 5 darba dienas, ir paredzēta 35 EUR apmērā pie noteikuma, ja izglītojamajam nav neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos ir saņemts sekmīgs vērtējums, (vērtējums nav mazāka par 4 ballēm), kā arī atbilstoši izglītības iestādes vadītāja apstiprinātam mērķstipendiju piešķiršanas/izmaksu nolikumam nav pārkāpti izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

Ar mērķstipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtību/nolikumu var iepazīties katrā profesionālās izglītības iestādē, kurā tiek īstenota Jauniešu garantiju projekta 2.kārta. Projekta grupas audzinātājiem ir pienākums visus izglītojamos iepazīstināt ar attiecīgās izglītības iestādes mērķstipendiju piešķiršanas/izmaksu nolikumu.

Par apdrošināšanu lūdzam precizēt, par kādu (veselības, dzīvības, nelaimes gadījumu, civiltiesiskā) apdrošināšanu ir jautājums.  No projekta līdzekļiem ir paredzēta izglītojamo civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku.

Projekta ietvaros jauniešiem tiek garantēta bezmaksas izglītības iegūšana, tai skaitā mācību līdzekļi teorētiskajām nodarbībām, materiāli un spectērpi praktiskajām nodarbībām, bezmaksas dienesta viesnīca, naktsmītnes un ceļa izdevumu apmaksa kvalifikācijas prakses laikā no dzīvesvietas līdz prakses vietai kopā nepārsniedzot 71 EUR/mēnesī, STEM priekšmetu papildapmācība, iegūstamajai kvalifikācijai darba tirgū nepieciešamo papildus sertifikātu/apliecību iegūšana (piemēram, mazumtirdzniecības veikala pārdevējiem – sertifikāts par elektroniskā kases aparāta lietošanu).

Sveicināti! Vai ir iespēja neklātietnē vai tālmācībā pabeigt 9.klasi? Jeb vai ir obligāti skola jāapmeklē klātienē?

Publicēts: 06-03-2015

Labdien!

Pabeigt 9. klasi un iegūt apliecību par pamatizglītību iespējams dažādās izglītības ieguves formās, ne tikai dienas mācībās. Iespējas ir šādas:

  1. vakarskolas. Arī valsts vakarskolās mūsdienās tiek piedāvāta iespēja mācīties vakaros, neklātienē, tālmācībā vai eksternātā. Jums jāizvēlas pamatizglītības 2.posma 7.-9.klases programma. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=vakarskola&level_1=10&page=1

Izvēloties piemērotāko skolu un programmu, noteikti sazinieties un noskaidrojiet visas nianses: vai un kad iespējams pieteikties, kādi dokumenti jāiesniedz, kāds būs mācīšanās režīms utt. Reizēm diemžēl mēdz būt tā, ka vakarskola nevar nokomplektēt pamatskolas klasi, un tādēļ mācības netiek uzsāktas. Tādēļ noteikti jāsazinās ar skolu un jāprecizē par iespējām.

  1. eksternāts. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.149 10.punktu,“izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo uzņemt kā eksterni (persona, kas pašizglītības veidā apgūst valsts vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei”. Tātad šeit ir vecuma ierobežojums – no 18 gadiem. Eksternātā var mācīties ne tikai vakarskolās, bet arī parastajās vispārizglītojošajās skolās – tikai atkal noteikti iepriekš jāsazinās ar izvēlēto skolu un jānoskaidro visas iespējas. Vienīgi jāņem vērā, ka eksternātā lielākā daļa mācību vielas ir jāapgūst patstāvīgi, kas nav viegli.
  2. Tālmācības iespējas. Piedāvā gan valsts skolas, gan privātās par samērīgu maksu. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=t%C4%81lm%C4%81c%C4%ABbas%20vidusskola&level_1=10

Lai Jums veicas!

Labdien, Pašlaik studēju LU 2. kursā, un mani interesē: Vai var pabeigt augstskolu (Ne tikai LU ,bet arī RTU un citas) eksternātā, un ja var, tad kā un kādi ir nosacījumi?

Publicēts: 24-02-2015

Labdien!

Eksternāts (jeb pašizglītība) kā iespējamā izglītības ieguves forma Latvijā ir pieejama tikai vidējās izglītības pakāpē. Augstākajā izglītībā ir noteiktas šādas izglītības ieguves formas:

1) klātiene;

2) neklātiene; neklātienes formas paveids — tālmācība;

(skat. LR izglitības likuma 8. pantu. http://likumi.lv/doc.php?id=50759#p8 )

No jūsu jautājuma var secināt, ka vēlaties pēc iespējas samazināt klātienes studiju kontaktstundu skaitu. Tādā gadījumā piemērotākas var būt tālmācības vai neklātienes studijas, taču jāsaka,ka arī neklātienes studijās augstskolas katrā konkrētā programmā var noteikt obligāto kontaktstundu skaitu (piem., sesiju veidā).

Ja kādu iemeslu dēļ nevarat vai nevēlaties turpināt esošās studijas, Jums ir iespēja pāriet uz citu studiju programmu vai līdzīgu studiju programmu (ar citu izglītības ieguves formu) vai pat uz citu augstskolu. To nosaka augstskolu likuma 47 pannts (http://likumi.lv/doc.php?id=37967#p47) un MK noteikumi  "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos" http://likumi.lv/doc.php?id=96800

Skaidrojošu informāciju par šādu pāreju uz citu programmu vai augstskolu var izlasīt šeit:

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/254792-ka-pariet-uz-citu-studiju-programmu-vai-augstskolu/

Labu veiksmi!

Labdien! Vai jaunietim pēc Adamovas speciālās internātpamatskolas 9.klases beigšanas ir iespēja mācīties par pavāru vai pavāra palīgu?

Publicēts: 13-02-2015

Labdien!

Tālākās izglītības iespējas pēc speciālās pamatizglītības iegūšanas ir atkarīgas no tā, kāda īpašā veida speciālās izglītības programma tiek beigta. Saskaņā ar mums pieejamo informāciju Adamovas speciālā internātpamatskolā tiek piedāvātas divu veidu programmas.

1) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem;
2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Sekmīgi pabeidzot jebkuru no šīm programmām, tiek iegūta pilna pamatizglītība, kas ļauj turpināt izglītību jebkurā vidējās izglītības pakāpes programmā (vidējā vispārējā izglītība, t.sk. vakarā, profesionālā vidējā izglītība vai arodizglītība). Protams, katrā individuālajā gadījumā ir jāizvērtē jaunieša spēja iekļauties izglītības procesos konkrētās izglītības iestādes vidē.

‘Pavāra palīga’ kvalifikācija atbilst 1. profesionālās kvalifikācijas līmenim un to ir iespējams iegūt profesionālās pamatizglītības programmās. Beidzot programmu, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, iegūst Apliecību par profesionālo pamatizglītību ar Pavāra palīga profesionālo kvalifikāciju.

Programmu un iestāžu sarakstu skatiet šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&qualification=Pav%C4%81ra%20pal%C4%ABgs%401&level_2=401

Lielākā daļa šo programmu gan ir domātas jauniešiem, kas nav beiguši pamatizglītību – tā saucamās pedagoģiskās korekcijas programmas. Iespējams, ka jūsu klienta bērna konkrētajā gadījumā, skolas būtu gatavas pieņemt arī jaunieti, kurš ir beidzis  speciālās pamatizglītības programmu. Tas ir jāskaidro ar konkrēto profesionālās izglītības iestādi, ņemot vērā jaunieša konkrēto situāciju un diagnozi. Savukārt Alsviķu arodskolas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas programmas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti.

‘Pavāra’ kvalifikācija atbilst - 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim - un to ir iespējams iegūt arodizglītības programmās. Šīs ir 3-gadīgas arodizglītības programmas, kurās jaunietis mācīsies kopā ar citiem pamatizglītības beidzējiem. Programmas rezultātā, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, iegūst Atestātu par arodizglītību ar Pavāra profesionālo kvalifikāciju.  Pēc programmas beigšanas iespējams turpināt izglītību t.s. izlīdzinošajā kursā (1 gads), kas ļauj iegūt pilnu vidējo izglītību.

Programmu un iestāžu sarakstu skatiet šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&level_2=402&qualification=Pav%C4%81rs%402

(NB – šajā saitē redzamais programmu saraksts bija aktuāls uz 2014./15. gada uzņemšanu, iespējams, ka uz nākamā gada uzņemšanu būs kādas izmaiņas – kāda skola nāks klāt vai kādā citā uzņemšana nenotiks. Lielāka skaidrība par 2015. gada uzņemšanu varētu būt, sākot ar martu.)

‘Pavāra palīga’ kvalifikāciju iespējams iegūt arī profesionālās pamatizglītības programmās, ko piedāvā speciālās izglītības iestādes. Taču šīs programmas paredzētas speciālās izglītības beidzējiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem., t.i. pēc būtības tās nav paredzētas tādu programmu beidzējiem, kādas piedāvā Adamovas speciālā internātpamatskola.  Ja tomēr jūs vai jūsu klients uzskata, ka tieši šī programmas būtu piemērotas klienta bērnam, tad, lai turpinātu izglītību šajā programmās, ir jāsaņem Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (VPMK) atzinums (pirms tam saņemot psihologa vai psihiatra atzinumus).  Vairāk par komisijas darbu varat lasīt šeit:

http://visc.gov.lv/specizglitiba/vpmk_par_darbu.shtml

Šajā lapā arī norādīts VPMK kontakttālrunis, uz kuru zvanot, saņemsiet izsmeļošu skaidrojumu par šo vai citu programmu piemērotību jūsu klienta bērnam.

Pamatizglītības programmas, ko piedāvā speciālās izglītības iestādes ar pavāra palīga kvalifikāciju. Programmu un iestāžu sarakstu skatiet šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&level_2=407&qualification=Pav%C4%81ra%20pal%C4%ABgs%401

Cik šogad var būt nesekmīgas atzīmes, lai skolēnu pārceltu nākamajā klasē?

Publicēts: 12-02-2015

Labdien!

Saskaņā ar spēkā esošo MK noteikumu Nr.149 (pieņemti 28.02.2012.) 26. punktu, 1.-4.klasē un 10.-12.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj, savukārt no 5.līdz 8.klasei uz nākamo klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk kā viens nepietiekams vērtējums gadā. Saskaņā ar noteikumiem, uz trešo gadu tajā pašā klasē skolēnu neatstāj.

Visos gadījumos, kad 1.-4.klasē bērnam mācībās bijušas problēmas, kuru dēļ nav saņemts pietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, viņam nosakāmi papildu mācību pasākumi pēc mācību gada beigām un nodrošināma iespēja kārtot pēcpārbaudījumu. Ja tomēr vērtējums gadā palicis nepietiekams, nākamajam mācību gadam obligāti izstrādājams individuāls atbalsta pasākumu plāns mērķtiecīgai mācību grūtību novēršanai. Atstāšana uz otru gadu būs pieļaujama tikai īpašos izņēmuma gadījumos – kad kompleksi būs izvērtēti skolēna mācību sasniegumi, to attīstības dinamika, vispārējā attīstība, kavējumi un mācību sasniegumu prognozes nākamajam mācību gadam.

Saskaņā ar noteikumiem, ja 10.-12.klasē ir saņemts nepietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, skola nosaka papildu mācību pasākumus pēc mācību gada beigām un nodrošina iespēju kārtot pēcpārbaudījumu. Ja nav nokārtots arī pēcpārbaudījums, tad šis mācību priekšmets ir jāapgūst pašam - pašizglītības formā. Uz otru gadu vidusskolā var palikt tikai izņēmuma gadījumos, ja attaisnotu kavējumu dēļ nav iespējams saņemt gada vērtējumu.

Ja skolēns nav spējis izpildīt Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības apliecības par pamatizglītību saņemšanai, 9.klasē viņš drīkst mācīties atkārtoti.

Pamatskolā

1) no 1.–4.klases – bez nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja izglītības iestādes pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus (vērtējums vairākos mācību priekšmetos neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts), mācību sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamā vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu (kavējumu dēļ nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus semestrī vai gadā), mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību gadam, atzīst, ka izglītojamo var nepārcelt nākamajā klasē;

2) no 5.–8.klases – ja izglītojamais visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu un saņēmis ne vairāk kā vienu vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm;

Vidusskolā

3) no 10.–11.klases – ja izglītojamais visos izglītības programmā noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm;

4) vakara (maiņu), neklātienes un tālmācības programmās – ja izglītojamais ir saņēmis gada vērtējumu visos mācību priekšmetos un saņēmis ne vairāk kā divos mācību priekšmetos vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm, nosakot individuālu plānu nepietiekamo vērtējumu uzlabošanai nākamā mācību gada pirmā semestra laikā.

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243

*MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

Uzdot jaunu jautājumu.