E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 226 ieraksti.

Labdien! Kādai ir jābūt izglītībai vai kur ir iespējams saņemt kvalifikācijas vai prakses sertifikātu skursteņslauķiem? Paldies par atbildi.

Publicēts: 16-05-2018

Labdien!

Saskaņā ar Profesijas standartā norādīto informāciju skursteņslauķis ir amatnieks, kurš Latvijas Amatniecības kameras (LAK) diplomēta skursteņslauķa meistara vadībā veicis profesionālu apmācību un guvis sava aroda praktiskā darba pieredzi. Tādējādi skursteņslauķa profesijas apguve notiek amatizglītības ceļā, t.i, praktiski strādājot meistara vadībā, savukārt profesionālās izglītības iestādes šādas kvalifikācijas ieguvi nepiedāvā.

Profesionālā organizācija, kas Latvijā veic skursteņslauķu sertifikāciju saskaņā ar LAK apstiprinātu sertifikācijas kārtību, ir Skursteņslaucītāju amata brālība.

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar brālības valdes priekšsēdētāju amata meistaru Māri Bambi, kurš skaidroja, kā var iegūt skursteņslauķa darbam nepieciešamos dokumentus:

  1. Pretendents (iepriekšējai izglītībai un darba pieredzei prasības nav noteiktas) stājas darbā pie sertificēta amata meistara, kura vadībā strādā 3 gadus;
  2. Meistars raksta biedrībai ziņojumu ar lūgumu organizēt kvalifikācijas eksāmenu pretendentam amata zeļļa kvalifikācijas ieguvei;
  3. Ja pretendents sekmīgi nokārto eksāmenu, viņš iegūst amata zeļļa diplomu un sertifikātu, kurā uzskaitīts, ar kādiem konkrētiem darbiem viņš ir tiesīgs nodarboties. No šī brīža pretendents jau drīkst strādāt patstāvīgi;
  4. Pēc 5 gadiem zeļļa amatā strādājošais jau drīkst paaugstināt kvalifikāciju un pretendēt uz meistara amatu. Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, iegūst meistara diplomu un sertifikātu.
  5. Resertifikācija nepieciešama ik pēc 2 gadiem.

Svarīgi zināt, ka gan zellis, gan meistars drīkst veikt tos darbus, kas norādīti viņa sertifikātā. Ja, piemēram, aktu sastādīšanas funkcija šajā dokumentā nav iekļauta, tad persona nav tiesīga to darīt. Sertifikācijas procedūra jāiziet arī profesionāliem ugunsdzēsējiem, ja viņi vēlas strādāt skursteņslauķa amatā. Papildus pretendentiem nepieciešams iziet veselības pārbaudi un patstāvīgi nokārtot sertifikātu darbam augstumā. Turklāt nepieciešams saņemt pozitīvas atsauksmes no klientiem, nedrīkst būt sūdzību par pretendenta darbu.

Vairāk par skursteņslauķu sertifikāciju lasiet Skursteņslaucītāju amata brālības mājaslapā: http://skurstenslaukiem.lv/certification.html.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, sazinieties ar Skursteņslaucītāju amata brālības valdes priekšsēdētāju Māri Bambi, tālrunis 29242316.

Papildu informācija:

Labdien! Gribētu nākošajā gadā pēc vidusskolas absolvēšanas mācīties par surdotulku. Vai Latvijā ir šāda iespēja? Līdz šim to varēja izdarīt SIVA, bet pēc pieejamās informācijas nav saprotams, vai SIVA uzņem surdotulku programmā. Paldies!

Publicēts: 16-05-2018

Labdien!

Saskaņā ar koledžas “Sociālās integrācijas valsts aģentūra” (SIVA) Uzņemšanas noteikumos norādīto informāciju, 2018./19. gada vasarā ir plānota uzņemšana 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Tulkošana”, kuru beidzot, absolvents iegūst surdotulka kvalifikāciju. Lai iestātos, nepieciešama vidējā izglītība, nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā, kā arī jānokārto iestājpārbaudījums - profesionālās piemērotības tests.

Sazinoties ar SIVA Uzņemšanas nodaļas speciālisti, noskaidrojām, ka uzņemšana surdotulku studiju programmā tiek plānota arī 2019./20. gada vasarā.

Labdien! Mācos pamatskolā. Kā es varu kļūt par policistu?

Publicēts: 27-04-2018

Labdien!

Latvijā policista profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc vidusskolas. Taču, ja ļoti patīk un interesē policista profesija, pēc 9. klases var doties uz vispārizglītojošajām vidusskolām, kas piedāvā apgūt profesionāli orientētās vidusskolas programmas ar ievirzi policista darbā.

Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā “Policijas darbs” (jāmācās 1 gads, iegūst kvalifikāciju “Ierindas sastāva policists”) var iestāties tikai ar pabeigtu vidējo izglītību: http://www.niid.lv/niid_search/program/1447. Lai stātos programmā, jābūt 18-40 gadiem, vidējai izglītībai, jānokārto tests par piemērotību dienestam policijā, tests vērīguma un atmiņas pārbaudei, fiziskās sagatavotības pārbaude. Sekmīgi pabeidzot arodizglītības programmu, nākamajā gadā var iestāties koledžas profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs”: http://www.niid.lv/niid_search/program/916

Iemaņas policista profesijā pēc 9. klases (neiegūstot kvalifikāciju) var apgūt arī dažās Latvijas vidusskolās, mācoties profesionāli orientētajās vidusskolas programmās. Šādas programmas īsteno Valmieras 5. vidusskola, Pumpuru vidusskola Jūrmalā, Priekules vidusskola, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, Rīgas Jāņa Poruka vidusskola; kā arī Jelgavas 6. vidusskola (mazākumtautību programmas): http://www.niid.lv/niid_search?qy=policija&level_1=11 Kāds sekmju līmenis nepieciešams, stājoties katrā no šīm skolām, jānoskaidro, sazinoties ar izvēlēto skolu.

Profesionāli orientētajās vidusskolas programmās ar ievirzi policista darbā var apgūt ne tikai vidusskolas priekšmetus, bet arī dažus ar policista profesiju saistītos speciālos mācību priekšmetus - kriminālistiku, šaušanu, tuvcīņu u.c. Šo programmu ietvaros netiek piešķirta kvalifikācija, bet tiek sniegts ieskats profesijā. Ja patiešām šī profesija būs ieinteresējusi, tad doties pēc vidusskolas mācīties tālāk uz Valsts policijas koledžu būs pareizā izvēle.

Par pašvaldības policistu darbu un dažādām profesijām papildus var izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://profesijupasaule.lv/pasvaldibas-policija. Drīzumā tiks publicēta arī informācija par darbu un profesijām Valsts policijā.

Papildu informācija

10. maijā plkst. 10.00 ikviens, kuru interesē policista darbs, var doties uz Valsts policijas koledžu, kur notiks Atvērto durvju diena: http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/sakums.

Labdien! Esmu mācījusies tehnikumā, kur mācību programma jāapgūst četru gadu laikā (no 2000. līdz 2004. gadam), pēdējais kurss sākās 2003.gadā un pabeigts 2004.gada maijā. Vai man ir jākārto CE, iestājoties augstskolā, ja teorētiski 12. klases viela apgūta pirmajos trīs kursos, ceturtajā kursā bija speciālie priekšmeti un prakse?

Publicēts: 21-04-2018

Labdien!

No Jūsu jautājumā iekļautās informācijas saprotams, ka esat pabeigusi vidējās profesionālās izglītības programmu tehnikumā un saņēmusi attiecīgu izglītības dokumentu. Ja vidējā vai vidējā profesionālā izglītība nav pabeigta, tad augstskolā vai koledžā iestāties nevar.

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Ingrīdu Kamarūti. Speciāliste skaidroja, ka tieši, sākot ar 2004. gadu, izglītības iestādes kopā ar atestātu vai diplomu jau izsniedza vispārējo un profesionālo vidusskolu absolventiem centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus.

Ja esat kārtojusi CE, bet Jums tehnikumā netika izsniegts sertifikāts (piemēram, CE rezultāti atspoguļoti tikai sekmju izrakstā), tad Jums ir divas iespējas:

  1. Vērsties pie tehnikuma, kuru pabeidzāt, vadības (direktora) ar lūgumu izsniegt sertifikātu;
  2. Vērsties VISC ar lūgumu izsniegt CE sertifikāta dublikātu. Šis ir maksas pakalpojums, bet priekšrocība ir tāda, ka process notiek ātri - sertifikāts tiek izgatavots 1-2 darbdienu laikā.

Savukārt, ja neesat kārtojusi CE attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, invaliditāte vai cits iemesls) un Jūs varat uzrādīt dokumentu, kas apliecina atbrīvojumu no CE kārtošanas, tad, iespējams, Jūs varat iestāties augstskolā bez CE kārtošanas (precīzi tas jānoskaidro pašā izvēlētajā augstskolā). Ja šāda attaisnojoša dokumenta nav, tad CE, visticamāk, nāksies kārtot. Vairāk par atbrīvošanu no CE varat izlasīt 28.12.2016. LV portāla rakstā "Kādos gadījumos skolēnu atbrīvo no valsts pārbaudījumiem".

Augstskolu likuma 46. pants paredz, ka personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas, sākot ar 2004. gadu, kā pamats uzņemšanas prasībām ir centralizēto eksāmenu rezultāti. Vēršam uzmanību, ka augstskolu noteiktās uzņemšanas prasības var būt atšķirīgas, līdz ar to ir jāskatās katras attiecīgās augstākās izglītības iestādes uzņemšanas noteikumi. Jāatceras arī, ka augstskolai un koledžai ir tiesības noteikt papildu iestājpārbaudījumus. Tas var būt zināšanu tests, pārrunas, radošais darbs – atkarībā no studiju specifikas

Ar katras pamatstudiju programmas uzņemšanas nosacījumiem Jūs varat iepazīties augstākās izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumos, kā arī NIID.lv programmu aprakstos. Visas pamatstudiju programmas (saraksts) atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Zināšanai informējam, ka personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas CE vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās.

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās, un tam jāpiesakās ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Diemžēl šajā mācību gadā pieteikšanās termiņi jau ir nokavēti, nākamā pieteikšanās tiks organizēta tikai pēc gada. Detalizētu informāciju par pieteikšanās termiņiem un kārtību, maksas apmēru u.c. skatiet NIID.lv sagatavotajā rakstā: http://www.niid.lv/CE_augst.

Labdien! Es šobrīd mācos 11.klasē. Vēlētos vai nu nokārtot vidusskolas eksāmenus šogad,  vai mācīties tālmācībā. Vai ir iespējams kārtot valsts pārbaudījumus jau 11.klasē?

Publicēts: 21-04-2018

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Ingrīdu Kamarūti. Speciāliste skaidroja, ka normatīvie akti neaizliedz skolēnam pieteikties valsts pārbaudījumu, t.sk. centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai, mācoties 11. klasē, taču tas nav ieteicams, jo mācību priekšmeti vēl nav pilnībā apgūti standartā paredzētajā apjomā. Nav saņemts arī pilns vērtējums attiecīgajos mācību priekšmetos.

Turklāt saskaņā ar 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 22.punktu izglītojamie izvēlas un piesakās centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim (šis likuma pants attiecas arī uz skolēniem, kuri apgūst vidējās izglītības programmu tālmācībā).  Mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu. Līdz ar to iespēja kārtot CE šajā mācību gadā jau ir nokavēta.

Taču normatīvajos aktos ir paredzēta iespēja apgūt divu vidusskolas klašu mācību vielu viena gada laikā. Saskaņā ar Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 46. punktu, skolēni, kuriem ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, sociālā un psiholoģiski emocionālā gatavība, var viena gada laikā secīgi apgūt divu klašu mācību priekšmetu saturu. Šajā gadījumā līdz attiecīgā gada 31. decembrim vecākiem vai pilngadību sasniegušajam skolēnam jāiesniedz skolas direktoram iesniegums ar lūgumu atļaut līdz mācību gada beigām apgūt nākamās klases mācību priekšmetu programmu saturu. Direktors nosaka individuālus pārbaudījumu norises laikus, savukārt skolēns līdz mācību gada beigām nokārto divu klašu mācību priekšmetu satura pārbaudes darbus un noteiktos valsts pārbaudes darbus.

Jūs varat no klātienes vidusskolas programmas pāriet uz tālmācības programmu. Jāņem vērā, ka, pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē (semestrī) būs jāmācās. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto CE mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vidusskolas programmām, kuras var apgūt tālmācības formā: https://bit.ly/2HjZNST. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas, virziena (vispārizglītojošā, humanitārā, profesionāli orientētā) u.c. NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, tādēļ iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai noskaidrotu visas nianses.

Labdien! Vai var pabeigt 11. klasi, ja ir viens nesekmīgs vērtējums?

Publicēts: 20-04-2018

Labdien!

Izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē nosaka Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". Saskaņā ar šiem noteikumiem nosacījumi pārcelšanai uz nākamo klasi vidusskolas vakara, neklātienes vai tālmācības programmās un vidusskolas klātienes programmās atšķiras.

Par pārcelšanu nākamajā klasē vakarskolās (vidusskolas vakara, neklātienes vai tālmācības programmās)

Atbilstoši noteikumiem, izglītojamo pārceļ vidusskolas nākamajā klasē (no 10. uz 11. klasi), ja ne vairāk kā divos mācību priekšmetos vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) vidusskolas programmā ir saņemts gada vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm (noteikumu Nr.591 32.3.punkts).
Tātad - vakara (maiņu) un neklātienes (tai skaitā tālmācības) programmās ir atviegloti nosacījumi pārcelšanai no 10. līdz 12. klasei (pārceļ ar nesekmīgu vērtējumu ne vairāk kā divos mācību priekšmetos). Taču attiecībā uz 12. klasi prasības vakara un neklātienes programmās ir tādas pašas kā klātienes programmā - atestātu par vidējās izglītības ieguvi nevarēs saņemt, ja vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai valsts pārbaudījumā būs zemāks par četrām ballēm.

Par pārcelšanu nākamajā klasē vidusskolas klātienes programmās

Savukārt, mācoties klātienē, lai vidusskolas programmā pārceltu no 10. uz 11. klasi, nedrīkst būt nesekmīgs gada vērtējums nevienā no mācību priekšmetiem. Ja 10. klasē ir nesekmīgs gada vērtējums kādā no mācību priekšmetiem, nevar pārcelt nākamajā klasē, un izglītojamais ir jāatskaita. Taču pēc atskaitīšanas ir iespēja atkārtoti uzsākt mācības 10. klasē tai pašā vai citā vidējās izglītības iestādē.

Vēršam uzmanību, ka 10. klasē ar nesekmīgu gada vērtējumu kādā no priekšmetiem var pārcelt 11. klasē, ja tai pašā vai citā skolā no klātienes pāriet uz vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) programmu (noteikumu Nr.591 10.punkts).
Tātad ir iespēja gan atkārtoti mācīties klātienē 10. klasē tai pašā vai citā skolā, gan pāriet uz tās pašas vai citas skolas neklātienes, tai skaitā tālmācības programmu, un turpināt mācības 11. klasē.

Labdien! Ja es esmu kārtojis centralizēto eksāmenu krievu valodā kā izvēles priekšmetā, vai tas der kā svešvalodas sertifikāts?

Publicēts: 12-04-2018

Labdien!

Sākot ar 2012./13. mācību gadu*, vidusskolas centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātā tiek ierakstīts gan svešvalodu (t.sk. krievu valodas) CE vērtējums procentos, gan attiecīgā vērtējuma atbilstība (pielīdzinājums) Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas prasmes līmenim (B1, B2 vai C1). Šo atbilstību Jūs varat norādīt, piemēram, aizpildot CV, apliecinot savas zināšanas darba devējam, aizpildot Eiropas valodu pasi u.c. gadījumos, tādējādi Jūsu iegūtais CE sertifikāts būs derīgs kā apliecinājums valodas prasmei.

Vairāk par svešvalodas (t.sk. krievu valodas) CE vērtējumu atbilstību EKP līmeņiem varat izlasīt Valsts izglītības satura centra (VISC) sagatavotajos materiālos: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20151002_ce_se_vert_atbilstiba.pdf un http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf.

 * No 2012./13. gada CE  vērtējumus izsaka procentuāli. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas CE atbilst Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumu Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).

Papildu jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālistiem, kontaktinformācija: http://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml.

Labdien! Pirms 10 gadiem mācījos pamatskolā. Diemžēl pabeidzu skolu ar diviem nesekmīgiem gada vērtējumiem un diviem nesekmīgiem eksāmenu vērtējumiem. Tagad, atsākot mācības, interesē, vai man ir jāpārliek visi eksāmeni, vai tikai tie kuri bija nesekmīgi?

Publicēts: 11-04-2018

Labdien!

Iestājoties un mācoties pamatskolas 9. klasē atkārtoti, arī pēc vairāku gadu pārtraukuma, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām.  Parasti tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi), ja tie ir nokārtoti, otrreiz nav jākārto. Taču, ja izglītojamais vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

Tomēr jārēķinās, ka katru gadījumu skola izskata individuāli – lēmumu par to, kuri priekšmeti tiks ieskaitīti un kuri Jums būs jāapgūst, pieņems skolas direktors, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (liecību, sekmju izrakstu).

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē vai tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.

NIID.LV sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota, un precizēt uzņemšanas nosacījumus. 

Labdien! Ja skolēns atkārtoti mācās 9.klasē (pēc liecības saņemšanas), viņam mācības ir jāsāk no jauna, t.i. , viņam vēlreiz jāiegūst vērtējumi visos mācību priekšmetos un vēlreiz jākārto visi eksāmeni, pat tad, ja tie bija sekmīgi uzrakstīti iepriekšējā gadā? Vai iepriekš iegūtie sekmīgie vērtējumi mācību priekšmetos un eksāmenos var tikt ņemti vērā, un tie vairs nav jākārto?

Publicēts: 10-04-2018

Labdien!

Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai)*.

Mācoties 9. klasē atkārtoti, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām. Savukārt tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi) otrreiz nav jākārto. Taču, ja skolēns vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

*Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 43. punkts.

Labdien! Ja persona ir ieguvusi pamatskolas izglītību pirms 10 gadiem un tagad vēlas nokārtot cetnralizētos valsts eksāmenus, lai pabeigtu vidusskolu, vai viņa var to darīt, neapmeklējot vakarskolu? Kādas šajā ziņā vispār ir iespējas, lai nokārtotu eksāmenus?

Publicēts: 09-04-2018

Labdien!

Izglītības likuma 8. pants paredz, ka izglītības programmas saturu izglītojamais var apgūt pašizglītības (jeb eksternāta) formā. Novērtējumu par šādi apgūtu izglītības programmu var saņemt, nokārtojot centralizētos eksāmenus (CE) u.c. nepieciešamos pārbaudījumus izglītības iestādē, kura īsteno attiecīgo programmu. Programmas apguve eksternātā nozīmē, ka cilvēks mācās pastāvīgi pēc izglītības iestādes izsniegtajiem materiāliem, var saņemt nepieciešamās konsultācijas un uz izglītības iestādi dodas kārtot pārbaudes darbus.

Personai, kura vēlas apgūt vidusskolas programmu eksternātā, ir iespēja iestāties vispārējās vidējās izglītības iestādē eksternātā vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) izglītības programmā. Plašāk par mācībām eksternātā varat izlasīt Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" V. nodaļā.

Visas vakara, neklātienes un tālmācības vidusskolas programmas skatiet šeit: http://bit.ly/1mp6nvA. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c. Savukārt, virs programmas saraksta nospiežot izvēlni “Iestāžu skats”, Jūs varat aplūkot sarakstu ar izglītības iestādēm, kuras piedāvā vakara, neklātienes vai tālmācības programmas.

NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, tādēļ iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai noskaidrotu visas nianses.

Papildu informācija - kā labāk sagatavoties CE kārtošanai

Par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Uzdot jaunu jautājumu.