E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 211 ieraksts.

Labdien! Vēlējos pajautāt, kā notiek profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām. Vai es varu pieteikties, ja esmu pašnodarbināts? Kas man jādara, lai pieteiktos?

Publicēts: 16-01-2018

Labdien!

Ikviens, kas apguvis kādu profesiju darba gaitā ārpus izglītības sistēmas, tostarp pašnodarbinātas personas, var iegūt 1., 2. vai 3. līmeņa kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no izglītības iestādēm, kas noslēgušas deleģējuma līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

Lai pieteiktos kvalifikācijas noteikšanai, izvēlētajā izglītības iestādē vai kompetences centrā jāvēršas ar iesniegumu. Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments (saskaņā ar „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādi”), kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtību un iesnieguma veidlapas atradīsiet IKVD mājaslapā.

Izglītības iestāžu, kas noslēgušas deleģējuma līgumu ar IKVD, un profesiju sarakstu atradīsiet IKVD izveidotajā sarakstā (Excel fails): Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas.

Ja vēlaties precizēt informāciju, sazinieties ar IKVD speciālistiem pa tālruni 26663308.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka kopš 2017. gada rudens nodarbinātie vai pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem pieaugušo izglītības projekta ietvaros. Strādājoši cilvēki, kuriem piešķirts trūcīgo vai maznodrošināto personu statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100 % apmērā. Vairāk par projekta ietvaros piedāvātajām iespējām varat izlasīt Valsts izglītības attīstības aģentūras vietnē “Mācības pieaugušajiem”: http://www.macibaspieaugusajiem.lv.

Labdien! Esmu atgriezusies Latvijā pēc 14 ārzemēs pavadītiem gadiem un pabeigtas vidusskolas. Diemžēl man nav īsti skaidrs, ko es gribētu mācīties tālāk. Vai ir kāda iestāde, kur varu griezties, lai palīdzētu noskaidrot man piemērotāko izglītības virzienu?

Publicēts: 08-01-2018

Labdien!

Individuālas karjeras konsultācijas

Jūsu aprakstītajā situācijā, turpmāko studiju un profesijas izvēlē, pārdomāta un izsvērta lēmuma pieņemšanā, iespējams, ļoti noderīga būtu individuāla saruna ar karjeras konsultantu - profesionāli, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un izglītības iespēju izvēlē, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, t.sk. darba meklēšanas prasmes. Šādu pakalpojumu var saņemt arī bez maksas, piemēram:

1) Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) jaunieši var pieteikties individuālajai karjeras konsultācijai: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=2&mid=14
2)augstskolu karjeras centros jauniešiem ir iespēja saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piemēram,
- Rīgas Tehniskajā universitātē http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/toposajiem-studentiem,
- Latvijas Universitātē http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/.

Ir pieejami arī kvalificētu karjeras konsultantu pakalpojumi par maksu, piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.htmlhttp://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/temas/darbs-un-nakotne/

Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas mājaslapā ir pieejams saraksts ar profesionāliem karjeras konsultantiem, kuri sniedz konsultācijas, t.sk. vidusskolēniem: http://www.lkaaa.lv/node/147.

Noderīgi resursi par turpmākās izglītības un karjeras izvēli

 • Nacionālā izglītības iespēju datubāze www.niid.lv ir vietne, kurā apkopotā veidā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām. NIID.LV vietne sastāv no divām daļām – no datubāzes un no portāla daļas, kas satur noderīgu papildus informāciju - rakstus par aktuāliem izglītības jautājumiem, karjeras izvēles testus un iespēju uzdot jautājumu e-konsultantam, Latvijas izglītības sistēmas apraksts un noderīgu saišu sadaļa.
 • NIID.LV sadarbībā ar Euroguidance Latvia veidotais pieredzes stāstu apkopojums “Mācīties Latvijā: informācija diasporai un pieredzes stāsti”.
 • www.profesijupasaule.lv ir interneta vietne, kurā var paplašināt priekšstatu par profesiju un amatu daudzveidību, iegūt informāciju par darba saturu un prasībām no šajās profesijās vai amatos strādājošiem. Interneta vietnē var apskatīties profesiju aprakstus, intervijas, fotogrāfiju galerijas un katras attiecīgās profesijas apguves iespējas. “Profesiju pasaule” informācija, iespējams, palīdzēs Jums turpmākās profesijas izvēlē.
 • Lēmuma pieņemšanā par izglītības ieguvi Jums varētu palīdzēt Valsts izglītības attīstības aģentūras sagatavotās infografikas par sevis izzināšanu un profesijas izvēli. Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infografikas. Tāpat pašizziņai var noderēt karjeras izvēles testi: http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm vai NVA sagatavotā mājaslapas sadaļa jauniešiem par karjeras izvēli, kura apkopoti ieteikumi gan labākai sevis izpētei (t.sk. testi), gan profesijām, gan darba tirgus prognozēm u.c.: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304&mid=297&pt=1
 • Jūs varat izmantot iespēju apmeklēt izglītības iestāžu organizētās atvērto durvju dienas, kā arī citus izglītībai veltītus pasākumus. Piemēram, no 23. līdz 25. februārim Ķīpsalā notiks starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2018”, kas piedāvā jauniešiem un citiem interesentiem visaptverošu informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Vairāk informācijas varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infodienas.

Papildu informācija

Varbūt Jums noder arī informācija par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija.

Labdien! Es šobrīd mācos 11. klasē. Vēlētos uzzināt, vai ir kādi bezmaksas kursi skolēniem 2018. gadā, un vai es varu strādāt, kamēr mācos vidusskolā?

Publicēts: 05-01-2018

Labdien!

1)Par bezmaksas kursiem skolēniem

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) apkopo informāciju par sagatavošanas un profesionālās ievirzes kursiem bērniem un jauniešiem, t.sk. arī par bezmaksas iespējām, ko vidusskolēniem piedāvā galvenokārt augstskolas (programmu saraksts): http://bit.ly/2lM4yfd. Šie kursi visbiežāk tiek organizēti mācību gada laikā un ir paredzēti jauniešiem, kuri interesējas par konkrētu jomu (piemēram, medicīnu, programmēšanu, komerczinībām, ķīmiju, jurisprudenci, valodām u.c.) un nākotnē plāno šajā jomā studēt.

Savukārt par interešu izglītību/ pulciņiem (nodarbības tajos notiek bez maksas vai par nelielu samaksu) Jūs varat uzzināt savā pašvaldībā. Piemēram, par interešu izglītības iespējām Rīgā var noskaidrot Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā E-skola.

2)Par iespēju strādāt paralēli mācībām vidusskolā

Bērnu un pusaudžu nodarbināšana ir pieļaujama, tikai strikti ievērojot Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Darba likums vienlaikus arī nosaka regulējumu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, attiecībā uz viņu darba laiku, atpūtas laiku un darba samaksu. Tā, saskaņā ar likuma 132. pantu, pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā. Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, papildus darbam turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, mācībās un darbā pavadītais laiks saskaitāms kopā un nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

Atbilstoši Darba likuma 149.panta 1. daļai personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piešķir vienu mēnesi ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Tāpat atbilstoši Darba likuma 63. pantam, ja pusaudzis papildus vidējās izglītības vai profesionālās izglītības ieguvei arī strādā, viņam par veikto darbu samaksā atbilstoši nostrādātajam laikam. Šajā gadījumā pusaudzim noteiktā stundas tarifa likme nedrīkst būt mazāka par MK noteikto minimālo stundas tarifa likmi normālā darba laika ietvaros.

Savukārt darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumus, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību, nosaka Ministru kabineta Noteikumi Nr. 206.

Papildu informācija (skaidrojumi) par bērnu un pusaudžu nodarbinātību:

Labdien! Kur var aprunāties ar izglītības speciālistu par bērna problēmām pabeigt 9. klasi? Un kādas ir iespējas, ja nepabeidz to?

Publicēts: 03-01-2018

Labdien!

Ja bērnam radušās grūtības pabeigt 9. klasi, iespējams, vispirms būtu svarīgi noskaidrot, kādi ir to iemesli: vai tās ir mācīšanās grūtības vai traucējumi, problēmas konkrētu priekšmetu apguvē, nesaprašanās ar skolotāju, motivācijas trūkums, uzvedības traucējumi, veselības problēmas, sociālās, ģimenes problēmas utt. – un tad attiecīgi meklēt atbalstu, mēģināt šīs problēmas risināt vecākiem sadarbībā ar klases audzinātāju, skolas administrāciju (direktoru), skolas atbalsta personālu (skolas psihologu, sociālo pedagogu), priekšmetu pedagogiem, izglītības speciālistiem savā pašvaldībā u.c.

Pamatizglītības ieguve vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Latvijā ir obligāta (Vispārējās izglītības likums, 32. pants). Turklāt cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību ir ierobežotas tālākās izglītības un nereti arī darba iespējas. 

Turpmākās izglītības iespējas pēc 9. klases ir atkarīgas no tā, kādu izglītības dokumentu skolēns ir saņēmis: apliecību par pamatizglītību vai liecību. Ja ir saņemta apliecība par pamatizglītību, tad nav nekādu ierobežojumu: jaunietis var iestāties vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē vai profesionālās vidusskolas (vai arodskolas, tehnikuma) 1. kursā (dažās skolās gan mēdz būt konkurss vai uzņemšanas noteikumos atrunāts, ka visām atzīmēm jābūt sekmīgām – tas jānoskaidro izvēlētajā skolā).

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja 1) kādā no priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem nav iegūts vērtējums (n/v), vai 2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).

Ja skolēns ir saņēmis liecību, tad ir divi varianti, kā pabeigt pamatizglītību:

A) Mācīties atkārtoti tās pašas vai citas vispārizglītojošās skolas 9. klasē*. Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē, tai skaitā tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.

B) Mācīties kādā profesionālajā skolā pedagoģiskās korekcijas programmā, kurā uzņem ar nepabeigtu pamatizglītību (var arī ar 9. klases liecību) un kopā ar profesiju iegūt pamatizglītības dokumentu (apliecību par profesionālo pamatizglītību). Taču jāņem vērā, ka jāmācās ir nevis 1 gads kā vispārizglītojošās skolas 9. klasē, bet gan 2-3 gadi. Šo programmu ietvaros kopā ar pamatizglītību tiek iegūtas vienkāršas profesijas, piemēram, būvstrādnieka, galdnieka palīga, pavāra palīga, montāžas darbu atslēdznieka u.c. profesijas. Programmu saraksts 2017./18. gada uzņemšanā: http://bit.ly/2kwmM4K.

*Zināšanai informējam, ka 9. klasē uz otru gadu neatstāj, taču skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai) - Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 43. punkts.

Papildu informācija

Labdien! Šajā mācību gadā pabeigšu 9.klasi un būšu ieguvusi pamatskolas izglītību. Vēlētos uzzināt, kur es varētu iet tālāk mācīties medicīnas nozarē?

Publicēts: 28-12-2017

Labdien!

Mūsdienās gandrīz visas profesijas medicīnas nozarē var apgūt tikai pēc vidējās izglītības ieguves. Vienīgā arodizglītības programma, kurā uzņem pēc pamatizglītības (no 18 gadu vecuma), ir “Māszinības”, kurā var iegūt māsas palīga kvalifikāciju.

Savukārt ar pabeigtu vidējo izglītību medicīnas nozarē var apgūt daudzveidīgu profesiju klāstu dažādās izglītības pakāpēs. Priekšstatam nosūtām Jums profesiju/ izglītības programmu sarakstus, kurās var mācīties pēc vidusskolas:

1.Arodizglītība pēc vidējās izglītības.

- Māsas palīgs (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), jāmācās 1 gads): http://bit.ly/2C2PjZz.

- Zobārsta asistents (2. PKL, jāmācās 1 gads): http://bit.ly/2CgzZYr.

2.Vidējā profesionālā izglītība pēc vidējās izglītības.

- Kosmētiķis (3. PKL, jāmācās 2 gadi): http://bit.ly/2DpQv5b

- Zobārstniecības māsa (3. PKL, jāmācās 2 gadi): http://bit.ly/2DpvhER

- Zobu tehniķis (3. PKL, jāmācās 2,5 gadi): http://bit.ly/2Ch0HAg.

3.Augstākā izglītība – 1. līmeņa jeb koledžas studiju programmas.

- Ārsta palīgs (4. PKL, jāmācās 3 gadi): http://bit.ly/2zG06CL

- Biomedicīnas laborants (4. PKL, jāmācās 2 gadi): http://bit.ly/2CeFS8l

- Farmaceita asistents (4. PKL, jāmācās 2,5 gadi): http://bit.ly/2DnkWJt

- Fitnesa treneris (4. PKL, jāmācās 2,5 gadi): http://bit.ly/2lbSGmj

- Māsa (4. PKL, jāmācās 3 gadi): http://bit.ly/2ljx3zI

- Masieris (4. PKL, jāmācās 2 gadi): http://bit.ly/2DoGTYu

- Podologs (4. PKL, jāmācās 2 gadi): http://bit.ly/2C5xTLF

- Radiologa asistents (4. PKL, jāmācās 3 gadi): http://bit.ly/2DqTien

- Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (4. PKL, jāmācās 3 gadi): http://bit.ly/2CeF01l

- Vecmāte (4. PKL, jāmācās 3 gadi): http://bit.ly/2CghUr8

- Zobu higiēnists (4. PKL, jāmācās 2 gadi): http://bit.ly/2CgVqpI.

4.Augstākā izglītība – profesionālā bakalaura programmas.

- Audiologopēds (5. PKL, jāmācās 4 gadi): http://bit.ly/2l9bYc7

- Ergoterapeits (5. PKL, jāmācās 4 gadi): http://bit.ly/2lkedbG

- Fizioterapeits (5. PKL, jāmācās 4 gadi): http://bit.ly/2lafAuv

- Galvenā vecmāte (5. PKL, jāmācās 4 gadi): http://bit.ly/2pOBo3t

- Medicīnas māsa (5. PKL, jāmācās 4 gadi): http://bit.ly/2CgEDWc

- Sabiedrības veselības speciālists (5. PKL, jāmācās 4 gadi): http://bit.ly/2pNfQnY

- Tehniskais ortopēds (5. PKL, jāmācās 4 gadi): http://bit.ly/2lbea2T

- Uztura speciālists (5. PKL, jāmācās 4 gadi): http://bit.ly/2E99DWA

5.Augstākā izglītība – profesionālās programmas pēc vidusskolas.

- Ārsta grāds vai ārsta grāds ar papildus studijām pediatrijā – jāstudē 6 gadi; zobārsta vai farmaceita grāds – jāstudē 5 gadi: http://bit.ly/2Cfmt51

6.Augstākā izglītība – akadēmiskā bakalaura programmas

- Veselības zinātņu bakalaurs farmācijā vai Dabaszinātņu bakalaurs optometrijā, vai Veselības zinātņu bakalaurs veselības sportā - jāstudē 3 vai 4 gadi: http://bit.ly/2E6NkR2

Tādējādi, ja Jūs plānojat mācīties un veidot savu turpmāko karjeru medicīnas nozarē, iesakām vispirms pabeigt vidusskolu. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka augstskolu vai koledžu uzņemšanas noteikumos bez vidusskolas atestāta pārsvarā tiek prasīti sekmīgi/ pēc iespējas augstāki vērtējumi konkrētos centralizētajos eksāmenos (CE). Iesakām Jums rūpīgi iepazīties ar uzņemšanas nosacījumiem izvēlētajā augstākās izglītības programmā un censties pēc iespējas labāk nokārtot prasītos CE.

Papildu iespējas

Jauniešiem, kuri nopietni interesējas par medicīnu un vēlas studēt šajā nozarē, ir iespēja paralēli mācībām vidusskolā apmeklēt speciālus ievirzes kursus: Jauno mediķu akadēmiju Rīgas Stradiņa universitātē vai Jauno mediķu skolu Latvijas Universitātē.

Laimīgu Jauno gadu, lai izdodas īstenot savus mērķus!

Labdien! Esmu ieguvusi friziera kvalifikāciju 2005. gadā, Rīgas 34. arodvidusskolā. Kopš 2006.gada esmu strādājusi par frizieri Latvijā, savukārt pēdējos 4 gadus strādāju Norvēģijā. Jautājums ir par Eiropas diplomu frizierim. Kā es varu to iegūt un vai vispār varu?

Publicēts: 12-12-2017

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka Jūs jautājat par ES sertifikātu frizieriem  - European Hairdressing Certificate (EHC).

Coiffure EU (European association of employers’ organisations in hairdressing) asociācija piešķir tiesības līgumvalstu institūcijām izsniegt EU frizieru sertifikātus. Vairāk informācijas skatiet šeit: http://www.euhaircert.eu/.

Diemžēl Latvija un tās institūcijas nav atrodamas EHC un Coiffure EU biedru sarakstā (sarakstu skat. http://www.coiffure.eu/about#members).

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Frizieru un kosmetologu asociācijas (LFKA) pārstāvi, kura apstiprināja, ka LFKA šobrīd nav ES frizieru asociācijas sastāvā. Līdz ar to, lai uzzinātu par iespēju saņemt ES frizieru sertifikātu:

 • Jūs varat pati sazināties ar Coiffure EU  - e-pasts: info@coiffure.eu;
  vai
 • tā kā strādājat Norvēģijā, varat sazināties ar Norvēģijas nozares asociāciju The Norwegian Hairdressing and Beauty Industry Association http://www.nfvb.no/, kura ir EHC un Coiffure EU biedrs. E-pasts: post@nfvb.no.

Papildu informācija

Varbūt Jums noder informācija par Latvijā iegūtu izglītības dokumentu/ profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs:
- Latvijas izglītības dokumentu atzīšana citās valstīs: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/latvijas-izglitibas-dokumentu-atzisana-citas-valstis;
-    Nacionālie diplomatzīšanas informācijas centri ENIC/NARIC Norvēģijā un citās valstīs: http://www.enic-naric.net/norway.aspx.

Labdien! Es pabeidzu vidusskolu 2015. gadā. Esmu nokārtojusi 4 valsts eksāmenus: latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā un otrajā svešvalodā. Nākošajā gadā gribētu uzsākt studēt medicīnu, bet nepieciešams nokārtot centralizēto eksāmenu ķīmijā, fizikā vai bioloģijā. Vai pastāv iespēja nokārtot ķīmijas eksāmenu līdz 2018. gada jūlijam?

Publicēts: 24-11-2017

Labdien!

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību, var kārtot centralizētos eksāmenus (CE) augstskolās, ar kurām Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu:

 • Daugavpils Universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Liepājas Universitātē;
 •  Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

Papildu informāciju atradīsiet šajā NIID.lv rakstā (raksts tiks aktualizēts tuvākajā laikā atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Kā sagatavoties CE kārtošanai

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja mācīties pie privātskolotāja vai speciālos CE sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Vēršam uzmanību, ka ir iespēja apgūt atsevišķus sagatavošanās CE kursus arī tālmācībā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

Labdien! Šogad pabeigšu 9 klasi. Vēlos studēt par medicīnas māsu. Kur lai studēju? Ko varēšu darīt pēc studijām, kad būšu ieguvusi māsas kvalifikāciju?

Publicēts: 10-11-2017

Labdien!

Lai studētu par medicīnas māsu, vispirms ir nepieciešams iegūt vidējo izglītību, mūsdienās pēc 9. klases māsas izglītību iegūt nevar. Atbilstoši profesijas standartam "Māsa" ir 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), kuru var iegūt, studējot tikai augstākās izglītības - 1.līmeņa profesionālā studiju programmā, savukārt 5 PKL kvalifikāciju “Medicīnas māsa” iegūst profesionālā bakalaura programmās.

Izglītības iespējas:

 1. 1.līmeņa (jeb koledžas) profesionālās studiju programmas – iegūst 4. līmeņa kvalifikāciju “Māsa”. Pilna laika klātienē jāstudē 3 gadi. Programmu saraksts: http://bit.ly/2hjWn7e.
 2. Profesionālā bakalaura programmas pēc vidusskolas - iegūst profesionālā bakalaura grādu māszinībās un 5. līmeņa kvalifikāciju “Medicīnas māsa”.  pilna laika klātienē jāstudē 4 gadi. Programmu saraksts: http://bit.ly/2i0TR6o.

Par māsas profesiju

Pēc māsas vai medicīnas māsas kvalifikācijas ieguves, lai veiktu patstāvīgu profesionālo darbību kādā no māsu specialitātēm, ir jāsaņem arī sertifikāts (tā iegūšanu reglamentē Ārstniecības likums) un jābūt iekļautam Ārstniecības personu reģistrā. Māsu specialitātes ir šādas:

1. ambulatorās aprūpes māsa;
2. ķirurģiskās aprūpes māsa;
3. operāciju māsa;
4. garīgās veselības aprūpes māsa;
5. internās aprūpes māsa;
6. anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa;
7. bērnu aprūpes māsa.

Māsa ir speciālists, kas profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi, piedalās ārstniecībā, rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu. Māsas strādā diennakts stacionāros, valsts vai privātajās klīnikās, poliklīnikās, slimnīcās, ārstu privātpraksēs, rehabilitācijas centros, sociālajos un veco ļaužu aprūpes centros, skolās, medicīnas koledžās, augstskolās un profesionālās izglītības centros. Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimības, aprūpēt pacientu un palīdzēt tam atgūt veselību, bet, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām.

Par medicīnas māsas profesiju papildus varat izlasīt Nodarbinātības valsts aģentūras sagatavotajā materiālā: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118&mode=prof&pr_id=904.

Labdien! Jautājums ir par RSU Medicīnas fakultātes budžeta vietām. Šobrīd mācos 11.klasē un esmu izvēles priekšā:  ko darīt tālāk? Mani interesē, kā iekļūt valsts apmaksātā budžeta vietā, kāds ir konkurss uz vienu studiju vietu,kas ir jādara jau tagad (kādi priekšmeti pastiprināti jāmācas un kādām ir jābūt atzīmēm), lai veiksmīgi iestātos šajā universitātē?

Publicēts: 08-11-2017

Labdien!

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mājaslapā katru gadu tiek publicēta uzņemšanas statistika: https://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-statistika. Šobrīd jau ir apkopota statistika par 2017. gadu. Piemēram, tabulā redzams, ka studijām profesionālajā programmā “Medicīna” (iegūst ārsta grādu) uz 200 budžeta vietām un 30 maksas vietām 2017. gada uzņemšanā ir saņemti 607 iesniegumi, t.i., aptuveni 3 pretendenti uz vienu studiju vietu.

Uzņemšanas prasības  RSU pamatstudiju programmās noteiktas RSU Uzņemšanas noteikumos: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/noteikumi/uznemsanas-noteikumi-2017-18-pamatstudijas.pdf.

Piemēram, profesionālajā studiju programmā "Medicīna" uzņemšanas prasībās 2017./18.gadam norādīts, ka nepieciešams:

 • CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā;
 • CE sertifikāts latviešu valodā;
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.

Papildu prasība - jānokārto OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums). OSPPP ietver jautājumu atbildēšanu pie datora un interviju ar nozares speciālistiem. Pārbaudījumā tiek novērtētas pretendenta vispārējās zināšanas par veselības aprūpes nozari un izvēlēto profesiju. Vairāk par pārbaudījuma saturu varat noskaidrot, sazinoties ar RSU Studentu servisa speciālistiem, tālrunis 67409075.

Studiju programmas Medicīna reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:

1) OSPPP,

2) CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.

Konkursa rezultāts veidojas šādi: 15 % sastāda OSPPP vērtējums, 85 % CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.

Uzņemšana programmā notiek konkursa kārtībā un vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē: 1) CE vērtējums latviešu valodā; 2) vērtējums svešvalodā. 

Tādējādi Jums būtu jācenšas visos šajos priekšmetos iegūt pēc iespējas augstākus vērtējumus. Lai varētu labāk sagatavoties CE kārtošanai, papildus mācībām skolā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi. Arī RSU piedāvā skolēniem apmeklēt sagatavošanas kursus (klātienē vai neklātienē) latviešu valodā, angļu valodā, bioloģijā, ķīmijā u.c.

RSU arī piedāvā vidusskolēniem apmeklēt Atvērto durvju dienas, mācību ekskursijas, karjeras konsultācijas, Jauno mediķu akadēmiju u.c. izzinošus pasākumus. Vairāk informācijas RSU mājaslapā: https://www.rsu.lv/par-rsu/satiec-mus.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Labdien! Mani interesē pārdevēja kasiera kursi. Kur var apgūt šo profesiju?

Publicēts: 06-11-2017

Labdien!

Pārdevēja kasiera profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā, līdz ar to darba devējs pats var noteikt izglītības prasības personai, kura pretendē uz šo amatu.

Izglītības iespējas pārdevēja (kasiera) profesijā

1. Profesionālās tālākizglītības programmas – mācoties akreditētā programmā, iegūst

a) 2. PKL  kvalifikācijas apliecību ar kvalifikāciju “Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs”. Jāmācās no 480 – 640 stundas. Programmu saraksts: http://bit.ly/2j2lHmr.

b) 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas (PKL) apliecību ar kvalifikāciju “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”. Jāmācās 960 stundas (no 6 mēnešiem līdz 1,5 gadiem atkarībā no programmas īstenošanas intensitātes). Programmu saraksts: http://bit.ly/2zgs8c5.

Abās profesijās tiek apgūtas pārdošanas prasmes un pārdevēja darbam nepieciešamās kases operācijas, taču mazumtirdzniecības komercdarbinieks papildus apgūst arī preču aprites, piegādes, tirgus izpētes u.c. zināšanas.

2. Profesionālās pilnveides programmas - mācoties akreditētā programmā, iegūst valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi. Jāmācās 160 stundas vai vairāk. Šīs programmas ir pārsvarā paredzētas speciālistiem ar priekšzināšanām kādā jomā, lai atsvaidzinātu vai pilnveidotu jau esošās zināšanas, paplašinātu redzesloku, apgūtu papildus jaunu moduli utt. Programmu saraksts pārdošanas jomā: http://bit.ly/2zje698.

3. Neformālās izglītības programmas – iegūst izglītības iestādes izsniegtu apliecību vai serifikātu. Kursu ilgums – no 1-2 stundām līdz neierobežotam stundu skaitam. Neformālie kursi pārdošanas jomā: http://bit.ly/2zf1Ab9.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs (informācija var nebūt aktuāla esošajā brīdī), tādēļ iesakām Jums personīgi sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, vai šobrīd attiecīgā programma tiek īstenota.

Mēdz būt arī tā, ka darba devējs pats organizē vai nodrošina darbinieku apmācību tirdzniecības/ kases operāciju jomā. Piemēram, šāda prakse ir izplatīta lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās (DUS) u.c. Par DUS pārdevēja darbu, t.sk. apmācību, vairāk varat izlasīt vietnē “Profesiju pasaule” (darba apraksts, intervija, attēlu galerija, kur mācīties): http://profesijupasaule.lv/kur-macities-degvielas-uzpildes-stacijas-pardevejs. Savukārt par iespējām apgūt darbu ar kases aparātu (ar attiecīga sertifikāta ieguvi) varat interesēties firmās, kas nodarbojas ar kases aparātu tirdzniecību/ apkopi, piemēram: http://www.ekaserviss.lv/pakalpojumi/kasieru-kursi/, http://www.dateh.lv/index.php?lng=lv&page=73&gclid=Cj0KCQiArYDQBRDoARIsAMR8s_T9biACqQ--EOAYBHGsWtayzwBkTxo0YpErLUgtzXBfNBQSWFFZm7UaAq_sEALw_wcB u.c.

Bezmaksas apmācībām šobrīd var pieteikties bezdarbnieki / darba meklētāji caur Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). Ja šobrīd esat bez darba, iesakām griezties tuvākajā NVA filiālē - kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē: http://nva.gov.lv/index.php?cid=27.

Savukārt strādājošām un pašnodarbinātām personām no 25 gadiem ir iespēja pieteikties mācībām dažādās tautsaimniecības nozarēs. Šobrīd tirdzniecības jomā kursi netiek piedāvāti, taču iespējams, ka kādā no nākamajām kārtām tiks iekļautas arī šādas programmas. Informācijai varat sekot līdzi šajā saitē: http://macibaspieaugusajiem.lv/.

 Papildu iespējas:

Ja personai jau ir zināšanas un/vai pieredze nozarē, tad visātrākais ceļš, kā iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību, t.sk. mazumtirdziecības veikala pārdevēja profesijā (2. PKL) vai mazumtirdzniecības komercdarbinieka profesijā (3. PKL), ir ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu: http://www.niid.lv/kval_novertesana.

Uzdot jaunu jautājumu.