E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 181 ieraksts.

Labdien! Vēlos pajautāt, kur es varētu pārlikt 12. klases eksāmenu matemātikā? Skolu es pabeidzu pirms 10 gadiem. Tagad vēlos iet studēt pedagoģiju, bet nevaru iestāties augstskolā, jo matemātikā ir nesekmīgs vērtējums.

Publicēts: 22-07-2016

Labdien!

Personām, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai 5 Latvijas augstskolās:

 1. Latvijas Universitātē;
 2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
 3. Daugavpils Universitātē;
 4. Liepājas Universitātē;
 5. Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās (matemātikas CE 12. klasei nākamajā mācību gadā plānots 2017. gada 19. maijā)* pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

*Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises laiku 2016./17. mācību gadā: http://likumi.lv/ta/id/281959-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2016-2017-macibu-gada

Papildu informācija

Lai labāk sagatavotos matemātikas centralizētā eksāmena kārtošanai, ir iespēja apmeklēt augstskolu u.c. izglītības iestāžu organizētos sagatavošanas kursus: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_2=302&subject_1=46

Digitālais zināšanu “trenažieris” skolēniem eksāmenu priekšmetos, t.sk. matemātikā (“digitālais privātskolotājs”), kā arī iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumi: http://www.uzdevumi.lv/prof

Iepriekšējā mācību gada eksāmenu uzdevumi: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2016/

Labdien, vēlējos uzzināt, kur tieši ir iespējams tālāk strādāt ar bērnu māsas sertifikātu? Vai ir vēl kādas citas iespējas, ne tikai BKUS (Torņakalns, Mežciems)? Paldies jau iepriekš.

Publicēts: 13-07-2016

Labdien!

Kā konsultācijā informēja Latvijas Māsu asociācijas (LMA) pārstāve, atbilstoši šī brīža likumdošanai, ja ir bērnu aprūpes māsas specializācija, tad var strādāt tikai atbilstošajā jomā, tas ir, piemēram, bērnu slimnīcās.
Taču LMA pārstāve arī informēja, ka šobrīd norit darbs pie nozīmīgu izmaiņu veikšanas likumdošanā, lai personām ar iegūtu māsas profesiju būtu iespēja kļūt mobilākām darba tirgū, tas ir, ka pamatspeciālitāte būtu aprūpes māsa un turpmākā izglītība būtu personas izvēle apgūt papildus tālākizglītībā noteiktu jomu (bērnu aprūpe, ķirurģija u.c.). Tomēr jāņem vērā, ka izmaiņas likumdošanā un praksē varētu notikt pēc 3 - 5 gadiem.
Varbūt Jūs varat sazināties ar Latvijas Māsu asociāciju t.67602464 un konsultēties ar nozares speciālistiem par Jums šobrīd izdevīgāko un piemērotāko izglītības ieguves turpināšanu, ņemot vērā plānotās izmaiņas nozarē.

Papildus informējam, ka pēc Māsas kvalifikācijas ieguves koledžā un reģistrācijas Ārstniecības personu reģistrā var strādāt par māsu. 

Labdien. Interesējos, vai Latvijas augstskolās ir mācību programmas, kurās var studēt dienas klātienes (vakaros) un ir budžeta vietas? Paldies.

Publicēts: 05-07-2016

Labdien!

NIID.LV datubāzē nav iespējams atlasīt programmas, kurās budžeta vietas tiktu piedāvātas vakara studijām.  Pazīme “budžeta vietas” (kas ietver sevī gan valsts budžeta vietas, gan pašas augstskolas finansētās studiju vietas) attiecas uz VISU ierakstu - studiju programmu - kas var tikt piedāvāta gan dienas, gan vakara izglītības ieguves formā, gan pilna laika, gan nepilna laika studijās. Tas nozīmē, ka, izveidojot šādu sarakstu, Jūs iegūstat programmas, kurās a) ir budžeta vietas un b) kuras  tiek piedāvātas (arī) vakarā, bet tas nenozīmē, ka šajos gadījumos vakara studijās būs pieejamas budžeta vietas.
Šādi izveidotu sarakstu varat izmantot, lai, apskatot informāciju par katru konkrētu programmu (vai sazinoties ar attiecīgo augstskolu), noskaidrotu vai budžeta vietas ir pieejamas arī vakara studijām. NIID.LV programmu aprakstos tiek norādīta informācija par to, ka attiecīgajai programmai ir budžeta vietas, ja augstskola mājas lapā nenorāda, tad NIID.LV rīcībā nav informācijas, vai un cik budžeta vietas ir tieši pilna laika vakara studijām.
Atbilstoši Augstskolu likuma 56.panta pirmajai daļai studiju programmas tiek īstenotas pilna laika un nepilna laika studijās. Finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piešķir pilna laika studijām (Nr.994 8. punkts). Pilna laika studijas ir studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā. Savukārt izglītības ieguves formas (klātiene, neklātiene, tālmācība) ir noteiktas Izglītības likumā. Augstskolas mēdz dažādi formulēt un interpretēt izglītības ieguves formas, kā arī ne vienmēr precīzi norāda vai klātienes studijas notiek pa dienu vai vakaros.
Parasti pilna laika studijas pamatstudiju programmās tiek piedāvātas klātienes dienas formā. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, neviena no valsts augstskolām nepiedāvā valsts budžeta vietas pilna laika vakara pamatstudijās (portālā Latvija.lv vienotās pieteikšanās sistēmas ietvaros tiek nodrošināta elektroniskā pieteikšanās tikai pamatstudiju programmām 11 augstskolās).
Virkne privāto augstskolu piedāvā pašas augstskolas budžeta finansētas vietas saskaņā ar saviem kritērijiem. Šādas augstskolas ir iekļautas arī Jūsu izveidotajā sarakstā (RISEBA, Grāmatvedības un finanšu koledža, Transporta un sakaru institūts). Iespējams, ka privātās augstskolas piedāvā pamatstudijās studēt par augstskolas budžeta līdzekļiem arī vakara studiju formas studentiem.

Labdien. Man ir pamatizglītība, tagad iegūstu vidējo izglītību tālmācības ceļā ( 11.klasē). Vai ir iespēja paralēli apgūt māszinības?

Publicēts: 01-07-2016

Labdien!

Ar iegūtu pamatizglītību  ir iespēja uzsākt mācības māszinību programmā, lai iegūtu Māsas palīga kvalifikāciju.(2.profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)). Māsas kvalifikācijas (4.PKL)  ieguvi var uzsākt tikai ar iegūtu vidējo izglītību. Saraksts ar programmām, kurās var iegūt Māsas palīga kvalifikāciju pēc pamatskolas: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=5&qy=&x=15&y=14&qualification=M%C4%81sas%2Bpal%C4%ABgs%402&page=1&level_2=503.
Sarakstā ir iekļauta arī Eiropas Fondu projekta "Jauniešu garantijas" programma (iekavās pie programmas nosaukuma norādīts  - Jauniešu garantija), kurā jaunieši vecumā no 17 - 29 gadiem var apgūt profesiju 1 gada laikā bez maksas. 2016. gadā Jauniešu garantijā var pieteikties arī tie jaunieši, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti, ja ir gatavi mācības apvienot ar darbu. Tāpat jaunieši vienlaikus var mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās augstskolā. Vairāk informāciju par projektu varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/JGprofesijas.

Labdien! Esmu pabeigusi 12.klasi, vēlos iestāties kādā no universitātēm. Jautājums ir, vai, aizpildot anketu, es varu pieteikties/pretendēt gan uz budžeta, gan maksas vietu, protams, ja konkrētā augstskola tās piedāvā?

Publicēts: 28-06-2016

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka jautājums ir par pieteikšanos pamatstudijām valsts un pašvaldību portāla Latvija.lv e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās" https://www.latvija.lv/studijas

Atbilstoši latvija.lv portālā sniegtajam skaidrojumam http://bit.ly/28XHocE un arī augstskolu mājas lapā norādītajam, piemēram, LU mājas lapā http://bit.ly/290aCrx, nosakot prioritātes, pieteicējs arī norāda finansējuma veidu (budžeta vai maksas). Ja, neizturot konkursu uz valsts finansēto (budžeta) studiju vietu, vēlas studēt par saviem finanšu līdzekļiem (maksu), jānorāda studiju programma par maksu kā atsevišķa prioritāte. 

Jautājumu gadījumā par vienoto pieteikšanos pamatstudijām iesakām sazināties ar attiecīgās augstskolas uzņemšanas komisiju vai latvija.lv portālu t.67502757.

Vēlos uzzināt, par ko būtu ieteicams studēt, lai būtu izredzes pelnīt pēc iespējas lielāku naudu, ieguldot mazāk darba. Paldies!

Publicēts: 28-06-2016

Labdien!

Jūsu jautājums ir vairāk saistīts ar darba tirgus tendencēm, kas nav NIID.LV kompetence, līdz ar to nevaram Jums sniegt precīzu atbildi uz Jūsu uzdoto jautājumu. Tāpat NIID.LV rīcībā nav informācijas par Latvijas darba tirgus pētījumiem, kuros tiktu norādītas sakarības starp ieguldītā darba apjomu un atalgojuma apmēru.
Ieguldītā darba apjoms katrā profesijā ir atšķirīgs un ir atkarīgs arī, vai izvēlētā profesija pašam patīk un padodas. Ja izdodas savām spējām un vēlmēm atbilstošas profesijas ieguve, tad, strādājot darbu, kas sniedz gandarījumu, visticamāk, neaizdomājas par ieguldīta darba apjomu.
Ik gadu tiek publiskoti dažādi pētījumi par atalgojumu un pieprasītām profesijām darba tirgū. Piemēram, CV-Online ik gadu veic Latvijas algu un atlīdzību pētījumu. Atbilstoši 2016.gada pētījuma rezultātiem vidējais mēneša neto atalgojums augstākais ir Informācijas tehnoloģiju, banku / finanšu un telekomunikāciju jomā strādājošajiem. Vairāk info par pētījumu varat skatīt šeit: http://www.cv.lv/content/index.php?id=1378

Papildu informācija

Sveiki. Gribēju vaicāt, kurā augstskolā / tehnikumā / koledžā var apgūt audiotehnikas labošanas un izgatavošanas iemaņas? Un vispār elektrotehnikas zināšanas?

Publicēts: 28-06-2016

Labdien!

NIID.LV rīcībā nav informācijas par programmām, kurās apgūst tikai Jūsu jautājumā norādītās iemaņas, taču zemāk sarakstos norādītajās programmās ir iespēja apgūt praktiskās zināšanas elektronikas jomā, kuras tiek pielietotas arī darbā ar audio tehniku. Piemēram, elektronikas tehniķa profesionālajā kompetencē ietilps izgatavot elektroniskās iekārtas, veikt elektronisko iekārtu apkopi / remontu u.c.

Ar elektroniku saistīto profesiju apguves iespējas:

 • Profesionālās vidējās izglītības iestādes - http://bit.ly/28Xgi5d.
  Vēršam uzmanību, ka sarakstā ir iekļautas arī Eiropas Fondu projekta "Jauniešu garantijas" programmas (iekavās pie programmas nosaukuma norādīts  - Jauniešu garantija), kurās jaunieši vecumā no 17 - 29 gadiem var apgūt profesiju 1 vai 1,5 gadu laikā bez maksas. Viens no nosacījumiem, lai mācītos "Jauniešu garantijas" programmās ir, ka iepriekšējā kvalifikācija nevar būt iegūta pēdējo 12 mēnešu laikā. Vairāk informāciju par projektu varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/JGprofesijas.
 • Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādēs (pieaugušo izglītības iestādes, mācības par maksu) - http://bit.ly/28XfTzK.
  Jāpievērš uzmanība, lai programma ir akreditēta. Jo tikai par akreditētas programmas apguvi izglītības iestāde var izsniegt valsts atzītu kvalifikācijas ieguvi apliecinošu izglītības dokumentu.
 • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledža) - http://bit.ly/28ZPHVw.
 • Profesionālā bakalaura studijashttp://bit.ly/28XmiL9.
 • Maģistrantūras studijas - http://bit.ly/28XmHNL.
  Jums ir iespēja visiem programmu sarakstiem izvēlēties "Iestāžu skatu" un atlasīt programmas pēc izglītības iestādes. Tāpat ir iespēja atlasīt programmas pēc dažādiem papildu kritērijiem, piemēram, atrašanās vietas, kvalifikācijas.
   

Papildu informācija

 • www.profesijupasaule.lv ir interneta vietne, kurā var paplašināt priekšstatu par profesiju un amatu daudzveidību, iegūt informāciju par darba saturu un prasībām šajās profesijās vai amatos strādājošiem. “Profesiju pasaule” ir sadaļa par elektronikas nozari un dažām šīs jomas profesijām (Elektronikas inženieris konstruktors; Elektronikas inženieris programmētājs; Elektronikas regulētājs; Elektronikas montētājs) http://www.profesijupasaule.lv/lv/page/lapas_karte. Ir apskatāmi šo profesiju apraksti, intervija ar attiecīgā profesijā strādājošo, fotogrāfiju galerija un katras attiecīgās profesijas apguves iespējas. “Profesiju pasaule” informācija, iespējams, palīdzēs Jums turpmākās profesijas izvēlē.
 • Zināšanai informējam, ka Latvijas Kultūras koledžā ir iespēja apgūt programmu "Mākslas institūciju pārvaldība - Izrāžu tehniskā apskaņošana", programmas ietvaros var apgūt elektroakustikas un apskaņošanas jomu. Vairāk par programmu varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/niid_search/program/20939?qy=ska%C5%86%2A&level_1=7 un http://kulturaskoledza.lv/velos-studet/izrazu-apskanosana/.

Labdien! Mans bērns mācās tehnikuma 4. kursā. Visi centralizētie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti. Diemžēl nepietiekama baļļu skaita dēļ nenokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Mūs informēja, ka bērns nesaņems ne diplomu, ne kādu citu vidējās izglītības dokumentu. Kā rīkoties šajā situācijā?

Publicēts: 22-06-2016

Labdien!

Iespējamie varianti turpmākai rīcībai.

1) Nākamajā mācību gadā tajā pašā profesionālās izglītības iestādē kārtot kvalifikācijas eksāmenu atkārtoti. Par atkārtota kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību Jums jāinteresējas attiecīgajā izglītības iestādē.

2) Ja nav svarīgi iegūt kvalifikāciju, tad var pāriet uz vispārējās vidējās izglītības iestādi (piemēram, vakara vai neklātienes programmu) un saņemt vispārējās vidējās izglītības atestātu. 
Profesionālās vidējās izglītības programmas saturs atšķiras no vispārējās vidējās izglītības programmas satura. Var būt tā, ka profesionālajā vidējās izglītības programmā nav apgūti visi tie mācību priekšmeti, kas ir vispārējās izglītības programmā.
Pārejot no vienas skolas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē izglītojamajam būtu jāmācās un kādi mācību priekšmeti, ja nepieciešams, ir jāapgūst. Par mācību priekšmetu pielīdzināšanu jāinteresējas izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nebūs jāapgūst. Atkārtoti nebūs jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

3) Iegūt vidējās izglītības dokumentu (atestātu), kā norādīts 2) variantā. Un paralēli iegūt vēlamo kvalifikāciju profesionālās kompetences novērtēšanas procesā. Tas nozīmē, ka ikviens, kas apguvis kādu profesiju darba gaitā ārpus izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kuriem ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās. Plašāka informācija par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu: http://www.niid.lv/node/729.

4) Pāriet uz vispārējās vidējās izglītības iestādi (vakarskolu vai tālmācību) kā norādīts 2) variantā un paralēli mācībām vidējās izglītības iestādē bez maksas apgūt profesiju Eiropas Savienības fonda (ESF) projekta Jauniešu garantija ietvaros. 
Projekta ietvaros jauniešiem vecumā no 17 - 29 gadiem ar 9.klašu izglītību ir iespēja bez maksas mācīties Jauniešu garantija projekta ietvaros īstenotajās profesionālajās programmās un 1 vai 1,5 gadu laikā iegūt profesionālo kvalifikāciju kādā no nozarēm. Mācību laikā jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 ER mēnesī. Vairāk par Jauniešu garantija projektu un iegūstamajām profesijām varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/JGprofesijas.

Labdien, vai ir iespēja ar manu esošo izglītību (bakalaura grāds socioloģijā) turpināt studijas maģistratūrā RTU studiju programmā "Muitas un nodokļu administrēšana"? Paldies.

Publicēts: 20-06-2016

Labdien!

Atbilstoši RTU noteiktajām uzņemšanas prasībām profesionālā maģistra studiju programmā "Muitas un nodokļu administrēšana" uzņem pretendentus ar:
1) otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar profesionālo bakalaura grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju muitas un nodokļu administrēšanā, ekonomikā vai vadības zinībās un administrēšanā, vai tam pielīdzināmu izglītību (60KP);
2) sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu.

Ja Jūs esat ieguvusi sociālo zinātņu bakalauru socioloģijā, tad Jūsu iegūtā izglītība atbilst 2.punktā noteiktajām prasībām pretendeta iepriekšējai izglītībai. Jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar RTU uzņemšanas komisiju: http://www.rtu.lv/content/view/102/680/lang,lv/.

Vairāk informāciju par minēto programmu varat skatīt šeit: 

Labdien! Man ir jautājums par mācībām medicīnas jomā. Strādāju slimnīcā par sanitāri (māsu palīgu) jau 10 gadus. Vēlos mācities par māsu paligu vai medicīnas māsu. Vai ir iespējams mācīties, apvienojot ar darbu, protams, samazinot darba slodzi? Ja var, tad kuras skolas piedāvā šādu iespēju?

Publicēts: 15-06-2016

Labdien!

Kvalifikāciju Māsas palīgs (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (turpmāk - PKL)) var iegūt koledžās arodizglītības programmā 1 gada laikā (nav augstākā izglītība). Arodizglītības programmās var iestāties ar pamata vai vidējo izglītību. 
Savukārt kvalifikāciju Māsa (4. PKL) var iegūt 3 gadu laikā, studējot koledžas 1. līmeņa augstākajā profesionālās izglītības programmā. Šajā programmā iestājas ar iegūtu vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.

Kā konsultācijā informēja Latvijas Māsu asociācijas speciāliste, pēc Māsas kvalifikācijas ieguves koledžā un reģistrācijas Ārstniecības personu reģistrā var strādāt par māsu. Taču, ja darba devējs prasa vai ir pašam vēlme specializēties un sertificēties konkrētā jomā (ambulatorās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, operāciju māsa u.c.), var turpināt studijas 4.gadīgā profesionālā bakalaura programmā. Ar iegūtu koledžas izglītību un Māsas kvalifikāciju (4.PKL) ir iespēja uzsākt studijas prof. bakalaura programmas vēlākajos posmos, tas ir, no 2. vai pat 3., 4. kursa.
Nosūtām Jums sarakstu ar izglītības programmām, kurās var apgūt Jūsu izvēlētās profesijas:
Kvalifikācija Māsas palīgs (2.PKL) http://bit.ly/1VYEJVF;
Kvalifikācija Māsa (4. PKL) http://bit.ly/1UUcm5F;
Profesionālā bakalaura māszinības programmas http://bit.ly/25XoPks.
Jums ir iespēja programmu sarakstiem izvēlēties "Iestāžu skatu" un atlasīt programmas pēc izglītības iestādes.

Programmās izglītības ieguves forma ir klātiene, taču NIID.LV rīcībā nav informācijas, kā tieši tiek organizēts mācību process katrā izglītības iestādē. Tāpēc iesakām Jums sazināties ar sarakstā norādītajām izglītības iestādēm un noskaidrot par mācību organizācijas procesu. Ņemot vērā, ka daudzi, kas mācās / studē šajās programmās, arī strādā, ir iespējams, ka izglītības iestāde piedāvā mācību norisi tā, ka Jūs varēsiet apvienot vēlamās profesijas apguvi ar darbu.

Uzdot jaunu jautājumu.