E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 122 ieraksti.

Sveicināti! Sakiet, lūdzu, vai Latvijā ir iespēja detalizēti studēt neirobioloģiju un vēlāk piedalīties zinātniskajos pētījumos, pētot cilvēka (dzīvnieku) smadzenes? Ideja ir kļūt par pētnieku un veidot zinātnisko karjeru. Vai Latvijā ir laboratorijas, kur veic tādus pētījumus? Ārvalstīs tādu iespēju ir daudz, bet diemžēl pagaidām man nav iespējas doties studēt uz ārvalstīm. Paldies jau iepriekš!

Publicēts: 07-10-2016

Labdien!

Neirobioloģisko procesu pētniecības jomā speciālistiem mēdz būt dažāda izglītība - bioloģija, zooloģija, medicīna, farmācija u.c. Konsultācijas ar Jūs interesējošās nozares speciālistiem varētu palīdzēt pieņemt lēmumu par studiju izvēli.
Iespējams plašāku informāciju par specializācijas iespējām Latvijā neirobioloģijā un pētniecības darbību Jūs interesējošā jomā varētu sniegt Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras speciālisti / pētnieki http://priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/cilv_un_dziv_fiziologi/apraksts.shtml (Katedras vadītāja – asoc.prof. Līga Ozoliņa-Molla, t.67034870,  liga.ozolina@lu.lv).
Tāpat Jūs varēt konsultēties ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pētniekiem, jo Farmakoloģijas katedrā pētniecība vērsta uz centrālās nervu sistēmas slimību neirofarmakoloģijas pētījumiem, plašāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.lu.lv/zinas/t/39385/ (kontaktinformācija saziņai - Asociētā profesore Baiba Jansone, Dr. med. vai Zin. asistente Ulrika Beitnere, Dr.pharm 
http://www.mf.lu.lv/fakultate/par/strukturvienibas/farma/akademiskais-personals/.
Iespējams Jums interesējošā jomā vai tai pietuvināti pētnieciskā darbība tiek īstenota kādā no Rīgas Stradiņa universitātes institūtiem un laboratorijām. Par pētniecību RSU vairāk varat skatīt šeit: http://www.rsu.lv/petnieciba. Konsultāciju varētu sniegt RSU Zinātnes departamenta pārstāvji t.67409242, e-pasts: zd@rsu.lv.

Labdien! Vēlos studēt medicīnu Anglijā. Mācoties vidusskolā, nekārtoju centralizētos eksāmenus eksaktajos priekšmetos, kas tagad ir nepieciešami. Ja es izvēletos Rīgas Stradiņa Universitātes tālmācibas kursus, tad varētu nokārtot eksāmenus 2017. gadā. Mans jautājums ir: vai CE rezultāti tiek atzīti Anglijā? Paldies.

Publicēts: 06-10-2016

Labdien!

UCAS (The Universities and Colleges Admissions Service) informācijā par ārvalstu studentu uzņemšanu norādīts, ka jautājumos par uzņemšanas prasībām, tostarp par iepriekšējās izglītības atzīšanu, labāk ir sazināties ar augstskolu, kurā vēlas studēt.
Medical Schools Council ir izveidojuši mājas lapu par medicīnas studiju iespējām Anglijā: http://www.medschools.ac.uk/Students/Pages/FAQs.aspx. Mājas lapā ir informācija, ka personām ar jau iegūtu augstāko izglītību tiek piedāvāts apgūt medicīnas programmu īsākā laikā, taču šādu iespēju nepiedāvā visas augstskolas.  Tā kā norādāt, ka Jums ir augstākā izglītība, tad norādītajā mājas lapā Jums ir iespēja papētīt vairāk par medicīnas studiju iespējām Anglijā jau uz iegūtās izglītības bāzes. 
Ņemot vērā minēto, pirms kārtot centralizētos eksāmenus Latvijā, ir vērts noskaidrot, vai ir iespējams uzsākt medicīnas studijas Anglijā ar esošo izglītību. Varbūt Anglijā (klātienē vai tālmācībā) ir iespēja apgūt sagatavošanās kursus.
Atbilde sagatavota sadarbībā ar tīkla Euroguidance Latvija programmas speciālistu.

Papildinformācija
Informācija par studiju iespējām tiem, kuri ierodas katrā attiecīgajā Eiropas valstī no ārvalstīm http://euroguidance.eu/study-in-europe/national-websites/.

 

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai var vienlaicīgi studēt divās augstskolās Latvijā: LU - par budžeta līdzekļiem un DU - par saviem līdzekļiem? Paldies jau iepriekš!

Publicēts: 05-10-2016

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas augstākās izglītības. Vēršam uzmanību, ka Augstskolu likums (47.pants) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā. Līdz ar to ir iespēja vienlaikus studēt divās augstākās izglītības iestādēs - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem un otrā studiju maksu segt no personīgiem līdzekļiem.

Labdien! Vēlējos jautāt, vai Latvijā ir vēl kāda profesionālā vidusskola, kurā jaunietis (16gadi) ar 7 vai 8 klašu izglītību var apgūt profesiju?

Publicēts: 04-10-2016

Labdien!

Nosūtām Jums sarakstu ar izglītības programmām, kurās var iestāties pēc 7. vai 8.klases un iegūt pamatizglītību kopā ar profesiju:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&level_2=401&target=PK sarakstā norādītajās programmās var apgūt pamatizglītību un 1.līmeņa profesionālo kvalifikāciju (1.kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā);

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&level_2=402&target=PK&page=1 sarakstā norādītajās programmās var apgūt pamatizglītību un 2.līmeņa profesionālo kvalifikāciju (2.kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu).

Informējam Jūs, ka projekta "Jauniešu garantija" ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno dažādus atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, lai palīdzētu iekļauties darba tirgū, tostarp piedāvā iespēju apgūt profesiju (piemēram, konditora palīgs vai galdnieka palīgs) ar neiegūtu pamatizglītību. Vairāk par projektu varat skatīt šeit http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491 vai interesēties tuvākajā NVA filiālē.

Labdien! Pašlaik mācos profesionālā maģistra programmā "Izglītības psihologs" (Izglītības un vadības fakultātē). Vai ir iespējams pēc maģistra grāda un Izglītības psihologa kvalifikācijas iegūšanas pārkvalificēties par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu, apmeklējot kursus?

Publicēts: 28-09-2016

Labdien

Prasības pedagogu izglītībai nosaka Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumi Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību". Noteikumu pielikuma 12. punktā norādītas prasības pirmsskolas izglītības skolotājam.

Atbilstoši noteikumiem ir vairāki varianti izglītības prasībām, lai varētu strādāt par pirmsskolas izglītības skolotāju:

1. iegūta augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;
2. sākumizglītības skolotāja kvalifikācija + B programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā;
3.otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā + B programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā;
4.augstākā izglītība pedagoģijā un maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības pakāpes mācību saturu un didaktiku;
5.par prasībām pirmsskolas svešvalodas pedagogam vai speciālās pirmsskolas izglītības iestādes skolotājam varat skatīt minētajos noteikumos.

Jautājumā norādāt, ka Jūs apgūstat maģistra programmu "Izglītības psihologs", pēc kuras apguves Jums visticamāk tiks izsniegts profesionālais maģistrs psiholoģijā, nevis pedagoģijā. Tā kā Jums nav augstākā izglītība pedagoģijā / izglītībā vai pirmsskolas, vai sākumizglītības skolotāja kvalifikācija, vien ar kursiem nepietiks, lai Jūs varētu izglītības iestādē mācīt pirmsskolas vecuma bērnus. 

Iespējamie varianti, kā Jūs varat ātrāk iegūt nepieciešamo izglītību, lai varētu strādāt par pirmsskolas pedagogu varētu būt šādi:
- Iegūt pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju 1.līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā (studiju ilgums 2 - 2,5 gadi) http://www.niid.lv/niid_search?qy=pirmsskol*&level_1=7&level_2=701&x=0&y=0;

- Interesēties par iespēju uzsākt studijas 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā pirmsskolas skolotāja kvalifikācijas ieguvei, piemēram, LU ir 2,5 gadīga programma, kurā uzņemšanas prasībās viens no variantiem iepriekšējai izglītībai ir norādīts - akadēmiskais bakalaura grāds, kas iegūts trīsgadīgā studiju programmā 
http://www.niid.lv/niid_search/program/17574?qy=pirmsskol%2A&level_1=8%7C7 
un http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2015-2016-rudens/skolotajs/pirmsskolas-izglitibas-skolotajs/. Ja Jūs esat iepriekš ieguvusi minēto akadēmisko bakalaura grādu, Jūs varētu uzsākt studijas šajā programmā.

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā iegūtā izglītība ir augstāka līmeņa izglītība par 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas līmeņa izglītību). 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā uzņem tikai ar jau iegūtu augstāko izglītību. Jāatzīmē, ka iegūta  2.līm.prof.aug.izgl. pedagoģijā ļaus Jums vieglāk pārkvalificēties nākotnē par citas izglītības pakāpes pedagogu, ja būs tāda vēlēšanās.

Iespējams vēl ir varianti, kā Jūs pēc iespējas ātrāk varētu iegūt nepieciešamo izglītību, lai strādātu vēlamajā profesijā. Varbūt kādu ieteikumu varētu sniegt IZM speciālisti, piemēram, vecākā eksperte pedagogu un pieaugušo izglītības jomā (Kontaktinformācija: Anita Āboliņa t. 67047930 anita.abolina@izm.gov.lv).

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Izglītības likuma 48.panta pirmajai daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Līdz ar to Jūs varētu uzsākt strādāt par pirmsskolas skolotāju, piemēram, mācoties atbilstošajā programmā pirmsskolas skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

Labdien! Es gribētu mācīties Rīgas stila un modes profesionālās vidusskolas frizieru - stilistu apmācības profesionālajā programmā pec 9.klases.  Vai es varēšu pēc tam iestāties LU programmā "Farmācija"?

Publicēts: 16-09-2016

Labdien!

Ja tiks izpildītas LU bakalaura studiju programmas "Farmācija" uzņemšanas noteikumos norādītās prasības, Jums būs iespēja konkursa kārtībā iestāties minētajā studiju programmā.

Uzņemšanas prasības programmā "Farmācija":

Īpaši uzņemšanas nosacījumi studiju programmā "Farmācija"  - vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam ķīmijā vai vismaz viduvējam (ne zemākam par 5) vērtējumam dabaszinībās. Savukārt papildu punktus var iegūt LU Jauno mediķu skolas absolventi. Plašāk par uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju programmā varat skatīt šeit: 
http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=28405. Savukārt informāciju par LU Jauno mediķu skolu varat skatīt šeit: http://www.mf.lu.lv/gribubutmedikis/jms/.

Pēc Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas 4-gadīgās programmas "Frizieru pakalpojumi" apguves, Jūs saņemsiet diplomu par profesionālo vidējo izglītību, tātad vidējā izglītība būs iegūta. Ja LU vēlaties iestāties budžeta grupā, Jums jācenšas iegūt pēc iespējas augstāks vērtējums gadā un CE mācību priekšmetos, kas norādīti studiju programmas "Farmācija" uzņemšanas nosacījumos. 

Ja Jums ir jautājumi par uzņemšanu bakalaura studiju programmā "Farmācija", varat sazināties ar programmas studiju lietvedi (tālr.: 67034373, e-pasts: juta.bartule@lu.lv).

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai ir kāds termiņš, pēc kura vairs nevar pielīdzināt iepriekšējās atzīmes? Piemēram, ja, kopš pēdējā izglītības dokumenta izsniegšanas pagājuši 10 - 15 gadi, vai šīs atzīmes līdzīgos priekšmetos var pielīdzināt tagad?

Publicēts: 09-09-2016

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas nav saprotams, par kāda līmeņa izglītības - pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās un tml. - pielīdzināšanu jautājat, tāpēc sniedzam Jums vispārīgu atbildi.
Mācību / studiju priekšmetu vērtējuma atzīšanu var veikt tā izglītības iestāde, kurā vēlas turpināt izglītības ieguvi. Var būt situācijas, kad priekšmetu vērtējumu nevar pielīdzināt, jo 10 - 15 gadu laikā ir notikušas izmaiņas normatīvajā regulējumā, piemēram, noteikumos par pamatizglītības vai vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un programmu paraugiem vai ir notikušas būtiskas izmaiņas studiju programmas saturā. 
Līdz ar to, par mācību / studiju priekšmetu vērtējuma atzīšanas iespējām izvēlētajai izglītības programmai, iesakām Jums vērsties attiecīgajā izglītības iestādē.

Labdien! Esmu ieguvis humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē. Kāds izglītības ieguves minimums ir nepieciešams, lai varētu strādāt par vēstures skolotāju?

Publicēts: 06-09-2016

Labdien!

Prasības pedagogu izglītībai nosaka Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumi Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību". Noteikumu pielikuma 9. un 10 punktā norādītas prasības pamatizglītības un vidējās izglītības pedagogam.
Lai varētu mācīt vēsturi pamatizglītības pakāpē un vidējās izglītības pakāpē, ātrākais veids ir papildus iegūtajam bakalaura grādam mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē (vēsturē) apgūt B programmu pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā. B programmas īsteno tikai augstākās izglītības iestādes. Sarakstu ar B programmām pedagoģijā varat skatīt NIID.LV http://bit.ly/2c8NcoU un IZM mājas lapā http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide. Abi saraksti tiek aktualizēti.

Noteikumi noteic, ka mācīt vēsturi vispārējās vidējās izglītības pakāpē var arī, ja ir iegūts bakalaura  grāds mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas pedagoga amatā uzsāktas studijas skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

Nosūtām Jums sarakstu ar izglītības programmām, kurās var iegūt vēstures vai sociālo zinību un vēstures skolotāja kvalifikāciju http://bit.ly/2cCSKtO. Vēršam uzmanību, ka RPIVA īsteno īsās otrā līmeņa profesionālās programmas pedagoga kvalifikācijas ieguvei:
- 1,1 gads (programma paredzēta personām ar augstāko izglītību bez skolotāja kvalifikācijas un vismaz 1 gadu dokumentāli apstiprinātu pedagoģisko darbību) http://www.rpiva.lv/index.php?mh=studiju_prog&pro=SK031K;
- 1,5 gadi (programma paredzēta personām ar augstāko izglītību bez skolotāja kvalifikācijas) http://www.rpiva.lv/index.php?mh=studiju_prog&pro=SK031O.

Tāpat informējam Jūs, ka atbilstoši Izglītības likumam (48.pants) strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Tātad tiesības strādāt par pedagogu ir arī attiecīgās B programmas apguves vai nepieciešamās skolotāja kvalifikācijas ieguves laikā.

Labdien! Sakiet lūdzu, kādi dokumenti nepieciešami un kas jādara, lai atvērtu masiera privātpraksi, pabeidzot mācības P. Stradiņa medicīnas koledzā studiju programā "Ārstnieciskā masāža"? Iepriekš ir iegūta ārsta palīga izglītība.

Publicēts: 19-08-2016

Labdien!

Sekmīgi pabeidzot LU P.Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 1. līmeņa augstākās izglītības programmu “Ārstnieciskā masāža”, absolvents iegūst 4. līmeņa masiera kvalifikāciju, kas, atbilstoši normatīvajam regulējumam, dod tiesības strādāt  veselības aprūpes vai rehabilitācijas iestādēs, kā arī strādāt kā pašnodarbinātai personai vai individuālajam komersantam, t.sk. atvērt savu privātpraksi.

Pabeidzot studijas, lai saņemtu diplomu, ir sekmīgi jānokārto obligātais valsts eksāmens. LU PSK valsts eksāmens tiek organizēts divās daļās: 1. daļā jākārto visa teorija, t.sk. medicīna, savukārt 2. daļā (~ pēc 1-2 dienām) topošie masieri kārto arī sertifikācijas eksāmenu. Sertifikācijas eksāmena vērtēšanā tiek uzaicināta arī komisija no Latvijas Fizikālās medicīnas asociācijas (LFMA) – organizācijas, kas Latvijā oficiāli veic masieru sertifikāciju. Līdz ar to LU PSK absolventiem nav nepieciešams atsevišķi kārtot sertifikāciju un, koledžu sekmīgi beidzot, absolventi saņem gan diplomu, gan masiera sertifikātu.

Studiju laikā tiek apgūts neatliekamās medicīnas kurss, tādējādi nav nepieciešams kārtot arī to atsevišķi. Turklāt koledža nodrošina jauno speciālistu reģistrāciju  Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Tādējādi uzreiz pēc koledžas absolvēšanas Jums būs visi nepieciešami dokumenti, lai uzsāktu kārtot privātprakses atvēršanu.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar LFMA speciālisti Silviju Jorķi, e-pasts: silvija.jorke@stradini.lv, mob.tālr. 29510148.

Papildu informācija

Par reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā: http://www.ur.gov.lv/

Par saimnieciskās darbības reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā: https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=5437&hl=1

Bezmaksas konsultācijas topošajiem/ jaunajiem uzņēmējiem: http://juc.lv/Sakums/Konsultacijas/ (jautājumu vēlams uzdot e-konsultāciju formā pa e-pastu info@juc.lv

Labdien! Strādāju pirmsskolas izglītibas iestādē par pirmskkolas skolotāju. Papildus pamatdarbam vēlos pirmsskolas vecuma bērniem veidot maksas ārpusnodarbības - mūzikas-rotaļu pulciņu . Vai man ir nepieciešams nokārtot privātprakses sertifikātu? Vai pietiek tikai ar pašnodarbinātā statusa izveidošanu VID?

Publicēts: 19-08-2016

Labdien!

Ja vēlaties pasniegt bērniem ārpusstundu nodarbības par maksu, Jums Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts. Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums. Plašāku informāciju var atrast IKVD mājas lapā: http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/.

Informatīvais buklets par pedagoga privātpraksi: 
http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/pedago_priv/PRIVATPRAKSES_BUKLETS.pdf.

Konsultācijas par privātprakses atvēršanu var saņemt IKVD pa tālruņiem 67367202, 28394970.

Savukārt, lai saņemtu konsultāciju par pedagoga privātprakses finansiālajiem aspektiem, ir jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā (VID). 

Papildu informācija

Interešu izglītības programmas var īstenot arī pirmsskolas izglītības iestāde, ar kuru Jums ir noslēgts darba līgums – šajā gadījumā individuāls privātprakses sertifikāts nav nepieciešams, taču tad Jūs nedrīkstat par šīm nodarbībām ņemt papildus maksu.​

Uzdot jaunu jautājumu.