E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 173 ieraksti.

Labdien! Kur Rīgā var apgūt zobu tehniķa profesiju? Kādi ir to iestājeksāmeni, vai bez priekšzināšanām tos var nokārtot? Cik ilgi ir jāmācās šī profesija? Un cik izmaksā studijas? Paldies Jums!

Publicēts: 05-09-2017

Labdien!

Vienīgā programma, kurā var apgūt zobu tehniķa profesiju (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis), ir Rīgas 1. medicīnas koledžas īstenotā profesionālās izglītības programma pēc vidējās izglītības “Zobārstniecība”, kurā jāmācās 2,5 gadi klātienē. Sekmīgi pabeidzot mācības un nokārtojot valsts eksāmenu, audzēkņi saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem, t.i., par mācībām nav jāmaksā.

Saskaņā ar koledžas Uzņemšanas noteikumiem profesionālās izglītības programmās personas ar vidējo izglītību uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu daļu procentuālo vidējo vērtējumu. Arī personām ar augstāko izglītību jāiesniedz vidējās izglītības dokumenti. Zobu tehniķa specialitātē ir jākārto arī iestājpārbaudījums: praktiskais eksāmens zobu veidošanā.

Pārbaudījums sastāv no divām daļām:

 1. Zoba veidošana no plastilīna,
 2. Zoba grafiskais attēlojums.

1.daļā no plastilīna jāveido zobs. Zobs ir jāgatavo pareizajās proporcijās (6-10 cm augsts), telpisks, ar visu sakni, un pēc iespējas anatomiski precīzāks. Šī iestājpārbaudījuma jēga ir novērtēt veidošanas prasmi, roku veiklību, pacietību, precizitāti, telpisko domāšanu. Savukārt pārbaudījuma 2.daļā zobs ir jāatveido grafiski: pēc iespējas precīzāk jāuzzīmē zobs spoguļattēlā – ar visiem pauguriem, izliekumiem utt.

Diemžēl koledžā netiek organizēti sagatavošanās kursi, bet dažas dienas pirms iestājeksāmena, kas parasti ir augustā, tiek rīkota konsultācija, kurā topošajiem audzēkņiem izskaidro un praktiski nodemonstrē, kā norisināsies pārbaudījums un kas tajā būs jādara.

Stājoties koledžā zobu tehniķa programmā, ir jārēķinās ar to, ka uz šo programmu ir konkurss. Šovasar tas bija ~3 cilvēki uz vietu.

Koledžas pārstāvji arī iesaka apmeklēt koledžas stendu izstādē “Skola”, kā arī atvērto durvju dienas, kurās cita starpā varēsiet gūt ieskatu iestājeksāmena norisē.

Šogad uzņemšana jau beigusies, taču koledžas pārstāvji informēja, ka nākamajā mācību gadā nav plānotas būtiskas izmaiņas profesionālās izglītības programmas “Zobārstniecība” uzņemšanas noteikumos.

Labdien! Man ir divi jautājumi. Dzirdēju, ka projektā “Jauniešu garantijas” turpināsies uzņemšana. Vai tā ir taisnība? Manai meitai tikko palika 26 gadi, viņa nestrādā un nemācās. Vai viņa šogad var iestāties un apgūt kādu profesiju?

Publicēts: 24-08-2017

Labdien!

1) Jā, saskaņā ar valdības iepriekšējā nedēļā pieņemto lēmumu uzņemšana Jauniešu garantijas (JG) programmās turpināsies - vasaras uzņemšana pagarināta līdz septembra beigām, savukārt ziemas uzņemšana tiek plānota 2018. gada janvārī/ februārī.

2) Ja Jūsu meitai šobrīd ir 26 gadi, viņa nestrādā un nemācās, tad, saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem, viņa var iesniegt dokumentus kādā no JG programmām. Ar iegūtu pamatizglītību var mācīties viengadīgajās arodizglītības programmās (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), sekmīgi pabeidzot mācības, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību), ar vidējo izglītību – gan viengadīgajās arodizglītības programmās, gan pusotru gadu ilgajās profesionālās vidējās izglītības programmās (3. PKL, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību).

Vairāk informācijas, t.sk. apgūstamo profesiju un izglītības iestāžu sarakstus, uzņemšanas nosacījumus u.c., skatiet NIID.lv rakstā: http://www.niid.lv/JGprofesijas.

Labu veiksmi!

Labdien! Vai Latvijā ir iespējams apgūt tūristu gida profesiju? Kurās izglītības iestādēs un kādas ir prasības profesijas apguvei?

Publicēts: 21-07-2017

Labdien!

Par prasībām tūristu gida profesijai

Saskaņā ar Tūrisma likuma 15. panta 3. punktā noteikto, vietējai pašvaldībai ir tiesības noteikt prasības tūristu gidu profesionālajai kvalifikācijai, kārtību, kādā sertificē tūristu gidus, sniedz tūristu gidu pakalpojumus un īsteno viņu profesionālās darbības uzraudzību un kontroli, institūciju, kas sertificē tūristu gidus, kā arī tos publiskajā ārtelpā esošos tūrisma objektus un apskates vietas, par kurām informāciju drīkst sniegt tūristu gidi, kuri ir apliecinājuši savu profesionālo kvalifikāciju.

Tādējādi katra pašvaldība pati var noteikt iepriekšējās izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības gidiem. Piemēram, Rīgas pašvaldības tūrisma gidiem, lai varētu sertificēties, kvalifikācijas prasības noteiktas Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.91 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” (7. punkts):

 • akreditētas augstākās izglītības programmas, kas piešķir tūristu gida kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments;
 • akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī ne mazāk kā trīs gadu pieredzi tūristu gida darbā apliecinošs dokuments (piemēram, tūrisma operatora vai tūrisma aģenta izsniegta izziņa);
 • akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī licencētas tūristu gidu profesionālās pilnveides programmas apguvi apliecinošs dokuments;
 • akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī dokuments, kas apliecina pretendenta zināšanu par tūristu gida pakalpojumu sniegšanu ieguvi ne mazāk kā 120 akadēmisko stundu apjomā;
 • vidējās izglītības ieguvi apliecinošs dokuments, ne mazāk kā desmit gadu pieredzi tūristu gida darbā apliecinošs dokuments, kā arī dokuments, kas apliecina pretendenta zināšanu par tūristu gida pakalpojumu sniegšanu ieguvi ne mazāk kā 120 akadēmisko stundu apjomā.

Tātad, lai sniegtu tūrisma gida pakalpojumus Rīgas pašvaldībā, ar iegūtu augstāko izglītību akreditētā programmā (jebkurā nozarē) papildus nepieciešams 3 gadu pieredzi tūristu gida darbā apliecinošs dokuments vai licencētas tūristu gidu profesionālās pilnveides programmas apguvi apliecinošs dokuments, vai dokuments par zināšanu apguvi tūrisma gida darbā 120 akadēmisko stundu apmērā.

Citās pašvaldībās iepriekšējās izglītības un kvalifikācijas nosacījumi pretendentu sertifikācijai var atšķirties, tādēļ iesakām iepazīties ar konkrētās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Par izglītības iespējām

1)Augstākā izglītība.

Tūristu gida profesionālās kvalifikācijas apguvi šobrīd piedāvā tikai viena augstākās izglītības iestāde: Vidzemes Augstskola – profesionālā bakalaura programmā “Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu vadītājs”: http://www.niid.lv/niid_search/program/926.

Citas pamatstudiju programmas tūrisma nozarē (t.sk. apakšprogrammas un specializācijas): http://bit.ly/2vImObK.

Augstākā līmeņa studijas tūrisma nozarē (t.sk. apakšprogrammas un specializācijas): http://bit.ly/2uhZIJA.

2)Profesionālā izglītība

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas tūrisma nozarē: http://bit.ly/2vqZyjp.

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas tūrisma nozarē: http://bit.ly/2ui8bww.

Profesionālā tālākizglītība (3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves programmas): http://bit.ly/2uPIS7V.

3)Profesionālās pilnveides programmas tūrisma nozarē: http://bit.ly/2tmPwy8.

4)Neformālās izglītības kursi tūrisma nozarē (t.sk. dažādi gidu kursi): http://bit.ly/2tmCwZt.

Papildu informācija:

Par gida profesiju papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://profesijupasaule.lv/gids.

Nozaru ekspertu padomes sastādītā “Tūrisma nozares profesiju karte”, kurā iekļauta arī tūristu gida profesija (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija).

Labdien! Mana meita jau 3 gadus uzsāk mācības 9. klasē un nevar to pabeigt. Vai ir iespēja atkārtoti mācīties 9. klasē un turpināt izglītību? Vai ir vēl citas iespējas? Meitai ir 17 gadu.

Publicēts: 20-07-2017

Labdien!

Pamatizglītības ieguve vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Latvijā ir obligāta (Vispārējās izglītības likums, 32. pants). Turklāt cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību ir ierobežotas tālākās izglītības un nereti arī darba iespējas. Iespējams, Jūsu situācijā vispirms būtu svarīgi noskaidrot, kādi ir iemesli tam, ka meita nevar pabeigt 9. klasi – vai tās ir mācīšanās grūtības vai traucējumi, problēmas konkrētu priekšmetu apguvē, motivācijas trūkums, uzvedības traucējumi, veselības problēmas, sociālās, ģimenes problēmas utt. – un tad attiecīgi meklēt atbalstu, mēģināt šīs problēmas risināt sadarbībā ar skolas atbalsta personālu (skolas psihologu, sociālo pedagogu), klases audzinātāju, skolas administrāciju (direktoru), priekšmetu pedagogiem, izglītības speciālistiem savā pašvaldībā u.c.

Jūsu meitai ir divi varianti, kā pabeigt pamatizglītību:

A) Mācīties atkārtoti tās pašas vai citas vispārizglītojošās skolas 9. klasē. Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē, tai skaitā tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.

B) Mācīties kādā profesionālajā skolā pedagoģiskās korekcijas programmā, kurā uzņem ar nepabeigtu pamatizglītību (var arī ar 9. klases liecību) un kopā ar profesiju iegūt pamatizglītības dokumentu (apliecību par profesionālo pamatizglītību). Taču jāņem vērā, ka jāmācās ir nevis 1 gads kā vispārizglītojošās skolas 9. klasē, bet gan 2-3 gadi. Šo programmu ietvaros kopā ar pamatizglītību tiek iegūtas vienkāršas profesijas, piemēram, pavāra palīga profesija. Programmu saraksts 2017./18. gada uzņemšanā: http://bit.ly/2kwmM4K.

Papildu informācija

Labdien! Vai vēl ir iespēja pieteikties augstskolās elektroniski vai klātienē?

Publicēts: 18-07-2017

Labdien!

11. jūlijā noslēdzās Vienotā pieteikšanās pamatstudijām 12 augstskolās elektroniskās uzņemšanas sistēmā portālā Latvija.lv, taču lielā daļā augstskolu un koledžu uzņemšana (klātienē vai elektroniski – tajās izglītības iestāžu mājaslapās, kurās izveidotas elektroniskās pieteikšanās sistēmas) joprojām turpinās. Turklāt vairākās augstākās izglītības iestādēs jau ir zināmi papilduzņemšanas datumi brīvajās studiju vietās. NIID.lv tiek apkopota un regulāri aktualizēta informācija par pieteikšanos un dokumentu iesniegšanu augstākās izglītības iestādēs 2017./18. gadā – iesakām Jums sekot līdzi informācijai šajā rakstā ievietotajā tabulā: http://www.niid.lv/dokumentu-iesniegsana-ai.

Esmu pieteikusies studijām Vienotās uzņemšanas elektroniskajā sistēmā. Vai man ir jābrauc uz augstskolām, kur esmu pieteikusies, lai apstiprinātu pieteikšanos, vai tas ir jādara tikai tad, kad uzzināšu, vai esmu uzņemta?

Publicēts: 06-07-2017

Labdien!

Vienotās uzņemšanas e-pakalpojuma konsultācijas centra pārstāvis informēja, ka, ja students ir pieteicies elektroniski studijām vairākās augstskolās, tad klātienē noteiktajā laikā obligāti ir jāierodas apstiprināt pieteikums, kā arī uzrādīt izglītības un personu apliecinošus dokumentus vienā no augstskolām, kurās ir veikts elektroniskais pieteikums studijām. Apstiprināt klātienē visus pieteikumus un uzrādīt nepieciešamos dokumentus nav nepieciešams katrā no izvēlētajām augstskolām. 
Ja Jums ir papildu jautājumi par elektronisko pieteikšanos studijām, iesakām zvanīt uz Vienotās uzņemšanas e-pakalpojuma konsultācijām t.67089003.

Labdien! Šogad vēlos iesniegt dokumentus augstskolā. Vidusskolu beidzu pirms 10 gadiem. Vēlos uzzināt, vai mani nokārtotie CE joprojām ir spēkā, vai tie būs jākārto no jauna?

Publicēts: 04-07-2017

Labdien

Pirms 10 gadiem iegūtie centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti vēl joprojām ir spēkā, un tie jums nav jākārto no jauna.

Informācijai:

Ja vēlaties uzlabot vērtējumu kādā CE  vai arī jums nepieciešams iegūt CE vērtējumu mācību priekšmetā, kurā neesat kārtojis centralizēto eksāmenu, to ir iespējams izdarīt virknē Latvijas augstskolu. Tiesa gan, šogad šādas iespējas vairs nebūs, būs jāgaida līdz 2018. gada pavasarim. Par šo iespēju vairāk lasīt šeit: http://www.niid.lv/CE_augst

 

Labdien! Ja skolēns pēc pamatskolas iestājas Profesionālās izglītības kompetences centrā, kur apgūst profesionālo izglītību, vai viņš pēc tam varēs iestāties augstskolā? Vai tehnikumā saņemts diploms par vidējo izglitību ir pielīdzināms diplomam, kurš saņemts, beidzot vidusskolu?

Publicēts: 16-06-2017

Labdien!

Profesionālās izglītības kompetences centros (PIKC) un arī profesionālajās vidusskolās, kam nav PIKC statuss, pēc pamatskolas var apgūt šādas programmas:

 1. Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija (PKL), jāmācās 4 gadi. Pēc programmas apguves iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību, kas ir līdzvērtīgs dokuments vispārējās vidējās izglītības atestātam, t.sk., stājoties augstākās izglītības iestādēs – augstskolās un koledžās. Mācoties profesionālās vidējās izglītības programmās, audzēkņi 2.vai 3. kursā kārto centralizētos vidusskolas eksāmenus, savukārt 4. kursā - centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.
 2. Arodizglītība pēc pamatizglītības - 2.PKL, jāmācās 3 gadi. Pēc programmas apguves iegūst atestātu par arodizglītību. Programmas ietvaros apgūst daļēju vidējo izglītību, kārto centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Pēc arodizglītības programmas pabeigšanas uzreiz nevar iestāties augstskolās vai koledžās, taču ir iespēja 1 gada laikā apgūt vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošo programmu un saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Papildu informācija

Saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta 3. punktu, bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība, studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Turklāt augstskola vai koledža var noteikt reflektantiem papildu prasības un/vai iestājpārbaudījumus.

Kādas ir konkrētās prasības, stājoties augstskolā, nosaka tās Uzņemšanas noteikumi. Kādas ir uzņemšanas prasības studiju programmās, Jūs varat arī izlasīt augstskolu vai koledžu mājaslapās, kā arī NIID.LV programmu aprakstos (šobrīd ir apkopota informācija par 2017./18. gada uzņemšanu). Iesakām jau savlaicīgi interesēties, kādos priekšmetos jānokārto CE, lai iestātos izvēlētajā studiju programmā, un vēlam tos sekmīgi nokārtot!

Labdien! Persona mācās Jauniešu garantijas fonda ietvaros 1,5 gadu ilgajā programmā, kura oficiāli beigsies oktobra vidū. Vai drīkst septembrī uzsākt studijas augstskolā vai koledžā un studēt budžeta grupā? Kā rīkoties, ja studēt no septembra budžetā nedrīkst? Negribētos zaudēt vienu studiju gadu. Liels paldies par atbildi!

Publicēts: 14-06-2017

Labdien!

Saskaņā ar jauniešu garantijas Uzņemšanas noteikumiem, mācoties persona vienlaikus nevar būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē. Taču vienlaikus var studēt nepilna laika (vakara, neklātienes vai tālmācības) programmās. Nepilna laika studijas parasti ir par maksu, izņēmums varētu būt dažas privātās augstskolas, kuras piedāvā atsevišķas budžeta/ daļēja budžeta vietas. Ir vērts arī noskaidrot, sazinoties ar augstskolām, varbūt ir iespēja pēc 1. vai 2. semestra (pēc Jauniešu garantijas programmas absolvēšanas) pāriet uz pilna laika studijām.

Zināšanai informējam, ka, ja Jūsu minētā persona priekšlaicīgi pārtrauks mācības programmā, viņa nesaņems valsts atzītu diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

Citas iespējas

 1. Iestāties augstskolā vai koledžā ziemas uzņemšanā. Studijas pārsvarā tiek piedāvātas par maksu, bet atsevišķās programmās ir arī budžeta vietas. NIID.lv katru gadu tiek publicēts raksts par ziemas uzņemšanu augstākās izglītības iestādēs. Priekšstatam – 2016./17. gada ziemas uzņemšana (par 2017./18. gada uzņemšanu informācija būs š.g. novembra beigās).
 2. Atsevišķās studiju programmās (t.sk. budžeta vietās) mēdz būt papildus uzņemšana septembrī vai oktobrī. NIID.lv tuvākajā laikā tiks publicēts raksts par dokumentu iesniegšanu augstākās izglītības iestādēs, kurā mēs vēlāk informēsim arī par papildus uzņemšanas iespējām. Sekojiet līdzi informācijai!
 3. Ja ir nepieciešams, izmantot no mācībām brīvo gadu, lai uzlabotu centralizēto eksāmenu vērtējumus, ir iespēja arī apmeklēt sagatavošanas kursus.
 4. Meklēt darbu vai prakses vietu, apmeklēt karjeras konsultācijas, iesaistīties brīvprātīgo darbā Latvijā vai Eiropā u.c.

Ja rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, droši rakstiet!

Labdien! Vidējo izglītību ieguvu 2003. gadā, diemžēl ir arī nesekmīgas atzīmes. Mans jautājums ir šāds: vai ir iespēa vēlreiz mācīties 12. klasē, vismaz apgūt tos priekšmetus, kuros ir nesekmīga atzīme? Vai ar šādu atestātu mani uzņems kādā augstskolā? Centralizētajos eksāmenos ir F F un D līmenis.

Publicēts: 23-05-2017

Labdien!

Par iespēju uzlabot gada vērtējumu pēc vidusskolas

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) speciālistiem.

No 06.11.2015. ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"*, kuros diemžēl vairs nav iekļauta iespēja pēc 12. klases (pēc atestāta iegūšanas) uzlabot atestātā norādīto gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā. 

Tātad, ja Jūs esat ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību, tajā norādīto mācību priekšmetu gada vērtējumus nevarēs uzlabot.

Taču Jums ir iespēja, ja tas ir nepieciešams, uzlabot centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumu, atkārtoti piesakoties to kārtošanai.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību, var kārtot CE augstskolās, ar kurām VISC ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu. Papildu informāciju atradīsiet šajā NIID.lv rakstā (raksts tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Savukārt par to, kā veiksmīgāk sagatavoties CE kārtošanai (sagatavošanas kursi, patstāvīgas sagatavošanās iespējas u.c.), varat izlasīt šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Par iespēju iestāties augstskolās ar nesekmīgu (-iem) vērtējumu (-iem) atestātā

Augstākās izglītības iestādes uzņem studentus saskaņā ar Senāta apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem. Tāpat ar katras pamatstudiju programmas uzņemšanas nosacījumiem Jūs varat iepazīties NIID.lv programmu aprakstos. Visas pamatstudiju programmas (saraksts) atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Nav gluži tā, ka ar nesekmīgām atzīmēm nevar iestāties nevienā augstskolā. Obligāts nosacījums, lai varētu iestāties jebkurā augstākās izglītības iestādē, ir pabeigta vidējā izglītība (atestāts). Visbiežāk konkursā tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu vērtējumi (un/vai gada vērtējumi) noteiktos priekšmetos. Dažreiz augstskola vai koledža Uzņemšanas noteikumos var noteikt, ka atestātā nedrīkst būt nesekmīgu vērtējumu. Tāpat iespējas iestāties vienā vai otrā studiju programmā atkarīgas no konkursa uz studiju vietām u.c. apstākļiem.

Tādējādi iesakām Jums:

 1. Iepazīties ar izvēlētās augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem (un konkrētās studiju programmas uzņemšanas prasībām);
 2. Sazināties ar izglītības iestādi, lai precizētu, kādas ir Jūsu iespējas iestāties; kādus papildu pasākumus Jūs varētu veikt (piemēram, apmeklēt sagatavošanas kursus, nokārtot CE noteiktos priekšmetos).

*Līdz 06.11.2015. bija spēkā Ministru kabineta 28.02.2012. Noteikumi Nr. 149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi", kuru 39. punkts paredzēja, ka, ja persona pēc 12. klases vēlējās uzlabot gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā, viņu varēja uzņemt vispārējās izglītības iestādē kā eksterni. Jauns izglītības dokuments par vispārējās vidējās izglītības ieguvi netika atkārtoti izsniegts, taču saņemto (uzlaboto) gada vērtējumu attiecīgā mācību priekšmetā apliecināja eksāmena protokola izraksts.

Uzdot jaunu jautājumu.