Arhīvs - Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2016./2017. studiju gadā

Atjaunots 2016. gada 30. septembrī
Publicēts 2016. gada 26. maijā


Foto: Dean Hochman, CC BY 2.0

2016./2017. studiju gadā augstskolas un koledžas aicina iestāties 39 jaunās studiju programmās vai apakšprogrammās, liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija par augstskolu plāniem. Visas jaunās programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci īstenošanai jaunos studiju virzienos.

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte aicina pieteikties jaunā, praktiski orientētā, studiju programmā “Dizains un amatniecība”, kuras absolventi iegūs profesionālā bakalaura grādu izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā, un produktu dizainera kvalifikāciju. Uzsākot studijas, tiek piedāvāta iespēja izvēlēties specializācijas virzienu: tekstila tehnoloģijas un dizains vai koka un metāla tehnoloģijas un dizains. Studijas beidzot, jaunie speciālisti varēs uzsākt patstāvīgu darbību kā dizaineri dažādos uzņēmumos, sniegt privātas konsultācijas dizaina jautājumos vai dibināt savus uzņēmumus. LLU īstenos arī jaunu maģistra programmu "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" ar specializācijas virzieniem vides inženierzinātnēs, hidrotehnikā un ūdenssaimniecībā vai zemes pārvaldībā un ģeodēzijā. Savukārt profesionālā maģistra programmas "Būvniecība" jaunā specializācija «Koksnes izmantošana būvniecībā» izveidota, apzinoties meža nozares pieprasījumu pēc produkcijas ar augstu pievienoto vērtību. Koksnes izmantošanai būvniecībā ir plašas iespējas, ko pierādījuši Latvijas uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība saistīta ar koka konstrukcijām un koka ēkām.

Ventspils Augstskola 2016. gadā uzņems pirmos studentus jaunā bakalaura studiju programmā “Kuģu navigācijas elektronika”. Šī programma tiks īstenota kopā ar Latvijas Jūras akadēmiju, piedāvājot studentiem iespēju studēt divās augstskolās un apgūt divas dažādas nozares – elektroniku un jūrniecību. Jaunā programma sagatavos radioelektronikas inženierus, kuri specializējas kuģu un ostu saimniecībā izmantojamo elektronikas, navigācijas un automātisko ierīču uzstādīšanā un apkalpošanā. Savukārt Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte piedāvās jaunu apakšprogrammu jau esošās profesionālā bakalaura programmas “Tulkošana” ietvaros: “Tulkošana angļu - krievu - vācu valodā”.

Rīgas Aeronavigācijas institūts ir izstrādājis un licencējis jaunu profesionālā bakalaura programmu "Elektronisko iekārtu apkalpošana", kurā tiks sagatavoti elektronikas inženieri ar vispusīgām zināšanām gan par aviācijas elektronisko sakaru līdzekļu, gan sadzīves elektronisko iekārtu un mezglu nepieciešamību, nozīmi, darbību, ekspluatācijas īpatnībām un remontu.

Rīgas Tehniskā universitāte septembrī kopā ar Viļņas Ģedimina universitāti  uzsāks īstenot jaunu starptautisku maģistra akadēmisko studiju programmu angļu valodā «Inovatīvie risinājumi ģeomātikā», savukārt Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiālē sadarbībā ar “Draugiem.lv grupu” tiks īstenota jauna 1. līmeņa studiju programma “Datorsistēmas”. Studiju programma sagatavos programmētājus, un tā ir veidota uz esošās RTU studiju programmas “Datorsistēmas” pamata ar specializāciju mobilo aplikāciju izstrādē. RTU šogad piedāvās arī jaunu apakšprogrammu profesionālā maģistra programmas "Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma vadība" ietvaros - studētgribētājiem būs iespēja iegūt būvniecības tāmju inženiera kvalifikāciju.

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" šogad pirmo reizi uzņem studentus Liepājas filiālē, kurā tiks īstenotas trīs 1. līmeņa augstākās izglītības programmas: "Autotransports", kuru beidzot, studenti iegūs autoapkopes speciālista kvalifikāciju, "Elektriskās iekārtas" - elektrisko iekārtu speciālista kvalifikāciju, un "Inženiermehānika"  - mehatroniķa kvalifikāciju.

Liepājas Universitāte sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju izveidojušas un licencējušas starpaugstskolu tālmācības profesionālo bakalaura studiju programmu “Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs”. Šajā programmā studētgribētājus pirmo reizi uzņēma jau šā gada ziemā. Reflektantiem tiek piedāvāta iespēja apgūt skolotāja profesiju, studējot tālmācībā (e-vidē tiešsaistes režīmā). Šāds studiju veids ir īpaši piemērots tiem, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu un kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas. Programmas absolventi iegūs profesionālo bakalaura grādu izglītībā un divas kvalifikācijas: pamatizglītības pirmā posma skolotāja kvalifikāciju un pamatizglītības otrā posma viena mācību priekšmeta - matemātikas, informātikas, fizikas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas vai franču valodas skolotāja - kvalifikāciju.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija īsās profesionālās studiju programmas "Skolotājs" ietvaros šogad uzsāk īstenot arī jaunu apakšprogrammu  - “Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē”. Studiju ilgums 1 gads un 5 mēneši, studijas notiks nepilna laika klātienē Rīgā un visās filiālēs.

Daugavpils Universitāte topošajiem studentiem šogad piedāvā divus jaunumus. Licencēta jauna profesionālā bakalaura programma "Fizika", kas sagatavos fizikas, matemātikas un datorikas skolotājus pamatizglītībā. Turklāt DU jau esošās bakalaura programmas "Bioloģija" ietvaros šogad piedāvā jaunu, unikālu specializāciju - "Akvakultūru bioloģija". Pēc studijām jaunie speciālisti varēs pielietot savas zināšanas gan zivju krājumu novērtēšanā un pārvaldībā upēs, ezeros vai jūrā, gan strādāt zvejniecības nozarē, gan izmantot iegūtās zināšanas, veidojot lauku saimniecību.

Liepājas Universitāte šovasar piedāvā iestāties arī divās jaunās apakšprogrammās. Programmā “Dizains” integrēta apakšprogramma “Fotomāksla”, kuru beidzot, absolvents iegūst profesionālā bakalaura grādu dizainā un mākslas fotogrāfa kvalifikāciju. Savukārt akadēmiskā bakalaura programmas “Eiropas valodu un kultūras studijas” ietvaros būs iespēja specializēties arī angļu un spāņu valodas un kultūras studijās.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija no jaunā studiju gada uzsāk īstenot trīs 1. līmeņa praktiski orientētas profesionālās augstākās izglītības programmas. Viena no tām - “Grāmatvedība”, kuras ietvaros divu gadu laikā tiks sagatavoti profesionāli grāmatveži. Otrā - "Ražošanas loģistika" - vienīgā studiju programma Latvijā, kura sagatavos loģistikas speciālistus tieši ražošanas vajadzībām. Studiju procesā būs iespēja izvēlēties vienu no trijām specializācijām: pārtikas ražošanas loģistiku, metālapstrādes loģistiku vai tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas loģistiku. Savukārt trešās jaunās programmas "Pārtikas produktu pārstrāde" ietvaros studentiem būs iespēja apgūt plašu specializāciju klāstu: graudu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, piena pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, gaļas pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, zivju pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, dzērienu ražošanas tehnoloģija un iekārtas. RTA tiks īstenotas arī divas jaunas maģistra programmas, kas orientētas uz augsti kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu reģionu attīstības veicināšanai: "Reģionālā plānošana un attīstība" (sadarbībā ar Baltkrievijas Polockas Valsts universitāti) un "Reģionālie mediji un komunikācija".

Jaunatklātajā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē tiek uzsāktas mācības jaunā 1. līmeņa augstākās izglītības programmā "Mašīnbūve", kas sagatavotu topošos mašīnbūves speciālistus. Programma ir izveidota pēc Līvānu novada pašvaldības un vietējo uzņēmumu iniciatīvas, apzinot nepieciešamību pēc konkrētiem profesionāļiem reģionā.

Latvijas Kultūras akadēmija ir sagatavojusi reflektantiem divus jaunumus. Šovasar pirmo reizi notiek uzņemšana jaunā licencētā trīsgadīgā akadēmiskā bakalauta programmā "Audiovizuālā māksla", kuras ietvaros ir iespēja specializēties filmu režijā, operatora mākslā, filmu montāžā un skaņā, audiovizuālās un skatuves mākslas producēšanā, kā arī audiovizuālās un skatuves mākslas teorijā. Turklāt jau esošās bakalaura studiju programmas "Mākslas" ietvaros LKA šovasar reflektantiem piedāvā jaunu apakšprogrammu "Starpkultūru sakari" (Latvija - Austrumāzija). Jaunos speciālistus sagatavos sadarbībai ar Austrumāzijas valstīm, sevišķi ar ĶTR, Japānas, Taivānas un Dienvidkorejas sadarbības partneriem kultūras, ekonomikas vai politikas jomās.

Šovasar Rīgas Stradiņa universitāte uzņem studentus jaunā maģistra studiju programmā "Starptautiskā pārvaldība un diplomātija", kas pusotra gada laikā sagatavos nākamos diplomātus, politiķus un politikas ekspertus. Studiju programma veidota angļu valodā, un tajā plānots uzņemt gan vietējos, gan ārvalstu studētgribētājus. RSU ir licencējusi arī jaunu doktorantūras programmu "Komunikācijas kultūra un multimediji".

Rīgas Stradiņa universitātes Sakranā Krusta medicīnas koledža šajā mācību gadā ir licencējusi divas jaunas programmas veselības aprūpes jomā: pirmā līmeņa augstākās izglītības programmu "Farmācija", kuru absolvējot, būs iespēja kļūt par diplomētiem farmaceita asistentiem, un profesionālās vidējās izglītības programmu pēc vidusskolas "Zobārstniecība", kas sagatavos zobārstniecības māsas.

 


Vēršam uzmanību uz to, ka augstskolas drīkst organizēt uzņemšanu tikai tajās programmās, kuru īstenošanai ir saņemta licence. Izveidojot jaunu programmu studiju virzienā, kurā augstskolai nav akreditācijas, augstskola vispirms saņem licenci un, uzsākot īstenot programmu, var saņemt virziena akreditāciju. Ja augstskolai ir atbilstošā studiju virziena akreditācija, tad, izveidojot jaunu programmu, tā ir akreditēta līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām.

Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā, šī raksta informācija tiks papildināta.

 

Pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Autotransports Kvalifikācija: Autoapkopes speciālists; RTK Liepājas filiāle

Datorsistēmas Kvalifikācija: Programmētājs; RTU Cēsu filiāle

Elektriskās iekārtas Kvalifikācija: Elektrisko iekārtu speciālists; RTK Liepājas filiāle

Farmācija Kvalifikācija: Farmaceita asistents; RSU SKMK

Grāmatvedība Kvalifikācija: Grāmatvedis; RTA

Inženiermehānika (mehatronika) Kvalifikācija: Mehatroniķis; RTK Liepājas filiāle

Mašīnbūve Kvalifikācija: Mašīnbūves speciālists; RTA Līvānu filiāle

Ražošanas loģistika Kvalifikācija: Loģistikas speciālists; RTA

Pārtikas produktu pārstrāde Kvalifikācija: Pārtikas produktu pārstrādes speciālists; RTA

 

Pamatstudijas – bakalaurs; profesionālais bakalaurs

Audiovizuālā māksla Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs audiovizuālajā mākslā; LKA

Bioloģija (jauna apakšprogramma – Akvakultūru bioloģija) Grāds: Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā; DU

Dizains (jauna apakšprogramma – Fotomāksla) Grāds: Profesionālais bakalaurs dizainā; Kvalifikācija: Mākslas fotogrāfs; LiepU

Dizains un amatniecība Grāds: Profesionālais bakalaurs izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā; Kvalifikācija: Produktu dizainers; LLU

Eiropas valodu un kultūru studijas (jauna apakšprogramma – Angļu un spāņu valodas un kultūras studijas) Grāds: humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un spāņu valodas un kultūras studijās; LiepU

Elektronisko iekārtu apkalpošana Grāds: Profesionālais bakalaurs elektronisko iekārtu apkalpošanā; Kvalifikācija: Elektronikas inženieris; RAI

Fizika Grāds: Profesionālais bakalaurs fizikā; Kvalifikācija: fizikas, matemātikas un datorikas skolotājs pamatizglītībā; DU

Kuģu navigācijas elektronika Grāds: Profesionālais bakalaurs kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā; Kvalifikācija: Radioelektronikas inženieris; LJA

Kuģu navigācijas elektronika Grāds: Profesionālais bakalaurs kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā; Kvalifikācija: Radioelektronikas inženieris; VeA

Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā; Kvalifikācija: Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta (latviešu valoda un literatūra vai matemātika, vai informātika, vai angļu valoda, vai franču valoda, vai fizika) skolotājs; RPIVA

Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs Grāds: Profesionālais bakalaurs izglītībā; Kvalifikācija: Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta (latviešu valoda un literatūra vai matemātika, vai informātika, vai angļu valoda, vai franču valoda, vai fizika) skolotājs; LiepU

Starpkultūru sakari (Latvija – Austrumāzija) (jauna apakšprogramma programmas “Mākslas” ietvaros) Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās; LKuA

Tulkošana (jauna apakšprogramma – “Tulkošana angļu – krievu - vācu valodā”) Grāds: Profesionālais bakalaurs tulkošanā; Kvalifikācijas: Tulks, Tulkotājs; VeA

 

Augstākā līmeņa studijas – maģistrs; profesionālais maģistrs

Būvniecība (jauna apakšprogramma – Koksnes izmantošana būvniecībā) Grāds: Profesionālais maģistrs būvniecībā, LLU

Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma vadība (jauna apakšprogramma - Būvniecības tāmju inženieris) Grāds: Profesionālais maģistrs būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma vadīšanā; Kvalifikācija: Būvniecības tāmju inženieris; RTU

Inovatīvie risinājumi ģeomātikā Grāds: Inženierzinātņu maģistrs ģeomātikā; RTU

Reģionālā plānošana un attīstība Grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadības zinātnē; RTA

Reģionālie mediji un komunikācija Grāds: Sociālo zinātņu maģistrs komunikācijas zinātnē; RTA

Starptautiskā pārvaldība un diplomātija Grāds: Sociālo zinātņu maģistrs starptautiskajās attiecībās un diplomātijā; RSU

Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Grāds: Inženierzinātņu maģistrs, LLU

 

Augstākā līmeņa studijas – profesionālā izglītība pēc pamatstudijām

Skolotājs (jauna apakšprogramma – Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē) Kvalifikācija: Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē, RPIVA (Rīga)

Skolotājs (jauna apakšprogramma – Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē) Kvalifikācija: Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē, RPIVA Alūksnes filiāle

Skolotājs (jauna apakšprogramma – Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē) Kvalifikācija: Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē, RPIVA Bauskas filiāle

Skolotājs (jauna apakšprogramma – Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē) Kvalifikācija: Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē, RPIVA Cēsu filiāle

Skolotājs (jauna apakšprogramma – Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē) Kvalifikācija: Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē, RPIVA Jēkabpils filiāle

Skolotājs (jauna apakšprogramma – Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē) Kvalifikācija: Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē, RPIVA Kuldīgas filiāle

Skolotājs (jauna apakšprogramma – Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē) Kvalifikācija: Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē, RPIVA Madonas filiāle

Skolotājs (jauna apakšprogramma – Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē) Kvalifikācija: Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē, RPIVA Tukuma filiāle

Skolotājs (jauna apakšprogramma – Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē) Kvalifikācija: Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē, RPIVA Ventspils filiāle

 

Doktorantūras studijas

Komunikācijas kultūra un multimediji Grāds: Doktors komunikācijas zinātnē; RSU

Ieteikt rakstu