Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2019./2020. studiju gadā

Publicēts 2019. gada 25. novembrī

2019./2020. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 25 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Jaunizveidoto programmu klāsts ir tematiski daudzveidīgs, pārstāvot tādas nozares kā sports, uzņēmējdarbība, loģistika, komunikācijas zinātnes, jurisprudence, inženierzinātnes,  datorzinātnes u.c. Augstākās izglītības iestādes ir papildinājušas studiju programmu klāstu gan ar koledžas, gan bakalaura, gan maģistra līmeņa  programmām.

Vairākas jaunas programmas šogad uzsākusi īstenot Latvijas Universitāte (LU). Šovasar pirmo reizi LU uzņēma reflektantus sporta nozares programmās: pirmā līmeņa programmā “Sporta treneris“, kuru īstenos ne tikai Rīgā, bet arī novados: Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā un Tukumā. Programma sagatavos profesionālus basketbola un futbola trenerus. LU šovasar pirmo reizi uzņēma reflektantus arī bakalaura studiju programmā “Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība“ un maģistra programmā “Sporta zinātne“.

LU sāk uzņemšanu arī jaunā profesionālā bakalaura studiju programmā “Arodveselība un drošība darbā”, kas sagatavos darba aizsardzības vecākos speciālistus. Absolventiem, kuriem jau ir iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un darba aizsardzības speciālista kvalifikācija, šī programma sniegs iespēju mācīties pēc individuāla plāna, uzsākot studijas 5. vai 6. semestrī.

LU sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolu (RTU RBS) un Bufalo Universitāti ASV Ņujorkas štatā 2019./20. gadā uzsāk īstenot starpdisciplināru bakalaura  programmu “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas”, kas studentiem nodrošinās vispusīgas zināšanas IT jomā, sagatavojot augsta līmeņa IT speciālistus – potenciālos uzņēmumu vadītājus. Studiju programma tiek īstenota angļu valodā

RTU, gaidot jauno studiju gadu, sadarbībā ar Banku augstskolu ir izstrādājusi un licencējusi starpdisciplināru  profesionālā bakalaura studiju programmu “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”, kas sagatavos finanšu sistēmu programmatūras izstrādātājus.

Jaunā LU Juridiskās fakultātes maģistra programma "Tiesības un organizāciju pārvaldība" būs noderīga gan valsts, gan privātajā sektorā strādājošajiem, kuri iegūs padziļinātas zināšanas tādās jomās kā publisko iepirkumu vadība, personāla vadības juridiskie aspekti, līgumtiesības un īpašumtiesības, valsts institucionālā sistēma un administratīvais process, korporatīvās pārvaldības tiesības u.c. Jaunu bakalaura programmu tiesību zinātnēs piedāvās arī Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA).

Daugavpils universitātes (DU) jaunā profesionālā maģistra programma “Viedā ekonomika un inovācijas” tika izveidota, ņemot vērā Latgales uzņēmumu un iestāžu speciālistu praktiķu ieteikumus. Programmā integrētas divas apakšprogrammas – viedā ekonomika un finanses.

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir uzsākusi īstenot jaunu starpdisciplināru maģistra studiju “Veselības komunikācija”. Pēc šīs programmas beigšanas studenti būs kompetenti gan veselības, gan komunikācijas nozarē, un pratīs informēt sabiedrību par veselības nozarē notiekošo, veicināt profilakses pasākumus un vēstīt par dažādu slimību rašanos un simptomiem.

Jaunu maģistra programmu “Tehnoloģiju tiesības” piedāvā arī Rīgas Juridiskā augstskola (RJA), nodrošinot maģistra grādu strauji augošajā specializācijas jomā. Programmā iegūtās zināšanas studentiem ļaus orientēties tiesību sistēmās, kas veidojas ap jaunajām tehnoloģijām, tādām kā datu aizsardzība, informāciju un tehnoloģiju līgumi, kiberaizsardzība un intelektuālā īpašuma tiesības.

Biznesa aukstskolas Turība (BAT) profesionālā bakalaura studiju programmas "Datorsistēmas" ietvaros studenti apgūs programmatūru izstrādi, kodēšanu un IT algoritmus. Šajā programmā praktiskās nodarbības ir paredzētas divreiz vairāk nekā teorētiskās lekcijas.
 

Studējot Transporta un sakaru institūta (TSI) jaunajā profesionālā bakalaura programmā “Robotika”, būs iespēja izvēlēties sev interesējošu specializāciju: rūpniecisko vai autonomo (mobilo) robotiku. Programmas absolventi iegūs plašas ziņāšanas robotu programmēšanā, apkalpošanā, spēs tos ieviest ekspluatācijā un integrēt kādā rūpnieciskā procesā vai apkalpojošā sfērā.

Jaunu, mūsdienu darba tirgum atbilstošu,  profesionālā bakalaura programmu “Jaunuzņēmumu vadība” izstrādājusi un licencējusi Ventspils Augstskola (VA). Programma ir paredzēta jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, kurus interesē inovācijas, tehnoloģijas un personīgā izaugsme. Augstskola sola, ka studenti jau 1. kursā veidos savus uzņēmumus un uzsāks pelnīt naudu.

Biznesa vadības koledža (BVK) uzsāk uzņemšanu 1. līmeņa programmā “Biznesa loģistika”, kuras mērķis ir sagatavot kompetentus un konkurētspējīgus speciālistus loģistikas jomā. Programma ir sagatavota ar Latvijā vadošo transporta un loģistikas nozares uzņēmumu atbalstu.

Jaunu apakšprogrammu “Mūzikas menedžments” programmas "Uzņēmējdarbības vadība" ietvaros uzsāk īstenot Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA). Programma sagatavos profesionāļus darbam tādās šovbiznesa jomās kā producēšana, klubu pasākumu menedžments, koncertdarbība un viesizrādes, pasākumu rīkošana, skaņu ierakstu industrija, sabiedriskie sakari un darbs ar plašsaziņas līdzekļiem.


Vēršam uzmanību uz to, ka augstskolas drīkst organizēt uzņemšanu tikai tajās programmās, kuru īstenošanai ir saņemta licence. Izveidojot jaunu programmu studiju virzienā, kurā augstskolai nav akreditācijas, augstskola vispirms saņem licenci un, uzsākot īstenot programmu, var saņemt virziena akreditāciju. Ja augstskolai ir atbilstošā studiju virziena akreditācija, tad, izveidojot jaunu programmu, tā ir akreditēta līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām.

Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā šī raksta saturs tiks papildināts.

 


1. līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Biznesa loģistika SIA "Biznesa vadības koledža"   Loģistikas speciālists
Programmēšana un datortīklu administrēšana Jēkabpils Agrobiznesa koledža   Datortīklu administrators vai Programmētājs

Sporta treneris

Latvijas Universitāte

 

Sporta treneris

Sporta treneris

Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle

 

Sporta treneris

Sporta treneris

Latvijas Universitātes Cēsu filiāle

 

Sporta treneris

Sporta treneris Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle   Sporta treneris

Sporta treneris

Latvijas Universitātes Madonas filiāle

 

Sporta treneris

Sporta treneris Latvijas Universitātes Tukuma filiāle   Sporta treneris
       

Bakalaura programmas

Biznesa ekonomika Ekonomikas un kultūras augstskola Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā  
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē  
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Biznesa skola) Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē  
Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība

Latvijas Universitāte

Sociālo zinātņu bakalaurs sporta zinātnē

 

Tiesību zinātne Ekonomikas un kultūras augstskola Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē  

 

 

 

 

Profesionālā bakalaura programmas

Arodveselība un drošība darbā Latvijas Universitāte Profesionālais bakalaurs darba aizsardzībā Darba aizsardzības vecākais speciālists
Datorsistēmas Biznesa augstskola Turība Profesionālais bakalaurs datorsistēmās Programmēšanas inženieris
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas Banku augstskola Profesionālais bakalaurs datorsistēmās Programmēšanas inženieris
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte Profesionālais bakalaurs datorsistēmās Programmēšanas inženieris
Jaunuzņēmumu vadība Ventspils augstskola Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā Uzņēmuma vadītājs
Mūzikas menedžments -  jauna apakšprogramma programmas "Uzņēmējdarbības vadība" ietvaros

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā Uzņēmējdarbības vadītājs
Robotika Transporta un sakaru institūts Profesionālais bakalaurs elektronikā un automātikā Elektronikas inženieris

 

 

 

 

Maģistra programmas

Sporta zinātne Latvijas Universitāte Maģistrs veselības un sporta zinātnēs

 

Tehnoloģiju tiesības

SIA "Rīgas Juridiskā augstskola" Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē ar specializāciju tehnoloģiju tiesībās  
Tiesības un organizāciju pārvaldība Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs  
Veselības komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

Sociālo zinātņu maģistrs informācijas un komunikācijas zinātnēs

 

 

 

 

 

Profesionālā maģistra programmas

Viedā ekonomika un inovācijas Daugavpils Universitāte Profesionālais maģistrs ekonomikā Finanšu analītiķis vai Ekonomists
       

 

Ieteikt rakstu