Aktuāla izglītības informācija

 • Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2017./18. gadā
 • Jauniešu garantijas pēdējā uzņemšana 2017./2018. mācību gadā
  Published:
  Atjaunots 2017. gada 16. jūnijā
  Short description

  Izmanto iespēju iegūt profesiju ar Jauniešu garantiju! Tu vari bez maksas iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, ja vien esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

 • Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 7. jūnijā
  Short description

  Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2017./18. gadā profesionālās izglītības programmās personām ar īpašām vajadzībām.

 • Mācības un brīvlaiki 2017./2018. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2017. gada 23. februārī
  Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Atvērto durvju dienas 2017. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 21. jūnijā
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 23. aprīlī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Publicēts 2016. gada 23. decembrī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Jauniešu garantija – iespēja iegūt izglītību un iekļauties darba tirgū
  Published:
  Publicēts 2016. gada 7. decembrī
  Short description

  Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību, palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē un veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

 • 23 profesionālās izglītības kompetences centri
  Published:
  Atjaunots 2017. gada 7. martā
  Short description

  2011. gadā uzsāktās profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas ietvaros izveidoti jau 22 profesionālās kompetences centri. Strukturālās reformas paredzēts turpināt, līdz 2020. gadam apvienojot arī mūzikas un mākslas vidusskolas un izveidojot kompetences centrus.

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 3. aprīlī
  Short description

  No 2011. gada Latvijā ir spēkā sistēma, kas Latvijas profesionālajām skolām ļauj veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

Pages