Aktuāla izglītības informācija

 • Ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas bezmaksas mācībām
  Published:
  Atjaunots 2017. gada 9. janvārī
  Short description

  Izmanto iespēju iegūt profesiju ar Jauniešu garantiju! Tu vari bez maksas iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, ja vien esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Publicēts 2016. gada 23. decembrī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Ziemas uzņemšana profesionālās izglītības programmās par maksu
  Published:
  Publicēts 2016. gada 15. decembrī
  Short description

  Vairākas privātās izglītības iestādes 2016./17. mācību gadā organizē ziemas uzņemšanu profesionālās izglītības programmās mācībām par maksu.

 • Jauniešu garantija – iespēja iegūt izglītību un iekļauties darba tirgū
  Published:
  Publicēts 2016. gada 7. decembrī
  Short description

  Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību, palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē un veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

 • Ziemas uzņemšana augstākās izglītības programmās 2016./17. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 20. februārī
  Short description

  Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 2016. gada 28. novembrim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu plāno 34 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 205 programmās (ieskaitot apakšprogrammas).

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 31. janvārī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Ziemas uzņemšana profesionālās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem
  Published:
  Publicēts 2016. gada 22. novembrī
  Short description

  Novembrī ir sākusies uzņemšana valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās, kurās gada vai pusotra gada laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju.

 • 22 profesionālās izglītības kompetences centri
  Published:
  Atjaunots 2017. gada 14. februārī
  Short description

  2011. gadā uzsāktās profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas ietvaros izveidoti jau 22 profesionālās kompetences centri. Strukturālās reformas paredzēts turpināt, līdz 2020. gadam apvienojot arī mūzikas un mākslas vidusskolas un izveidojot kompetences centrus.

 • Atvērto durvju dienas 2017. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 20. februārī
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Atjaunots 2016. gada 18. oktobrī
  Short description

  No 2011. gada Latvijā ir spēkā sistēma, kas Latvijas profesionālajām skolām ļauj veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

Pages