Aktuāla izglītības informācija

 • Atvērto durvju dienas 2019. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 18. februārī
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2018./19. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 14. janvārī
  Short description

  Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 20. novembrim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 39 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 218 programmās.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 17. decembrī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 23. novembrī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 18. oktobrī
  Short description

  Latvijas profesionālajās izglītības iestādēm vari veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

 • Valsts pārbaudes darbi 2018./2019. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 19. septembrī
  Short description

  Informācija par valsts pārbaudes darbiem 3., 6., 9., 11. un 12. klašu skolēniem 2018./2019. mācību gadā

 • Mācības un brīvlaiki 2018./2019. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 3. septembrī
  Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2018./2019. studiju gadā
  Published:
  Publicēts 2018. gada 31. augustā
  Short description

  2018./2019. studiju gadā augstskolas un koledžas piedāvā 29 jaunas, aktuālas programmas vai apakšprogrammas. Visas jaunās programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci īstenošanai jaunos studiju virzienos.

 • Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 22. februārī
  Short description

  Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2017./18. gadā profesionālās izglītības programmās personām ar īpašām vajadzībām.

 • Mācīties Latvijā: informācija diasporai un pieredzes stāsti
  Published:
  Publicēts 2017. gada 17.oktobrī
  Short description

  Informācija par Latvijas izglītības sistēmu nav vienkārši iegūstama, īpaši ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas diasporas pārstāvjiem. Tādēļ sadarbībā ar Euroguidance programmu ir sagatavoti uzziņas materiāli.

Pages