Aktuāla izglītības informācija

 • Mācības un brīvlaiki 2017./2018. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2017. gada 23. februārī
  Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Jauniešu garantijas uzņemšana 2017./2018. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2017. gada 22. februārī
  Short description

  Izmanto iespēju iegūt profesiju ar Jauniešu garantiju! Tu vari bez maksas iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, ja vien esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

 • Atvērto durvju dienas 2017. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 21. aprīlī
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 23. aprīlī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Publicēts 2016. gada 23. decembrī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Jauniešu garantija – iespēja iegūt izglītību un iekļauties darba tirgū
  Published:
  Publicēts 2016. gada 7. decembrī
  Short description

  Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību, palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē un veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

 • 23 profesionālās izglītības kompetences centri
  Published:
  Atjaunots 2017. gada 7. martā
  Short description

  2011. gadā uzsāktās profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas ietvaros izveidoti jau 22 profesionālās kompetences centri. Strukturālās reformas paredzēts turpināt, līdz 2020. gadam apvienojot arī mūzikas un mākslas vidusskolas un izveidojot kompetences centrus.

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 3. aprīlī
  Short description

  No 2011. gada Latvijā ir spēkā sistēma, kas Latvijas profesionālajām skolām ļauj veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

 • Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2016./2017. studiju gadā
  Published:
  Atjaunots 2016. gada 30. septembrī
  Short description

  2016./2017. studiju gadā augstskolas aicina iestāties 11 jaunās studiju programmās vai apakšprogrammās. Visas jaunās programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci īstenošanai jaunos studiju virzienos. Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā, raksta informācija tiks papildināta.

 • Valsts pārbaudījumi 2016./2017. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2016. gada 16. septembrī
  Short description

  Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 8., 9., 10., 11. un 12. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, diagnosticējošie darbi 10. kases skolēniem paredzēti septembrī, 3. un 6. klašu skolēniem - februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem notiks maijā un jūnijā.

Pages