Aktuāla izglītības informācija

 • Turpinās Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana 25 profesijās
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 16. janvārī
  Short description

  Izmanto iespēju iegūt profesiju ar Jauniešu garantiju! Tu vari bez maksas iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, ja vien esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

 • Mācības un brīvlaiki 2018./2019. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2018. gada 12. janvārī
  Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Publicēts 2017. gada 19. decembrī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Ziemas uzņemšana augstākās izglītības programmās 2017./18. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 17. janvārī
  Short description

  Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 2017. gada 27. novembrim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu plāno 28 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 184 programmās.

 • Ziemas uzņemšana profesionālās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem 2017./18. gadā
  Published:
  Publicēts 2017. gada 27. novembrī
  Short description

  Izglītības iestādēs sākas uzņemšana valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās, kurās gada vai pusotra gada laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju. Atšķirībā no Jauniešu garantijas programmām valsts budžeta finansēto programmu uzņemšanas prasībās nav noteikts vecuma ierobežojums.

 • Mācīties Latvijā: informācija diasporai un pieredzes stāsti
  Published:
  Publicēts 2017. gada 17.oktobrī
  Short description

  Informācija par Latvijas izglītības sistēmu nav vienkārši iegūstama, īpaši ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas diasporas pārstāvjiem. Tādēļ sadarbībā ar Euroguidance programmu ir sagatavoti uzziņas materiāli.

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 16. oktobrī
  Short description

  No 2011. gada Latvijā ir spēkā sistēma, kas Latvijas profesionālajām skolām ļauj veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

 • Valsts pārbaudes darbi 2017./2018. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2017. gada 10. oktobrī
  Short description

  Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9., 11. un 12. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem notiks februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem - maijā un jūnijā.

 • Atvērto durvju dienas 2017./18. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 22. janvārī
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 4. decembrī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

Pages