Aktuāla izglītības informācija

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Publicēts 2017. gada 19. decembrī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Ziemas uzņemšana profesionālās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem 2017./18. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 29. janvārī
  Short description

  Izglītības iestādēs sākas uzņemšana valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās, kurās gada vai pusotra gada laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju. Atšķirībā no Jauniešu garantijas programmām valsts budžeta finansēto programmu uzņemšanas prasībās nav noteikts vecuma ierobežojums.

 • Mācīties Latvijā: informācija diasporai un pieredzes stāsti
  Published:
  Publicēts 2017. gada 17.oktobrī
  Short description

  Informācija par Latvijas izglītības sistēmu nav vienkārši iegūstama, īpaši ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas diasporas pārstāvjiem. Tādēļ sadarbībā ar Euroguidance programmu ir sagatavoti uzziņas materiāli.

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 16. oktobrī
  Short description

  No 2011. gada Latvijā ir spēkā sistēma, kas Latvijas profesionālajām skolām ļauj veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

 • Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2017./2018. studiju gadā
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 22. novembrī
  Short description

  2017./2018. studiju gadā augstskolas un koledžas aicina iestāties 15 jaunās studiju programmās vai apakšprogrammās. Visas jaunās programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci īstenošanai jaunos studiju virzienos.

 • Interaktīvā “Skolu karte” – palīgs vecākiem un skolēniem izglītības iestādes izvēlē
  Published:
  Publicēts 2017. gada 20. jūlijā
  Short description

  Informācija par skolēnu skaitu skolās, izglītības iestāžu kvalitatīvajiem rādītājiem, eksāmenu indeksiem, reģionā pieejamo sporta infrastruktūru, iedzīvotāju skaita prognozēm.

 • Mācības un brīvlaiki 2017./2018. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2017. gada 23. februārī
  Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Jauniešu garantija – iespēja iegūt izglītību un iekļauties darba tirgū
  Published:
  Aktualizēts 2017. gada 27. novembrī
  Short description

  Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību, palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē un veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

 • 23 profesionālās izglītības kompetences centri
  Published:
  Atjaunots 2017. gada 7. martā
  Short description

  2011. gadā uzsāktās profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas ietvaros izveidoti jau 22 profesionālās kompetences centri. Strukturālās reformas paredzēts turpināt, līdz 2020. gadam apvienojot arī mūzikas un mākslas vidusskolas un izveidojot kompetences centrus.

 • Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2016./2017. studiju gadā
  Published:
  Atjaunots 2016. gada 30. septembrī
  Short description

  2016./2017. studiju gadā augstskolas aicina iestāties 11 jaunās studiju programmās vai apakšprogrammās. Visas jaunās programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci īstenošanai jaunos studiju virzienos. Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā, raksta informācija tiks papildināta.

Pages