Daugavpils Universitāte - Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists - Prof. mag. studijas

Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-06
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs izglītības zinātnē
Profesionālā kvalifikācijaKarjeras konsultants (5. PKL) Profesijas standarts; Jaunatnes lietu speciālists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods47142
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1500 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

nodrošināt studentiem iespēju iegūt maģistra profesionālo grādu izglītībā un veidot kompetences, kuras ļauj profesionāli veikt karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista pienākumus.

Studiju programmas uzdevumi:

− Veicināt teorētisko atziņu un praktiskās darbības pieredzes integrētu izmantošanu sociālajai videi un darba tirgum atbilstošas karjeras konsultēšanas un jaunatnes lietu vadības jautājumos;
− Sekmēt karjeras konsultēšanas un jaunatnes lietu vadības metodiskās pieredzes apguvi, līdzdalību karjeras un jaunatnes lietu politikas izstrādē un tās īstenošanā, pilnveidojot kompetences to kritiski izvērtēt, pilnveidot un izmantot profesionālajā darbībā;
− Nodrošināt zinātniskās pētniecības kompetenču apguvi, pētījumu rezultātu izmantošanas iemaņas ilgtspējīgas nacionālās tautsaimniecības attīstībai;
− Rosināt studējošo personības potenciāla pašrealizāciju mūžizglītības aspektā, paaugstinot viņu konkurētspēju mainīgos sociālajos un ekonomiskajos apstākļos, un starptautiskajā darba tirgū.

Studiju programmas saturs:

karjeras attīstības teorija; konsultēšanas teorija un metodika; jaunatnes darba organizēšana; kultūras un sociālā integrācija; organizāciju kultūra un profesionālā ētika; stratēģiskā plānošana un resursu vadība; pētījumu metodoloģija un organizācija; maģistra darba izstrāde; u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, profesionāli veicot karjeras konsultanta un/ vai jaunatnes lietu speciālista pienākumus.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/profesionala-magistra-studiju-programmas/karjeras-konsultants-un-jaunatnes-lietu-specialists
Iepriekšējā izglītība, prasības2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar skolotāja kvalifikāciju vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā, vai cita akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 1 gada darba pieredze karjeras konsultēšanā un/vai darbā ar jaunatni, ko apliecina izziņa; konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65422180, 65421198 (uzņemšana)
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv