RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS - Reliģija - Prof. mag. studijas

Reliģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-03-06
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs reliģijā
Profesionālā kvalifikācijaPastorālais konsultants (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods47221
 
Ilgums2,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti96
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa900 EUR gadā (90 EUR mēnesī) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana 2019. gada janvārī (informācija tiks precizēta).

Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts un Baznīcas sociālajām vajadzībām atbilstošas, praktiski pielietojamas augstākā līmeņa profesionālās studijas reliģijā, kas sakņotas teoloģijas, filozofijas un psiholoģijas zinātņu teorētiskajos pamatos

Studiju programmas uzdevumi:

īstenot padziļinātu teorētisko un praktisko zināšanu apguvi teoloģijā, filozofijā un psiholoģijā, attīstot studentu patstāvīgas mācīšanās prasmes;
apgūt pastorālā konsultanta darbam nepieciešamās profesionālās kompetences;
sagatavot studentus zinātniskās pētniecības darbam praktiskās teoloģijas jomā – katehēzē, pastorālajā konsultēšanā un garīgajā aprūpē

Studiju programmas adresāts

Studiju programma paredzēta reflektantiem ar pabeigtām pamatstudijām reliģijā vai teoloģijā, kuri bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā ir ieguvuši Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā mācību iestādē, īpaši - Laterāna Pontifikālās universitātes filiālēs - Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūtā un Rīgas Teoloģijas institūtā.

Programmas plānotie rezultāti

Programmas sekmīgas apguves rezultātā absolvents iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai strādātu par pastorālo konsultantu Baznīcas, valsts un nevalstiskajās institūcijās, kā arī padziļina metodoloģijas zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi reliģijas zinātnēs, lai varētu turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.rarzi.lv/studijas/magistra-programma/konsultants
Iepriekšējā izglītība, prasībasa) Ar Laterāna Pontifikālajā Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā vai tam atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību;
b) Ar citās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura grādu humanitārajā vai sociālajā jomā, vai augstāko pedagoģisko izglītību, ja apgūts Katoliskās teoloģijas pamatkurss 20 KP apjomā (oriģināls jāuzrāda);
Bakalaura programmas vidējā svērtā atzīme nedrīkst būt zemāka par 7 (labi).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus 2019./2020. gadam skaīt šeit
Augstskola
Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003
Tel:29524484; 67223598
E-pasts:trupskalne@gmail.com  www.rarzi.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumus 2019./2020. gadam skaīt šeit