BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Juridiskā zinātne - Doktora studijas

Juridiskā zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-11-07
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsTiesību doktors juridiskajā zinātnē (Dr.iur.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 04.06.2019.
Programmas kods51380
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodamultilingvāli - latviešu, krievu, angļu (ML/LV-RU-EN)
Mācību/studiju maksa1250 EUR semestrī, BSA absolventiem - 1000 EUR semestrī (pilna laika); 1000 EUR semestrī, BSA absolventiem - 800 EUR semestrī (nepilna laika) (2018./19.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019.

Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus studiju un pētnieciskajam, kā arī darbam valsts iestādēs un citās struktūrās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa juridiskās zināšanas, starptautiskiem standartiem atbilstoša kompetence juridiskajā zinātnē un zinātņu doktora grāds.

Studiju programmas satura specifika

Doktora studiju programma ir veidota tā, lai obligātajā daļā tiktu apgūtas teorētiskās zināšanas un iegūtas pētnieciskās un pedagoģiskās prasmes, kuras veido pilnīgu pamatu patstāvīga zinātniskā pētījuma izstrādāšanai juridiskajā zinātnē. Programmas izvēles daļa paver iespēju plašākām un padziļinātām studijām doktorantu pētniecisko interešu jomās.

Studiju programmas ietvaros doktorantam jāveic dokumentēta:

1.Obligāto studiju priekšmetu apguve (A), iegūstot 12 kredītpunktus,
2.Ierobežotās izvēles studiju priekšmetu apguve (B), iegūstot 8 kredītpunktus,
3.Brīvās izvēles studiju priekšmetu apguve (C), iegūstot 6 kredītpunktus,
4.Pedagoģiskās prakses apguve(A), iegūstot 4 kredītpunktus,
5.Pētnieciskā darba izstrāde (A), iegūstot 90 kredītpunktus.

BSA doktorantūras studijās var specializēties krimināltiesībās, civiltiesībās, kriminālistikā vai arī starptautiskajās tiesībās, attiecīgi izvēloties piedāvātos ierobežotās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetus.
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/programs/progr_jur_dokt_lv.html
Iepriekšējā izglītība, prasībasAkadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē vai tam pielīdzināma izglītība, jurista kvalifikācija, pieredze promocijas darbam atbilstošajā jomā, dalība zinātniskajās konferencēs, semināros un/vai pētnieciskajos projektos, kā arī ir zinātnisko publikāciju autori. Uzņemšana doktorantūras programmā tiek uzsākta tikai pēc doktorantūras imatrikulācijas komisijas pozitīva lēmuma attiecībā uz katru atsevišķu reflektantu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610; 29113037
E-pasts:info@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit