Rīgas Stradiņa universitāte - Tiesību zinātne - Prof. bak. studijas

Tiesību zinātne
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-11-06
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs tiesību zinātnē
Profesionālā kvalifikācijaJuriskonsults (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 06.06.2019.
Programmas kods42380
 
Ilgums4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaRSU budžets vai par maksu: 1600 EUR gadā (pilna laika); 1400 EUR (nepilna laika) (2018./19.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim.

RSU Juridiskās fakuiltātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas Tiesību zinātne mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas uz tiesību zinātni balstītas profesionālā bakalaura studijas, kuru apguves rezultātā studējošie būtu spējīgi veikt juriskonsulta profesijai nepieciešamās darbības saskaņā ar starptautiskajiem, Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spējīgi darboties jebkurā juriskonsulta darbības sfērā, it īpaši veikt policijas darbinieka, tiesneša, zvērināta advokāta, prokurora, zvērināta notāra, zvērināta tiesu izpildītāja pienākumus palīgu amatā, kā arī ieņemt juriskonsulta amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, komercsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos.

Programmas uzdevumi

- Veicināt iemaņu un prasmju apguvi, kas ir saistīts ar konkrētu tiesiska rakstura situāciju izziņu un izvērtēšanu, kas ir balstīti uz mūsdienu tiesiskiem metodoloģiskiem un metodiskiem principiem
- Attīstīt spējas izvērtēt tiesiskos procesus konkrētā reģionā Latvijā un Eiropā
- Iemācīt pielietot kritiski konstruktīvas domāšanas prasmes, vērtējot tiesisko institūciju un to struktūrvienību darbību un attīstīt iemaņas, izstrādājot priekšlikumus to darba pilnveidošanā
- Sekmēt zināšanu iegūšanu par starptautiskajām, kā arī policijas, medicīnas un sociālajām tiesībām atbilstoši RSU Juridiskās fakultātes darbības profilam

Studiju formas

Nodarbību formas – lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs rakstot kopsavilkumus, esejas, gatavojot un aizstāvot referātus.

Iegūstamās zināšanas un iemaņas

- Zināšanas par starptautiskajām, policijas, kā arī medicīnas un sociālajām tiesībām

- Spēja analītiski izprast tiesības, izmantot likumus un citus normatīvos aktus

- Prasmes izstrādāt juridiskus tekstus un dokumentus

- Spēja pārbaudīt dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

- Spēja veikt uzņēmuma darbības tiesisko izvērtējumu, kā arī konsultēt juridiskos jautājumos

- Prasme patstāvīgi strādāt juridiskajā specialitātē, risinot teorētiskus un praktiskus jautājumus juriskonsulta profesionālās darbības jomā

- Spēja konkurēt mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos starptautiskajā un Eiropas Savienības darba tirgū

Studiju programmas absolventi ieņem juriskonsulta amatus valsts un pašvaldību institūcijās, komercsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos, starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās, kur strādā par jurista palīgiem, juridiskajiem konsultantiem, veic policijas darbinieka pienākumus. Iespējams turpināt studijas maģistrantūras programmā Tiesību zinātne.
Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu:
juriskonsults, jurista palīgs, izmeklētājs, policijas darbinieks u. c.
Programmas mājaslapawww.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/tiesibu-zinatne-profesionala-bakalaura
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE latviešu valodā un svešvalodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi pamatstudiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit

Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit

Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās 2018./2019. gadā: lejupielādēt šeit

Uzņemšanas noteikumi rezidentūrā 2018./2019. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67409105; 67409075; 67409076 (studentu serviss)
E-pasts:infocentrs@rsu.lv; rsu@rsu.lv  www.rsu.lv