Rīgas Tehniskā universitāte - Drošības inženierija - Prof. bak. studijas

Drošības inženierija
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-22
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs darba aizsardzībā
Profesionālā kvalifikācijaDarba aizsardzības vecākais speciālists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods42862
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1200 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsBaltijas valstīs unikāla studiju programma, kas apvieno civilo aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzību. Studiju programma atbilst ES prasībām un ir starptautiski akreditēta. Tu apgūsi zināšanas par visu trīs jomu likumdošanas prasību īstenošanu dažādās organizācijās, tai skaitā – arī bīstamajās nozarēs, kā arī gūsi zināšanas par darba vides novērtēšanu un darba tiesiskajām attiecībām.

Mērķis
Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo izglītību drošības inženierijā, lai nodrošinātu 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt darba aizsardzības vecākā speciālista un ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista profesionālo darbību.

Uzdevumi
Studiju programmas uzdevumi:

1. nodrošināt starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam;
2.sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par Eiropas Savienības un Starptautiskās darba organizācijas prasībām darba aizsardzības jomā, kā arī darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības likumdošanā;
3.veicināt studējošo interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo zināšanu papildināšanu;
4.rosināt studējoši interesi par valstī notiekošajiem procesiem tehnogēnā vidē, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
5. nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši jomas un starptautiskās prakses attīstībai;
6. veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā;
7. attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

- spēj analizēt un praksē pielietot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomās;
- spēj organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību un ugunsdrošības uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem;
- spēj plānot darba aizsardzības un ar to saistītos vides aizsardzības pasākumus uzņēmumā vai iestādē;
- spēj apsekot, uzraudzīt un kontrolēt uzņēmuma darba vidi, ugunsdrošības un civilās aizsardzības objektus, ievērojot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības pamatprasības darbvietās;.
- spēj analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību darba vides iekšējās uzraudzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām;
- spēj pielietot praksē darba vides risku novērtēšanas metodes, tai skaitā kvalitatīvās, puskvalitatīvās vai kvantitatīvās novērtēšanas metodes;
- spēj identificēt un organizatoriski risināt darba vides ergonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas;
- spēj argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un to lietderību;
- spēj organizēt un īstenot nodarbināto apmācību darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
- spēj darboties ārkārtējās situācijās;
- spēj pārstāvēt uzņēmumu citos uzņēmumos, valsts un nevalstiskās institūcijās attiecībā uz fiziskām personām;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību darba aizsardzības jomā.

Karjera

Programmas absolventi var strādāt par darba aizsardzības vecākiem speciālistiem uzņēmumos un iestādēs neatkarīgi no īpašuma formas, sniegt pakalpojumus kā kompetentie speciālisti, kā arī var tikt nodarbināti kā valsts darba inspektori Valsts darba inspekcijā.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/ICO?department=22000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētie eksāmeni - divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, latviešu valoda, fizika, svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv