Daugavpils Universitāte - Juridiskā zinātne - Doktora studijas

Juridiskā zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-06
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) tiesību zinātnē
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods51380
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1900 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis: sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus Juridiskajā zinātnē, kuri spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu tiesību svarīgākās problēmas.

Studiju programmas uzdevumi:
•sniegt programmā studējošajiem mūsdienu juridiskās zinātnes līmenim atbilstošas zināšanas Krimināltiesību, Policijas tiesību, Kriminālistikas un Operatīvās darbības teorijas apakšnozarēs;
•apgūt mūsdienu juridiskās pētniecības metodes;
•praktizēties zinātniskā un studiju darba vadīšanai augstskolā;
•radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai - iespējas strādāt bibliotēkā, izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, regulāri piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs un pētniecības centros;
•nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai

Iegūstamie studiju rezultāti:

Zināšanas par:
•Tiesību piemērošanas loģiski tiesiskiem pamatiem;
•Valsts dienestu darbības organizācijas teorētiskiem pamatiem;
•Jaunākajiem informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmieniem.

Prasmes:
•Veikt ar pētījuma tēmu saistītos kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus;
•Kritiski analizēt iegūtos rezultātus un sagatavot prezentēšanai starptautiskās konferencēs.

Kompetenci:
•Risināt nozīmīgus pētnieciskus un inovatīvus uzdevumus;
•Ģenerēt jaunas idejas un juridiskās konstrukcijas, kā arī izstrādāt to realizācijas mehānismus, veidojot jaunu zināšanu bāzi.

Doktorantiem ir iespēja:
•studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
•publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos;
•piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs;
•iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
•piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/doktora-studiju-programmas/juridiska-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds tiesību zinātnē, policijas tiesībās, kriminālistikā vai operatīvajā darbībā; referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to; pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65422180, 65421198 (uzņemšana)
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv