Rīgas Tehniskā universitāte - Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - Mag. studijas

Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadībā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods45526
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa1750 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus, kas izprot un spēj implementēt loģistikas sistēmu tehnoloģijas, identificēt, analizēt un risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kuras saistītas ar loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu projektēšanu, ieviešanu, ekspluatāciju un vadīšanu, tai skaitā loģistikas informācijas tehnoloģiju un sistēmu jomā, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos, turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

• Attīstīt studentos sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadības jomā
• Studiju procesā izmantot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus, tai skaitā informācijas tehnoloģijas, kas nodrošina dažādu problēmu efektīvu risināšanu loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā
• Nodrošināt vairāku jomu zināšanu un pieredzes sniegšanu studentiem, sadarbojoties dažādu Eiropas universitāšu mācībspēkiem
• Nodrošināt studentu un mācībspēku mobilitāti konsorcija partneruniversitāšu ietvaros
• Nodrošināt studiju programmas pietiekamu elastību, lai piemērotos mainīgajām darba tirgus prasībām un izmaiņām tehnoloģijās
• Rosināt studentos vēlmi piedalīties zinātnisku pētījumu veikšanā
• Sagatavot un motivēt studentus turpmākām studijām doktorantūrā

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

• Spēj risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, ņemot vērā vispārējas vadības koncepcijas, cilvēkresursus, vides aizsardzības jautājumus, kā arī tehnoloģiskus un ekonomiskus aspektus;
• Spēj identificēt dažādas problēmas, kas rodas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kā arī novērtēt to sarežģītību;
• Spēj izvēlēties un lietot piemērotas metodes un tehnoloģijas, lai risinātu problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
• Spēj izvērtēt dažādas risinājumu alternatīvas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kā arī izvēlēties un ieviest vispiemērotāko risinājumu;
• Spēj argumentēti pārliecināt un motivēt lēmējpersonas izvēlēties atbilstošus piegādes ķēdes partnerus, plānot un koordinēt projektu par šī risinājuma ieviešanu;
• Spēj izstrādāt konkrētu problēmu risinājumus, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
• Prot izvēlēties piemērotāko transportēšanas risinājumu konkrētas problēmas risināšanai loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
• Spēj lietot modernus inženierrisinājumus un tehnoloģijas konkrētu problēmu risināšanai loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
• Spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un iemaņas;
• Spēj pamatot konkrētas problēmas risinājuma priekšrocības vai trūkumus pasūtītājam vai citam speciālistam;
• Savu pilnvaru robežās spēj nodrošināt profesionālo un vispārpieņemto ētikas normu ievērošanu;
• Spēj piedalīties vietēja un starptautiska mēroga pētnieciskos projektos, kā arī vadīt tos
• Ir sagatavoti turpmākām mācībām doktorantūrā.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programma ir piemērota studentiem, kas vēlās kļūt par loģistikas sistēmu ieviešanas konsultantiem un piegādes ķēdes pārvaldniekiem, ka arī loģistikas informācijas sistēmu pārvaldniekiem, loģistikas un informācijas tehnoloģijas projektu vadītājiem, loģistikas lietotņu speciālistiem, loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu modelēšanas speciālistiem, iepirkumu vai transportēšanas vadītājiem, informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājiem loģistikas uzņēmumā. Absolventi ir sagatavoti tālākai darbībai zinātniskās pētniecības un augstākās izglītības jomā.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.141
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, sociālās zinātnēs(ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds nosauktajām zinātnes nozarēm atbilstošās praktiskās darbības jomās, vai tām pielīdzināma izglītība. Nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina TOEFL iegūtie vismaz 630 punkti vai datorizētajā versijā vismaz 250 punkti; vai IELTS vismaz 6.5 punkti, vai „Cambridge Proficiency Certificate of English” ar novērtējumu C vai augstāk, vai sekmīgs vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv