Latvijas Kultūras akadēmija - Kultūras menedžments un radošās industrijas (uzņemšana 2020./21. gadā) - Mag. studijas

Kultūras menedžments un radošās industrijas (uzņemšana 2020./21. gadā)
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-12-02
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs mākslās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods45212
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1900 EUR pirmajā studiju gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsAPAKŠPROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt starpdisciplināras zināšanas par kultūras menedžmenta, radošo industriju teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, lai sekmētu kultūras nozares izaugsmi un radošo industriju sektora attīstību.

Studijas nodrošina izpratni par kultūrpolitiku, kultūras organizāciju darbību, kultūras projektu realizāciju, kultūrekonomiku, un sekmē tās beidzēju spēju uzsākt uzņēmējdarbību radošo industriju jomā. Arvien lielāka uzmanība programmas ietvaros tiek pievērsta radošās uzņēmējdarbības kompetenču stiprināšanai un radošo industriju aktuālo attīstības tendenču izzināšanai.

APAKŠPROGRAMMAS APRAKSTS

Sekojot līdzi attīstības tendencēm pasaulē, liela uzmanība programmas ietvaros tiek pievērsta radošās uzņēmējdarbības kompetenču stiprināšanai un radošo industriju aktuālo attīstības tendenču izzināšanai. Nozīmīga loma ir arī valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora darbības pamatprincipu izpratnei kultūras jomā. Programmas ietvaros tiek nodrošināta arī iespēja padziļināt kultūras procesu izpratnes līmeni, piedāvājot sabalansētu akadēmisku un praktisku zināšanu klāstu. Programmas pasniedzēji ir gan nozarē praktiski strādājoši profesionāļi, gan akadēmiski spēcīgas personības, kuri studiju laikā studējošos iesaista gan radošu, gan pētniecisku projektu realizācijā.

Humanitāro zinātņu teorētiskie kursi – „Postmodernisms”, „Kultūras un mākslas socioloģija” nodrošina programmas akadēmisko pamatu un sagatavo studentus maģistra darba izstrādei. Kultūras menedžera un radošo industriju uzņēmēja iemaņu attīstīšanai tiek piedāvāti lekciju kursi – „Kultūras menedžments”, „Kultūras ekonomika”, „Radošā uzņēmējdarbība”, „Kultūras projektu vadība”, „Kultūras mārketings”, „Mārketinga pētījumi”, “Zīmolvedība” „Kultūras un radošo industriju tiesiskais regulējums” u.c.

Programmas ietvaros tiek piedāvāti lekciju kursi, kas padziļina izpratni par dažādu kultūras un radošo industriju nozaru pārvaldību – „Muzeju un kultūras mantojuma menedžments”, „Teātra menedžments”, „Mūzikas industrija”, „Kino producēšana”, „Dizaina menedžments”, “Mediju industrija”.

Programmā ietvertas arī divas obligātas prakses kultūras organizācijās un uzņēmumos Latvijā, kas rada iespēju pārbaudīt teorētisko zināšanu pielietojamību pastāvošajā kultūrpolitiskajā un ekonomiskajā kontekstā.

STUDIJU REZULTĀTI

Izpratne par kultūras un radošo industriju darbības kultūrpolitisko kontekstu, organizāciju un uzņēmumu darbības specifiku;
Spēja radīt inovatīvu piedāvājumu dažādās radošo industriju jomās;
Izpratne par kultūras lomu un vietu sabiedrībā, radošu personu darbības specifiku;
Spēj patstāvīgi plānot un racionāli izmantot resursus stratēģisko mērķu sasniegšanai un novērtēt savas darbības efektivitāti;
Spēja piesaistīt finansējumu un sadarbības partnerus biznesa ideju, kultūras un radošo industriju projektu attīstībai;
Spēja patstāvīgi producēt korporatīvus un kultūras pasākumus, veidot to publicitāti, piesaistīt apmeklētājus;
Spēja rīkoties ievērojot uzņēmējdarbības un intelektuālā īpašuma aizsardzību regulējošos normatīvos aktus;
Spēja iekļauties un strādāt komandā, koleģiāli sadarboties, argumentēt un aizstāvēt savas idejas.
Pilnveidota praktiskā pieredze, veicot prakses kultūras organizācijās, projektos un radošo industriju uzņēmumos.
Programmas mājaslapawww.lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/kulturas-menedzments-un-radosas-industrijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā akadēmiskā izglītība - bakalaura grāds. Tests angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei; tests zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē; pārrunas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Tel:67140175  Fax:67141012
E-pasts:info@lka.edu.lv  www.lka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit