Daugavpils Universitāte - Tiesību zinātne - Prof. mag. studijas

Tiesību zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-11-30
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs tiesību zinātnēs
Profesionālā kvalifikācijaJurists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 28.05.2019.
Programmas kods47380
 
Ilgums1,5 gadi - iegūst profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnēs; 2 gadi - iegūst profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1300 EUR gadā (2018./19.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

sagatavot augstas profesionālas kvalifikācijas speciālistus tiesību nozarē reģiona vajadzībām Latgalē saistībā ar Latvijas integrēšanos Eiropas Savienībā, īstenojot nozarei un specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi.

Studiju programmas uzdevumi:

veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to sabiedriskajā, ekonomiskajā, politiskajā, filozofiskajā un starptautiskajā izpratnē, attīstīt spēju analītiski izprast tiesības kā nacionālajā, tā arī Eiropas Savienības līmenī un pielietot likumus un citus normatīvos aktus, nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša praktiskā darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs un privātajā biznesā, veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē, apgūt jaunrades un projektēšanas prasmes, veicināt motivāciju tālākai izglītības līmeņa paaugstināšanai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

Studiju programmas saturs:

Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides problēmas; tiesiskās izziņas metodoloģija; saistību tiesības, komerctiesību aktuālās problēmas; tiesu nolēmumu izpildes problēmas civilprocesā; salīdzinošās krimināltiesības; kriminālsodi un to izpildes pilnveides problēmas u. c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

veikt tiesneša, prokurora, advokāta, zvērināta notāra, zvērināta notāra palīga vai tiesu izpildītāja darbu, kā arī ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, autonomajos publisko tiesību subjektos, komercsabiedrībās, nodibinājumos, nevalstiskajās, starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās.
iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās tiesībsargājošās iestādēs.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/profesionala-magistra-studiju-programmas/tiesibu-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasības1,5 gadi - profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 4 gadi) un/vai jurista kvalifikācija, rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā; 2 gadi - augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē bez jurista kvalifikācijas, rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65422180, 65422922
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tel:65428629  Fax:65428629
E-pasts:szf@du.lv  www.du.lv

Social Sharing