Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Reģionālā plānošana un attīstība - Mag. studijas

Reģionālā plānošana un attīstība
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-07-15
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs vadības zinātnē
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods45345
 
Ilgums1,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa2200 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus konkurētspējīgus speciālistus uzņēmējdarbības, ekonomikas un kultūras plānošanā valsts un privātā sektora vajadzībām, kuri veicinātu reģionu attīstību.

Studiju programma ir unikāla ar to, ka tā ir veidota sadarbībā ar Polockas Valsts universitāti (Baltkrievijā) un RTA maģistrantiem tiek piedāvāta iespēja, pēc izvēles, vienu no moduļiem Reģionālā ekonomika un pārvaldība vai Reģionu sociālkultūras procesi apgūt partneraugstskolā, kā rezultātā iegūt 2 maģistra diplomus.

Absolventu iespējas
• spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni reģionālistikas jomā, lai attīstītu jaunas oriģinālas idejas pētniecībā, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē;
• prot atlasīt, analizēt un izmantot speciālo teorētisko literatūru un izmantot zināšanas, lai veiktu starpdisciplinārus pētījumus, kā arī lai analizētu, interpretētu un risinātu teorētiskās un/vai praktiskās problēmas reģionālistikā;
• spēj patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību un spēj īstenot plānošanas un vadīšanas funkcijas reģionālistikas jomā;
• spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas reģionālistikas jomā, pamatot lēmumus;
• spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
• spēj argumentēti pamatot, diskutējot par sarežģītiem un sistēmiskiem reģionālistikas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
• spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt augsti kvalificēta speciālista darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas;
• turpināt studijas doktora studiju programmā.
Programmas mājaslapawww.ru.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=74
Iepriekšējā izglītība, prasībasOtrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā, vai cita otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds, jāiesniedz referāts (ne mazāk par 20 lpp. datorsalikumā) par vadības zinātnes tēmu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv