Latvijas Universitāte - Valodniecība - Doktora studijas

Valodniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-25
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsFiloloģijas doktora zinātniskais grāds valodniecības nozarē
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods51223
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 2134 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammas prerogatīva ir nacionālās kultūras un zinātnes saglabāšana un tālāka nodrošināšana, sagatavojot vispirms zinātniskus darbiniekus latviešu valodas un citu baltu valodu izpētei. Līdztekus šai jomai, valodniecības doktora studija programma nodrošina arī speciālistus sagatavošanu citu valodu (ģermāņu, romāņu, somugru, slāvu u.c.) izpētei un zinātniski pamatotai mācīšanai Latvijas augstskolās. Programmas mērķis – sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu šajā zinātnē (Dr. philol.). Studijas notiek latviešu valodā, atsevišķi kursi var tikt lasīti angļu valodā.

Valodniecības doktora programma piedāvā studijas šādās apakšnozarēs:

Vispārīgā valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
Lietišķā valodniecība
Latviešu sinhroniskā valodniecība
Latviešu diahroniskā valodniecība
Baltu valodniecība
Ģermāņu valodniecība
Romāņu valodniecība
Slāvu valodniecība
Somugru valodniecība
Klasiskā filoloģija.

Programma atbilstoši savam mērķim sagatavo augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā darbam zinātniski pētnieciskajās institūcijās, lai doktora studijas kļūtu par pilnvērtīgu pamatu viņu turpmākajai pētnieciskajai darbībai.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/doktorantura/valodniecibas-doktora-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasProgramma atbilstoši savam mērķim sagatavo augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā darbam zinātniski pētnieciskajās institūcijās, lai doktora studijas kļūtu par pilnvērtīgu pamatu viņu turpmākajai pētnieciskajai darbībai. Iestājpārrunas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv