Latvijas Universitāte - Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija - Bak. studijas

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-05-17
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs starptautiskajā ekonomikā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods43310
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (studijām latviešu valodā) vai par maksu: 3000 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kas darbojoties valsts, privātājas un starptautiskajās institūcijās, orientētos starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas jautājumos, spētu pieņemt patstāvīgus lēmumus, risināt ikdienas uzdevumus un sadarboties ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem.

Programmas uzdevumi:

sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas starptautiskās ekonomikas, komercdiplomātijas, kā arī vispārkulturālo zinātņu jomā;
veidot studējošiem iemaņas un profesionālās kompetences, kā arī attīstīt prasmi veiksmīgi darboties dažādās nacionālā un starptautiskā līmeņa institūcijās un organizācijās;
iesaistīt studējošos konkrētu praktisku uzdevumu risināšanā mācību semināros, praksē un bakalaura darba izstrādāšanas laikā, pilnveidojot prasmes, kas nodrošinātu tautsaimniecības nozaru attīstību atbilstoši pieaugošajam pieprasījumam, sekmētu ārvalstu investīciju piesaisti un veicinātu eksporta produktu un pakalpojumu pieaugumu;
attīstīt prezentācijas un zinātniskās polemikas prasmi, komunikācijas spējas, prasmi strādāt komandā, prasmi iegūt, analizēt un izmantot informāciju, kā arī prasmi veikt datu analīzi;
nodrošināt svešvalodu apguvi un tās praktisko lietojumu;
nodrošināt pietiekamu pamatu studiju turpināšanai maģistrantūras un pēc tam doktorantūras līmenī, kā arī prasmes pastāvīgai pašpilnveidei.

Programmas studiju rezultāti

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” plānotie rezultāti ir šādu vispārējo un specifisko kompetenču nodrošināšana:

orientēšanās mūsdienu starptautiskās ekonomikas procesos un spēja tos analizēt, izmantojot statistiskās, ekonometriskās kā arī citas kvatntitatīvās un kvalitatīvās analīzes metodes;
izpratne par komercdiplomātijas īstenošanas pamatnosacījumiem, lai efektīvi piedalītos starptautiskajā tirdzniecības, finanšu un citā ekonomiskajā darbībā, tai skaitā pārrunās, līgumu slēgšanā, aizstāvot nacionālas vai korporatīvās intereses utml;
spējas orientēties globālās ekonomikas vidē un pieņemt lēmumus globālās konkurences apstākļos;
spējas daroties Latvijas Republikas un Eiropas Savienības institūcijās, kā arī citās starptautiskajās, valsts, NVO un privātajās organizācijās un multinacionālajās korporācijās.

Darba iespējas

Programmas izpildīšana dod tiesības strādāt valsts un starptautiskajās institūcijās, Latvijas pārvaldes struktūrvienībās, valsts un nevalstiskajās organizācijās, vēstniecībās, bankās, kā arī privātajās starptautiskajās korporācijās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/starptautiska-ekonomika-un-komercdiplomatija-studiju-valoda-latviesu
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2021./2022. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv