Latvijas Universitāte - Skolotājs - Prof. mag. studijas

Skolotājs
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-05
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs izglītībā
Profesionālā kvalifikācijaSociālo zinību skolotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods47141
 
Ilgums2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1500 EUR gadā (nepilna laika klātiene) (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Sociālo zinību skolotājs"

Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”.
Studiju laikā studenti apgūst sociālo zinību mācību metodiku un sociālo zinību satura jautājumus, politikas zinātni: valsts un demokrātija, tiesību zinātnes pamati, ekonomikas mācību aktualitātes, mūsdienu ētikas problēmas, veselības izglītību. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību.

Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā.

Programmas studiju rezultāti

Programmas ietvaros studentiem ir iespēja:

• gūt kritiski reflektējošu izpratni par izglītības attīstības tendencēm savas un nākamo paaudžu dzīves kvalitātes nodrošināšanai, personīgās labizjūtas un sabiedrības saskaņotas attīstības veicināšanai;
• izvērtēt un pilnveidot pedagoģisko kompetenci atbilstoši piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai un virzīt pašizglītību mūžizglītības kontekstā;
• īstenot pedagoģiski pētniecisko praksi saskaņā ar darba tirgus prasībām, sociālajām vajadzībām un inovatīvajām izglītības zinātnes un prakses tendencēm;
• izstrādāt un aizstāvēt ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā.
Darba iespējas

Absolventi var strādāt valsts un privātajās izglītības iestādēs u. c. Iegūtais diploms dod iespēju skolotājiem turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/augstaka-limena-studijas/skolotajs-profesionala-magistra-studiju-programma
Iepriekšējā izglītība, prasības1) bakalaura grāds vai maģistra grāds (vai tiem pielīdzināma augstākā izglītība) atbilstoši iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai; 2) otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar tiesībām mācīt no apgūstamā priekšmeta atšķirīgas zinātņu nozares mācību priekšmetu. Iestājpārbaudījums: Pārrunas par motivācijas vēstules saturu; profesionālās darbības vērtējums un studijas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv