Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centrs - Mehatronika - Prof. bak. studijas

Mehatronika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-19
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs mehatronikā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris mehatronikā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods42521
 
Ilgums4,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti180
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1350 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsMehatronika apvieno trīs nozares – mehāniku, elektroniku un datortehniku. Mehatronikas inženieri ir nodarbināti uzņēmumos, kuros tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas lietošanu. Viņu darbs saistīts ar sarežģītām tehnoloģiskajām mašīnām, piemēram, robotiem, to tehnoloģiskā procesa automatizācijas algoritmu izstrādi, uzturēšanu un uzlabošanu.

Mērķis

Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt praktiskai izmantošanai derīgu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu, mašīnu zinātnes nozarei nepieciešamu izglītību. Tādejādi, noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju mehatronikas inženierim adaptēties darba tirgū un īstenot iegūtās zināšanas mašīnbūves, enerģētikas, automātikas, datortehnikas jomās. Iegūtās zināšanas dod iespēju izstrādāt mehatronikas iekārtas, veikt to darbības uzraudzību, vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu un datorspeciālistu darba grupu, kas veic mehatronikas sistēmu projektēšanu.

Studiju rezultāti

Zināšanas:
Spēj parādīt mašīnbūves zinātnes nozarei un mehatronikas inženiera profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un kritisku šo zināšanu pielietošanu, kas atbilst attiecīgās zinātnes nozares un profesijas augstākajam sasniegumu līmenim. Spēj parādīt mašīnzinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes:
Spēj pielietot mehatronikas inženiera apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes; veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību; formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mašīnzinātnes nozarē un mehatronikas inženiera profesijā. Spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt ar speciālistiem un nespeciālistiem; pastāvīgi strukturēt un realizēt savu un padoto mācīšanos un profesionālo pilnveidi; parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā; uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā; pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai problēmu apstākļos.

Kompetence:
Spēj pastāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt masīnzinātnes nozares informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas mašīnzinātnes nozarē un mehatronikas inženiera profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.

Karjera

Inženieris mehatronikā strādā tautsaimniecības nozarēs, kurās tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas pielietošanu. Inženieris mehatronikā spēj:
- izstrādāt mehatronikas iekārtas;
- vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniku un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai;
- veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību;
- veikt mehatronikas iekārtu komplektēšanas uzdevumus.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/LMCE?department=02600&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle
Liedaga iela 3, Liepāja, LV-3416
Tel:63484922
E-pasts:liepaja@rtu.lv  www.lf.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit