Rīgas Tehniskā universitāte - Apģērbu un tekstila tehnoloģija - Prof. mag. studijas

Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-07
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs apģērbu un tekstila tehnoloģijā
Profesionālā kvalifikācijaApģērbu un tekstila ražošanas inženieris (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods47542
 
Ilgums1,5 vai 2,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti60 vai 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa2050 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsPēc programmas apguves iegūst šādu grādu, atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma

1) Profesionālais maģistrs apģērbu un tekstila tehnoloģijā
2) Profesionālais maģistrs apģērbu un tekstila tehnoloģijā un apģērbu un tekstila ražošanas inženieris.

Studiju programma sagatavo augstākās kvalifikācijas tek stila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus ar plašu redzesloku, kas spēj patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila nozares jomām, risināt ar izstrādājumu izvēli, ražošanas organizāciju un produkcijas realizāciju saistītās problēmas, sekojot līdzi un veicinot moderno tehnoloģiju attīstību kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanai.

Mērķis
Studiju programmas mērķi:

• sagatavot valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešamos augstākās kvalifikācijas tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus;
• nodrošināt integrētu maģistra studiju programmu, kas dod kvalitatīvu inženiertehnisku izglītību un sagatavo tālākām studijām materiālu zinātnes nozares apģērba un tekstila apakšnozares doktorantūrā.

Uzdevumi
Studiju programmas uzdevumi:

• izglītot tekstila un apģērbu ražošanas nozares darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus augstākā līmeņa speciālistus, kas prot strādāt ar modernām tehnoloģijām, izprot un virza tekstilrūpniecības nozaru attīstību un ar to saistītās jomas;
• īstenot maģistra studiju programmu, kas aptvert dažādas, ar atšķirīgajām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītās jomas, dot iespēju studējošajiem padziļināti apgūt materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares inženierzinātnes, kas nepieciešamas tālākām studijām doktorantūrā;
• sagatavot speciālistus ar plašu redzesloku, kas spētu patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila nozares jomām, risināt ar izstrādājumu izvēli, ražošanas organizāciju un produkcijas realizāciju saistītās problēmas, sekojot līdzi un veicinot moderno tehnoloģiju attīstību kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanai;
• attīstīt saskarsmes un komunikācijas prasmes, kas ļauj uzsākt gan profesionālo, gan sabiedrisko darbību, kontaktēties ar uzņēmējiem, sabiedriski politisko un akadēmisko aprindu pārstāvjiem.

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

• pārvalda nozares modernās tehnoloģijas, to ieviešanas un specializētās izstrādājumu un ražošanas projektēšanas metodes;
• spēj patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila nozares jomām, risināt ar izstrādājumu izvēli, ražošanas organizāciju un produkcijas realizāciju saistītās problēmas, sekojot līdzi un veicinot moderno tehnoloģiju attīstību kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanai;
• spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi;
• spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu profesionālās darbības metožu attīstībā, kā arī parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Karjera

Absolventi var strādāt par augstākā līmeņa speciālistiem tekstilizstrādājumu un apģērbu nozares uzņēmumos – tehnoloģisko iecirkņu, projektēšanas un konstruēšanas nodaļu, ražošanas struktūrvienību un realizācijas dienestu organizatoriem un vadītājiem.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/WGV?department=14000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā un/vai inženiera kvalifikācija apģērbu un tekstila ražošanā, vai profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā, vai tam pielīdzināma izglītība;
2) bakalaura grāds materiālzinātnē.
Pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas ir paredzēts izlīdzinošais studiju gads, kurā jāapgūst tehnoloģijas studiju priekšmeti 14 KP apjomā un jāiziet prakse 26 KP apjomā nozares uzņēmumā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv