Rīgas Tehniskā universitāte - Automobiļu transports - Prof. mag. studijas

Automobiļu transports
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-17
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs automobiļu transportā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris automobiļu transportā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods47525
 
Ilgums1,5, 1,8 vai 2,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti60 - 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1950 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsPēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma:
1) profesionālā maģistra grāds automobiļu transportā
2) profesionālā maģistra grāds automobiļu transportā un inženiera kvalifikācija automobiļu transportā.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālo maģistra izglītību automobiļu transporta nozarē, lai, balstoties uz studiju programmas absolventu padziļinātajām zināšanām, radošo domāšanu un pētniecības iemaņām, sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu transporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir: sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetences, ko pieprasa Eiropas automobiļu transporta nozare un Latvijas darba devēji; attīstīt spējas patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt profesionālās un zinātniskās problēmas automobiļu transportā un pieņemt izvērtētus un pamatotus lēmumus; pilnveidot spējas integrēt dažādu jomu zināšanas; veidot pētnieciskā darba prasmes; padziļināt izpratni par zinātnes rezultātu un profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt profesionālās un zinātniskās problēmas automobiļu transportā;
• spēj pieņemt analītiski pamatotus lēmumus;
• spēj integrēt automobiļu transporta, inženierzinātņu, uzņēmējdarbības, humanitāro, sociālo un citu jomu zināšanas;
• spēj veikt pētniecību un profesionālās darbības metožu izstrādi;
• izprot profesionālās darbības un zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Autotransporta profesionālais maģistrs var strādāt pētniecības, izglītības un projektēšanas iestādēs, valsts un pašvaldību pārvaldes organizācijās, ekspertu birojos, transporta uzņēmumos un organizācijās, kuras nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumiem, transporta līdzekļu tirdzniecības, remonta, tehniskās ekspluatācijas, autosporta un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas un uzlabošanas darbu organizāciju, veikšanu, vadību un uzraudzību.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.23
Iepriekšējā izglītība, prasības1) bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija automobiļu transportā vai transporta nozarē(s);
2) akadēmiskā bakalaura grāds automobiļu transportā vai transporta nozarē(s);
3) bakalaura profesionālais grāds inženierzinātnēs vai ekonomikā un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija inženierzinātnēs vai ekonomikā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv