RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs - Siltumenerģētika un siltumtehnika - Prof. bak. studijas

Siltumenerģētika un siltumtehnika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-19
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs siltumenerģētikā un siltumtehnikā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris siltumenerģētikā un siltumtehnikā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods42522
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1350 EUR semestrī (pilna laika); 800 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma ietver nepieciešamās prasības profesionālā bakalaura grāda siltumenerģētikā un siltumtehnikā un inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai siltumenerģētikā un siltumtehnikā.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu, uz stingriem teorētiskajiem un praktiskās pieredzes pamatiem balstītu profesionālās izglītības līmeni.
Programmas absolventiem pēc fundamentālo, nozares teorētisko un specializējošo studiju priekšmetu apgūšanas nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencei jābūt pietiekamām, lai spētu iesaistīties darba tirgū enerģētikas, siltumapgādes, mašīnbūves, būvniecības un citās nozarēs atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, kā arī absolventiem ir jābūt spējīgiem turpināt izglītību maģistra grāda iegūšanai.

Studiju rezultāti

Zināšanas
Studiju programmas absolvents spēj parādīt siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares inženiera profesijai raksturīgas pamata un speciālās zināšanas un šo zināšanu kritisku un likumsakarīgu izpratni un pielietošanu atbilstoši jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem attiecīgajā nozarē.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)
Izmantojot iegūtas pamatzināšanas un prasmes, studiju programmas absolvents:
- spēj veikt profesionālu, inovatīvu un pētniecisku darbu;
- spēj analītiski aprakstīt esošo informāciju, formulēt problēmas un risinājumus siltumtehnikas nozarē;
- spēj parādīt tehniski un zinātniski pamatotus problēmu risinājumus;
- spēj pieņemt inženiertehniskus lēmumus un atbilstošus risinājumus daudzveidīgu apstākļu situācijās;
- spēj uzņemties atbildību, veicot darbu individuāli vai vadot darbu komandā;
- spēj analizēt un vadīt centralizēto, lokālo un individuālo siltumapgādes sistēmu darbu;
- spēj izvēlēties un analizēt siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu alternatīvos variantus, spēj pamatot to tehniski ekonomiskos rādītājus;
- spēj pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
- spēj novērtēt kurināmā veidus, šķirnes, to kvalitāti un izmantošanas iespējas, izvēlēties pielietojamos konstruktīvos un siltumizolācijas materiālus.
Kompetence (analīze, sintēze, un novērtēšana)
Studiju programmas absolvents:
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju siltumenerģētikas siltumtehnikas, kā arī citās nozarēs un to izmantot, pieņemot patstāvīgus lēmumus, turklāt ievērojot profesionālo ētiku un attīstot profesionālās jomas pilnveidi;
- spēj pārzināt centralizēto siltumapgādes sistēmu, siltumtehnisko un siltumenerģētisko iekārtu uzbūvi, to fizikālos un tehniskos darbības principus, ekspluatācijas nosacījumus un drošības prasības;
- spēj veikt siltumtehnisko iekārtu izvēli, uzstādīšanu; organizēt un veikt to pārbaudes un tehniskās apkopes organizēšanu;
- spēj veikt tehnoloģisko iekārtu kalibrēšanu, verificēšanu, pārbaudēs pielietojot siltumtehniskos, hidrauliskos un aerodinamiskos mērījumus un aprēķinus;
- spēj patstāvīgi strādāt ar darbam nepieciešamo programmnodrošinājumu aprēķinu un rasējumu veikšanai;
- spēj izvērtēt nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
- spēj vadīt un organizēt uzņēmuma struktūrvienības darbu, strādāt komandā, kā arī veikt darbu individuāli.

Karjera

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas bakalauri un inženieri nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī praktiski jebkurā uzņēmumā, kura tehnoloģijas un darbība saistīta ar siltuma izmantošanu, ar to saistīto projektu izstrādāšanu un realizāciju.
Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieri strādā:
Nozares vadošajos uzņēmumos Latvijā: A/S Latvenergo, A/S Rīgas Siltums, Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, A/S Liepājas Enerģija, A/S UPB, A/S Inspecta Latvija u.t.t. Tajā skaitā arī Latvijas, pilsētu un ciematu siltumapgādes uzņēmumos, metroloģiskajos centros, koksnes, pārtikas, lauksaimniecības, un metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, katlu mājās un pat namu apsaimniekošanas firmās.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DMCG?department=02500&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle
Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410
Tel:65443708; 29454476 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:daugavpils@rtu.lv  df.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit