Latvijas Kultūras akadēmija - Starpkultūru sakari (Latvija–Francija) (uzņemšanas laiks tiks precizēts) - Bak. studijas

Starpkultūru sakari (Latvija–Francija) (uzņemšanas laiks tiks precizēts)
Ieraksts atjaunots:2017-03-17
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs mākslās
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 21.05.2019.
Programmas kods43212
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1900 EUR gadā (2017./18.)
 
Programmas aprakstsSpecializācijas mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par kultūras procesiem, Latvijas kultūru, vienlaicīgi nodrošinot franču valodas apguvi tādā līmenī, lai studenti varētu lietot valodu informācijas iegūšanas, izziņas, izpratnes un apmaiņas procesā, kultūru dialogā.

Apakšprogramma sniedz zināšanas un izpratni par Francijas un frankofonās kultūras daudzveidīgajiem aspektiem, starpkultūru komunikācijas būtību, ļaujot izprast kultūras ietekmi uz pasaules redzējumu, vērtību sistēmām un uztveri kopumā, lai varētu veicināt kultūras sakaru veidošanos ne tikai Latvija-Francija attiecību kontekstā, bet arī kopējā Eiropas dzīves telpā. Specializācijas ietvaros studentiem ir iespēja sākt mācīties franču valodu iesācēju grupā, pirmais gads paiet intensīvā valodas apguvē, integrētā kursa ietvaros studenti apgūst franču valodas fonētikas pamatlikumus un valodas izrunu, mācās gan franču valodas komunikatīvo gramatiku un funkcionālo leksiku, gan arī sāk studēt Francijas kultūras un sabiedrības attīstības jautājumus. Jau otrajā semestrī studenti sāk mācīties Francijas ģeogrāfiju, trešajā – Francijas vēsturi, kas liecina par sasniegto valodas līmeni un iespējām izmantot valodu argumentācijas un diskusiju prasmju attīstībai. Īpaša uzmanība tiek veltīta profesionālo prasmju apgūšanai kursos „Projektu vadība starpkultūru kontekstā” „Lietišķā franču valoda”, „Mutiskā un rakstiskā tulkošana”, „Latvijas un Francijas kultūras sakari Eiropas kontekstā”. Savukārt, grupa ar priekšzināšanām franču valodā, pirmajā kursā uzlabo kopējās franču valodas zināšanas, sāk Valsts studiju kursu, turpmākajos kursos apgūstot profesionālās prasmes. Abās grupās studējošie gūst zināšanas par dažādiem kultūras jomas aspektiem – mākslu, literatūru, kino un teātri un kultūras nozari kopumā, tās nozīmi un ieguldījumu Eiropas politikas attīstībā. Tā kā kultūra ir svarīgs darba devējs un tai ir ciešas saiknes ar ekonomikas attīstību, gūto zināšanu saturs balstās uz ES kultūras politiku gan reģionālā, gan starpvalstu mērogā.

Katru gadu 6-10 studenti var aizvadīt vienu vai divus mācību semestrus dažādos Francijas reģionos esošās universitātēs – Francijas Ziemeļos - Žila Verna Pikardijas universitatē Amjenā (Université de Picardie Jules-Verne), Avras universitātē Normandijā (Université du Havre), Francijas Dienvidos Po universitātē (Université de Pau et des Pays de l'Adour), Francijas centrā Bezansonas universitātē (Université de Franche-Comté) vai Francijas galvaspilsētā Parīzē, studējot Austrumvalodu un kultūru institūtā (INALCO, Institut National des Langues et Civilisations).

Apzinoties, ka valodas pilnveidi ļoti sekmē arī ārpusstundu darbs, studentiem tiek dotas iespējas darboties franču teātra darbnīcā, kas ļauj uzlabot ne tikai valodas zināšanas, bet arī attīstīt sociālās prasmes, spēju darboties kolektīvā, pārvarēt iespējamo nedrošību. Franču teātra trupa dodas viesizrādēs gan uz citām Latvijas pilsētām, gan arī uz citām Eiropas valstīm, pēdējos gados viesojoties tuvējās kaimiņvalstīs Lietuvā un Somijā un apceļojot vairākas Francijas pilsētas. 2015. gada novembrī tika noslēgts sadarbības līgums ar Franškontē universitātes teātri, lai kopīgi realizētu nopietnu sadarbības projektu vairāku gadu garumā, iestudējot franču autora Lagarsa darbus (Jean-Luc Lagarce), veidotu dramaturgam veltītu konferenci. Vienlaicīgi studenti tiek rosināti attīstīt savas radošās spējas, pašiem veidojot lugu tekstus. Katru gadu maijā LKA SKS Latvija-Francija organizētajā frankofonā teātra festivāla ietvaros skatītāji var novērtēt mūsu teātra trupas jauno iestudējumu, iepazīties ar citu universitāšu teātra trupu veikumu franču valodā.

Pavasarī sadarbībā ar Frankofono valstu vēstniecībām un Normandijas reģiona Lion’s klubu organizētais Frankofonijas konkurss ļauj gūt vērtīgas balvas un 3-4 specializācijas studentiem ir iespēja pavadīt nedēļu Francijā.

Studiju programmas ir izveidota tā, lai akadēmisko grādu ieguvušie studenti varētu veikt zinātniski pētniecisko darbu, literāro tulkošanu, strādāt kultūras iestādēs (izdevniecībās, mākslas galerijās, muzejos, bibliotēkās, sadarboties ar dažādām mākslas asociācijām, kocertapvienībām), plašsaziņas līdzekļos (laikrakstu un žurnālu redakcijās, radio un TV), pildīt kultūras infrastruktūras administratora pienākumus, veikt profesionālo un radošo darbu teātros, televīzijā un filmu studijās, strādāt vēstniecībās, ārzemju firmu pārstāvniecībās Latvijā, piedalīties un veidot starptautiskas sadarbības projektus ar frankofonām un arī citām valstīm.

Specializācijā Starpkultūru sakari Latvija-Francija no 2014. gada studentus uzņem katru ceturto gadu, jo katru otro gadu turpmāk tiks uzņemti studenti jaunajā apakšprogrammā Latvija-Francija/Beļģija. Šīs programmas dzīvotspēju apliecina šobrīd LKA studējošo 2. kursa studentu rezultāti, pēc 3 semestru darba sasniedzot A2-B1 līmeni franču valodā, lai 4. semestrī, turpinot apgūt franču valodu, sāktu apgūt nīderlandiešu valodu.
Programmas mājaslapawww.lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/starpkulturu-sakari-latvija-francija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā un litaratūrā, un svešvalodā (angļu vai vācu, vai franču); domraksts par literārām tēmām.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2017./2018. gadā: lasīt šeit
Informācijas diena: 18.03.2017. plkst. 12:00.
Dokumentu pieņemšana notiek 2017. gada 3.–8. jūlijā Latvijas Kultūras akadēmijā Rīgā, Ludzas ielā 24.
Augstskola
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Tel:67140175  Fax:67141012
E-pasts:info@lka.edu.lv  www.lka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2017./2018. gadā: lasīt šeit
Informācijas diena: 18.03.2017. plkst. 12:00.
Dokumentu pieņemšana notiek 2017. gada 3.–8. jūlijā Latvijas Kultūras akadēmijā Rīgā, Ludzas ielā 24.

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu