Latvijas Kultūras akadēmija - Mākslas - Kultūras teorija (uzņemšana 2017./18. gadā) - Doktora studijas

Mākslas - Kultūras teorija (uzņemšana 2017./18. gadā)
Uzņemšana:Uzņemšana 2017./18. gadā
Ieraksts atjaunots:2017-03-17
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsMākslas doktors
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 21.05.2019.
Programmas kods51212
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1920 EUR gadā (2017./18.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus humanitārajās zinātnēs un mākslās, kas izglītības kvalitātes ziņā ir konkurētspējīgi gan Latvijā, gan pasaulē.

Latvijas Kultūras akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt doktora zinātnisko grādu Mākslas zinātņu nozarē Kultūras teorijas apakšnozarē. LKA doktora studiju programmas prioritāte ir kultūras un mākslas procesu pētījumi, tai skaitā starpdisciplinaritātes kā izpētes metodoloģijas attīstība. LKA doktora studiju programma rosina izstrādāt jaunas pētniecības jomas, kas ļauj vērtēt gan kultūras vēstures attīstību, gan aktuālās kultūras norises un tādējādi spēj ietekmēt humanitāro zinātņu un to izpratnes attīstību gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.

LKA doktora studiju programmas ietvaros izstrādātie promocijas darbi vērsti uz strapdisciplinaritāti kultūras un mākslas fenomenu izpētē, tai skaitā sekojošu tematu izpēti: kultūras un radošo industriju kā sektora attīstības ekonomiskie, politiskie un radošie priekšnoteikumi, radošo industriju nozares (tai skaitā audiovizuālās un muzeju nozares sektora) attīstība, valodas un komunikācijas modeļu izmantošana kultūras un radošo industriju sektorā.

LKA doktora studiju programmas ietvaros izstrādātie promocijas darbi var tikt aizstāvēti Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomē, kā arī citās profilam atbilstošās padomēs Latvijā vai citās valstīs.

Studiju rezultāti:

1. iegūtas padziļinātas un starptautiskā akadēmiskā diskusijā balstītas teorētiskās zināšanas humanitārajās zinātnēs un mākslās;

2. izpratne par aktuālajām mākslas zinātnes teorētiskajām pieejām un to pielietojuma prasmes kultūras un mākslas nozares problēmu analīzē;

3. iegūtas zināšanas par kultūras un mākslas fenomenu empīriskās izpētes metodoloģiskajām pieejām, tajā skaitā starpdisciplināriem pētnieciskiem dizainiem, un prasme tās piemērot konkrētu problēmjautājumu un tematu izpētē;

4. attīstīta spēja zinātniskās zināšanas komunicēt akadēmiskā un lietišķā vidē, identificēt to pielietojumu kultūras un mākslas nozares attīstībā;

5. pilnveidota prasme sagatavot zinātniskās publikācijas atbilstoši starptautiskās akadēmiskās kopienas prasībām;

6. spēja patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, dot inovatīvu zinātnisko zināšanu papildinājumu mākslas zinātnē un kultūras teorijas attīstībā.
Programmas mājaslapawww.lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/doktora-studijas/kulturas-teorija
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā izglītība - maģistra grāds vai tam pielīdzināma izglītība; pārrunas, zinātnisko iestrāžu izvērtēšana.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2017./2018. gadā: lasīt šeit
Informācijas diena: 18.03.2017. plkst. 12:00.
Dokumentu pieņemšana notiek 2017. gada 3.–8. jūlijā Latvijas Kultūras akadēmijā Rīgā, Ludzas ielā 24.
Augstskola
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Tel:67140175  Fax:67141012
E-pasts:info@lka.edu.lv  www.lka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2017./2018. gadā: lasīt šeit
Informācijas diena: 18.03.2017. plkst. 12:00.
Dokumentu pieņemšana notiek 2017. gada 3.–8. jūlijā Latvijas Kultūras akadēmijā Rīgā, Ludzas ielā 24.

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu