Rīgas Stradiņa universitāte - Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība - Prof. mag. studijas

Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-04-06
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 06.06.2019.
Programmas kods47345
 
Ilgums1,5 gadi personām ar profesionālo bakalaura grādu, augstāko profesionālo izglītību vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās un tiesībās vai 2 gadi (ar akadēmisko grādu)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaRSU budžets vai par maksu: 1950 EUR gadā (2018./19.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starptautisko attiecību zinātnes jomā, kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus, lai tos izmantotu praktiskajā darbā, analizējot un novērtējot starptautiskos procesus globālā un reģionālā līmenī.

Iegūtās zināšanas
- Mārketinga un vadības zinātnes teorijas, to vēsturiskā attīstība un jaunākās tendences
- Padziļinātas zināšanas par būtiskākajiem starptautiskā mārketinga un vadības zinātnes aspektiem
- Izpratne par mārketinga un vadības zinātnes teorētisko konceptu un likumsakarību praktiskajām izpausmēm
- Kritiski analizēt procesus starptautiskajā ekonomikā, mārketingā un starptautiskās uzņēmējdarbības organizācijā un vadībā

Iegūtās prasmes
- Veikt augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, prast analizēt zinātnisko literatūru, formulēt problēmas, īstenot kvalitatīvus un kvantitatīvus pētījumus un piedāvāt problēmas risinājuma variantus
- Argumentēti diskutēt par aktuālajām starptautiskās ekonomiskās politikas, mārketinga un uzņēmējdarbības vadīšanas problēmām
- Pielietot teorētiskās zināšanas un izmantot iegūtās iemaņas praktiskajā darbībā, risinot starptautiskā mārketinga un biznesa vadības problēmas.
Programmas mājaslapawww.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/starptautiska-marketinga-un-biznesa-vadiba
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās un tiesībās (studiju ilgums 1,5 gadi jeb trīs semestri) vai
2) akadēmiskais bakalaura grāds vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās vai tiesībās un vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts) vai
3) bakalaura grāds vai augstākā izglītība, izņemot 1. un 2. punktā minētās jomas, kuras laikā apgūti vismaz 10 KP apjomā pamata ekonomiskie un juridiskie priekšmeti, kā arī vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts). Motivācijas eseja un pārrunas par eseju.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi pamatstudiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit

Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit

Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās 2018./2019. gadā: lejupielādēt šeit

Uzņemšanas noteikumi rezidentūrā 2018./2019. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67409105; 67409075; 67409076 (studentu serviss)
E-pasts:infocentrs@rsu.lv; rsu@rsu.lv  www.rsu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67409161
E-pasts:esf@rsu.lv  www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate

Social Sharing