BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Eiropas studijas - Bak. studijas

Eiropas studijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-06
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs politoloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods43310
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 3,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti120
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa850 EUR semestrī (pilna laika dienas); 750 EUR semestrī (vakara) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsProgrammas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kuri orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā, un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgiem speciālistiem ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.

Eiropas studiju speciālistiem ir paredzams plašs daba lauks ārlietu resoros – LR Ārlietu ministrijā, ministriju, dažādu sabiedrisko un biznesa organizāciju ārējo sakaru nodaļās, pētnieciskajos institūtos un firmās. Iegūtā specialitāte dod iespēju strādāt kā padomniekiem dažāda līmeņa politiskajās institūcijās, kā arī par konsultantiem, analītiķiem un ierēdņiem.

Bakalaura grādu ieguvušie var sekmīgi turpināt Eiropas studijas maģistratūras programmās Latvijā un ārpus tās robežām, specializējoties izvēlētajos konkrētajos Eiropas studiju virzienos.

Studenti iegūst zināšanas studiju programmas virzienos: Vispārizglītojošie un politikas zinātnes teorētiskie pamatkursi. To vidū obligātie teorētiskie pamatkursi, vispārizglītojošie mācību kursi un citi politikas zinātnes kursi, kuri sniedz metodoloģiskās bāzes zināšanas un attīsta analītiskās pamatiemaņas - tādi kā Eiropas ideja, Latvijas politika, politikas teorija, politiskās ideoloģijas, salīdzinošā politika, starptautisko attiecību teorija. Studijās tiek iegūtas zināšanas arī specializētajos priekšmetos. To vidū ES institūcijas, ES ekonomiskā un monetārā politika, ES tiesiskie pamati, ES vides politika, Latvijas integrācija ES, Eiropas kopējā ārējā un drošības politika, ES reģionālā politika, diplomātiskais protokols u.c.

Virkne programmā paredzēto priekšmetu tiks veltīti starptautisko attiecību problemātikas apguvei: ES un Baltijas valstu attiecības, ES un Skandināvijas valstu politika, ES un Centrālā un Austrumeiropas politika, ES un Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas politika, ES un Eirāzijas politika, ES un ASV savstarpējo attiecību attīstība.

Izvēles kursi ir paredzēti vispārējā redzesloka paplašināšanai . Esošā programma paredz, ka šīs daļas ietvaros var apgūt divas ES valodas pēc izvēles.
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/programs/progr_es_lv.html
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība. Vismaz divi CE sertifikāti atbilstoši izvēlētajai studiju programmai vai pēc reflektanta vēlēšanās. Reflektanti kārto iestājtestu angļu valodā, izņemot gadījumus, kad centralizētais eksāmens angļu valodā nokārtots uz A vai B līmeni (vai procentuālais vērtējums ir atbilstošs augstākminētajām līmeņu robežām); vai iegūts viens no šādiem sertifikātiem: Cambridge ESOL - FCE (First Certificate in English) vai IELTS (vismaz 5.5 punkti) vai TOEFL (vismaz 550 (Internet tests - 700) punkti) vai BEC II (Business English Certificate Vantage).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610; 29113037
E-pasts:info@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit