Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle - Māszinības (pēc vidusskolas) - Prof. bak. studijas

Māszinības (pēc vidusskolas)
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-14
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Profesionālā kvalifikācijaMedicīnas māsa (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 08.05.2023.
Programmas kods42723
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1400 EUR gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma Māszinības nodrošina profesionālā bakalaura izglītības ieguvi māsas profesijā ar specializāciju vienā no septiņām pamatspecializācijām – ambulatorās aprūpes māsa; ķirurģiskās aprūpes māsa; operāciju māsa; garīgās veselības aprūpes māsa; internās aprūpes māsa; anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa; bērnu aprūpes māsa – un sagatavo tālākām studijām maģistra studiju programmā.

Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimību, aprūpēt slimnieku un palīdzēt tam atgūt veselību, un, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām vai aiziet no dzīves fiziskā un garīgā mierā. Māsa ar augstāko izglītību galvenokārt ir pārmaiņu nesēja savā darba sfērā – vai tā būtu pedagoģija, vadība, eksperta prakse tieši ar pacientiem vai netieši organizācijās, kas iespaido pacientu aprūpi, vai pētniecība. Mūsdienīga augstākā izglītība sagatavo māsu šodienas un rītdienas pasaulei ar stipru pamatu zinātnē, humānajos priekšmetos un māszinībās, lietojot problēmu risināšanas metodes.

Programmas mērķis

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Māszinības mērķis ir veicināt Latvijā valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas pacientu aprūpes sistēmas izveidošanu, nodrošinot to ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem — māsām.

Programmas uzdevumi

Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās, sagatavot studentus vadības, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē, sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū.

Studiju formas

Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, individuālais darbs, mazo grupu darbs, patstāvīgas speciālās literatūras studijas.

Programmas saturs

1. un 2. studiju gadā studenti apgūst bāzes un preklīniskos priekšmetus – gūst priekšstatu par cilvēku un tā organismu, apgūst teorētiskās zināšanas anatomijā, histoloģijā, embrioloģijā, bioloģijā un medicīnas ģenētikā, funkcionālo un patoloģisko fizioloģiju, medicīnisko bioķīmiju un ģenētiku, kā arī filozfiju, psiholoģiju un valodas.

3. studiju gadā studenti apgūst klīniskos priekšmetus – iziet profesionālās specializācijas kursus (piemēram, aprūpes process un māszinību teorijas, aprūpes filozofija, pacientu aprūpe, neatliekamā palīdzība, reanimatoloģija) un sāk pielietot teorētiskās zināšanas praksē klīnikās un ambulatorajā aprūpē.

4. studiju gadā studenti apgūst priekšmetus, kuri attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās iemaņas (pedagoģija, veselības aprūpes organizācija, māsas darba organizācija un vadība, publiskās tiesības un māsas darba juridiskie aspekti, projektu izstrādes un vadīšanas pamati, pētniecības metodes un statistika), kā arī izstrādā bakalaura darbu.

Studiju programmas absolventi strādā slimnīcās, ģimenes aprūpes un konsultāciju centros, veselības centros, privātpraksēs, doktorātos.
Programmas mājaslapawww.rsu.lv/studiju-programma/maszinibas-liepaja
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments). Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Liepājas Medicīnas koledža
Riņķu iela 24/26, Liepāja, LV-3405
Tel:63442119; 63484632
E-pasts:dita.role@rsu.lv  www.rsu.lv/fakultates/liepajas-filiale
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lejupielādēt šeit