Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Ekonomika - Bak. studijas

Ekonomika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-04
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods43310
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 660 EUR semestrī (pilna laika); 500 EUR semestrī (nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas apraksts:

Studējošajiem tiek nodrošināta fundamentālo un teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotu akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, kas spēj pastāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos.

Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās:

◾uzņēmējdarbība un vadīšana (biznesa procesu vadība),
◾grāmatvedība un finanses,
◾tiesību zinātnes (tikai pilna laika studijas),
◾reģionālā attīstība un pārvalde,
◾agrārā un vides ekonomika (tikai pilna laika studijas).

Uzņēmējdarbība un vadīšana: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbībā, likumdošanā, uzņēmējdarbības vadīšanā, saimnieciskās darbības analīzē, stratēģijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos.

Grāmatvedība un finanses: studenti apgūst zināšanas, kā pārvaldīt un vadīt uzņēmuma finanses, analizēt saimnieciskās darbības ekonomiskos un finansiālos procesus, ievērojot normatīvo aktu prasības un izmantojot ekonomiskās metodes.

Tiesību zinātnes: studenti apgūst ekonomiku un jurisprudenci, izstrādā darbus par tiesiskiem jautājumiem, tos referē un pārrunā diskusijās; iegūtās zināšanas nostiprina, spēlējot lietišķās spēles un apmeklējot tiesību sargāšanas iestādes. Sagatavo speciālistus,kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijās.

Reģionālā attīstība un pārvalde: studenti apgūst zināšanas, kas ļauj kompleksi risināt teritoriju attīstību, piedalīties un izstrādāt reģionālās attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmas un plānus, teritorijas plānojumus, nozaru koncepcijas un attīstības stratēģijas), izstrādāt un vadīt vietēja un starptautiska līmeņa projektus, nodarboties ar uzņēmējdarbību, kā arī plānot un īstenot daudzas citas aktivitātes Latvijas pagastu, novadu, pilsētu un reģionu attīstībai.

Jaunums! Agrārā un vides ekonomika: šis specializācijas virziens būs īstā izvēle tiem studentiem, kurus interesē lauksaimniecības nozare un tajā notiekošie procesi, klimata pārmaiņas un ar to saistītie izaicinājumi, vides saudzēšana un ilgtspējīga lauksaimniecības attīstība. Šis specializācijas virziens sagatavo speciālistus, kuri izprot ekonomisko aktivitāšu mijiedarbību ar lauksaimniecību un vidi, spēj risināt agrārās un vides ekonomikas jautājumus lauksaimniecības uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs; valsts pārvaldes institūcijās, dažādās organizācijās. Apgūstot šo specializācijas virzienu, studentiem pastāv atvieglota iespēja iegūt otru – lauksaimniecisko izglītību.

Karjeras iespējas:

Absolventi var strādāt ar komercdarbības organizāciju, ekonomiku un vadīšanu saistītos atbildīgos amatos valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, bankās, ārvalstu uzņēmumos, komerciestādēs un veidot un veidot privātuzņēmumu; var piedalīties un izstrādāt reģionālās attīstības plānošanas dokumentus, vadīt vietēja un starptautiska līmeņa projektus.
Programmas mājaslapawww.llu.lv/lv/studiju-programmas/39
Iepriekšējā izglītība, prasībasPersonām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel:63022584  Fax:63027238
E-pasts:rektors@llu.lv  www.llu.lv