BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Kultūras vadība - Prof. bak. studijas

Kultūras vadība
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-11-25
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs kultūras vadībā
Profesionālā kvalifikācijaKultūras projektu vadītājs (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42345
 
IlgumsPilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa850 EUR semestrī (pilna laika dienas); 700 EUR semestrī (neklātiene) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2019./20. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2020. līdz 01.02.2020.

Kultūras projektu vadītājs ir kvalificēts kultūras nozares speciālists, kurš nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu; prot definēt un izstrādāt projektus dažādos kultūras novirzienos, t.sk.

izpildītājmākslas (teātra, koncertu, viesizrāžu u.c.) jomā;
vizuālās mākslas (izstāžu, plenēru, simpoziju u.c.) jomā;
dažādu festivālu, konkursu, sporta un tūrisma pasākumu rīkošanā.

Projektu vadītājs savā praksē spēj profesionāli pamatoti novērtēt radošo ideju, noformulēt projekta uzdevumu un īstenot to. Kultūras projektu vadītājam ir atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai plānotu un īstenotu valsts un starptautiskā mēroga projektus, kuri sekmē sabiedrības kultūras attīstību, saticību un toleranci.

Kultūras projektu vadītājs spēj nodrošināt radošo un finansu sadarbību ar iestādēm (valsts, starptautiskie fondi, asociācijas, komitejas, nevalstiskās organizācijas un privātpersonas), veicinot kultūras jomas pasākumu pieejamību plašākajai iedzīvotāju auditorijai, kā arī iesaistot kultūras norisēs plašu iedzīvotāju loku.

Kultūras projektu vadītājs
veic kultūras nozares tendenču analīzi un kultūras pasākumu monitoringu;
nodrošina dialogu starp kultūrām un pieeju un dalību Eiropas Savienības kultūras dzīvē pēc iespējas plašam cilvēku lokam;
veicina Latvijas un ES kultūrpolitikas vadlīniju īstenošana;
veic starptautiskos projektus, iesaistot kultūras iestādes Latvijas novados;
rūpējas par kultūras nozares pieejamību plašai Latvijas iedzīvotāju auditorijai, kā arī par Latvijas tēla popularizāciju ārzemēs;
rūpējas par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
vada un organizē darbu radošajā grupā.

Studiju programmas satura specifika

Profesionālā bakalaura studiju programma “Kultūras vadībā” Baltijas Starptautiskajā akadēmijā tiek īstenota kopš 2000.gada. Sākot ar 2015./2016. akadēmisko gadu programmā tiek ieviests jauns padziļināts virziens Kultūras mantojuma pārvaldība (menedžments), kur iekļauti tādi priekšmeti kā „Kultūras mantojuma aktualizēšanas un saglabāšanas formas”, „Ievads muzeoloģijā”, „Kultūras mantojuma pārvaldības tiesiskais un institucionālais ietvars”, „Kultūras pieminekļu aizsardzība”, „Kultūras atmiņa un kultūras mantojums” un citi.

Padziļināti apgūstot augstākminēto priekšmetu bloku, studenti gūs zināšanas un attīstīs kompetences, kas nepieciešamas kultūras mantojuma saglabāšanai, izmantošanai un attīstībai. Ar kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību saistītos projektus raksturo augsta prioritāte gan Eiropas Savienības, gan Latvijas kultūras politikā, kas studiju absolventiem nozīmē iespēju savu profesionālo darbību izvērst sabiedriski un valstiski nozīmīgā un atbalstītā jomā.

21.gs. ir sācies ar jauniem izaicinājumiem, uz kuriem atbildēt nāksies tiem, kas šodien vēl tikai mācās skolās: kā valstīm, tautām, reģioniem, minoritātēm saglabāt savu identitāti arvien pieaugošās globalizācijas apstākļos. Atbilde var būt tikai viena – kopjot un attīstot kultūras mantojumu. Kā to izdarīt ļaus saprast Kultūras mantojuma pārvaldības bloka priekšmetu apguve.

Studiju programmā ir iekļauts gan humanitārais bloks(mākslas, literatūras, teātra, mūzikas vēsture, filozofija, kultūras teorija, psiholoģija, socioloģija, semiotika u.c.), gan vadības zinātnes disciplīnu bloki(kultūras ekonomika, vadība, mārketings, projektu vadība, kultūras projektu finansēšana u.c.).

Studiju virzieni:

- Kultūras projektu vadība;
- starpkultūru sakari (Latvija – Skandināvija ar zviedru valodas un kultūras studijām).
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/programs/progr_kultvad_lv.html
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība. Vismaz divi CE sertifikāti atbilstoši izvēlētajai studiju programmai vai pēc reflektanta vēlēšanās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610
E-pasts:info@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit