"LDZ Mācību centrs" - Augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss-apmācība elektrodrošības grupas iegūšanai (B elektrodrošības grupa) - Pieaugušo neformālā izglītība

Augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss-apmācība elektrodrošības grupas iegūšanai (B elektrodrošības grupa)
Ieraksts atjaunots:2016-06-13
Programmas veidsProfesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība)
Izglītības dokuments Apliecība;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Ilgums16 stundas
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaPar maksu
 
Programmas aprakstsMērķis:
Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem iegūt un papildināt zināšanas par elektrodrošības prasībām, ekspluatācijas pasākumiem un tajos izmantoto materiāltehnisko nodrošinājumu, lai droši un pareizi veiktu darbus elektroietaisēs, neapdraudot savu, citu nodarbināto veselību un dzīvību un samazinātu negadījumu risku darbu veikšanas laikā.

Tēmas:
Vispārīgie jautājumi, termini, definīcijas un darba aizsardzību reglamentējošie dokumenti;
Dzelzceļa pamatelektroiekārtas, elektroietaises, to iedalījums;
Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
Elektrotraumu veidi;
Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana;
Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības;
Pamatprincipi un pasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību;
Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvajām daļām;
Darbu izpildes veidi;
Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus dzelzceļa elektroietaisēs (pieci pamata pasākumi);
Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai dzelzceļa elektroietaisē;
Prasības personālam un elektrodrošības grupas;
Prasības un pienākumi personālam, ko norīko atbildīgais par dzelzceļa elektroietaises ekspluatāciju;
Dzelzceļa elektroietaišu darbspējas nodrošināšana;
Drošības prasības, ekspluatējot dzelzceļa elektroietaises;
Drošības prasības lietojot celšanas iekārtas, veicot darbus augstumā un pazemes būvēs.
Programmas mājaslapamc.ldz.lv/lv/kursutema/augstsprieguma-elektrodrosibas-apmacibas-kurss-apmaciba-elektrodrosibas-grupas-iegusanai-b
Iepriekšējā izglītība, prasībasDalībnieki:
Personas, kas veic remontdarbus un apkalpo augstsprieguma elektroietaises virs 1000 voltiem.
Pieaugušo izglītības iestāde
Gogoļa iela 3 (Personāla direkcija), Rīga, LV-1050
Tel:67232805  Fax:67233613
E-pasts:kursi@ldz.lv  mc.ldz.lv