Latvijas Universitāte - Industriālās inženierijas vadība - Prof. bak. studijas

Industriālās inženierijas vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-17
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs industriālās inženierijas vadībā
Profesionālā kvalifikācijaSistēmu vadības inženieris (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods42526
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2300 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem konkurētspējīgu profesionālo izglītību, sistēmas vadības inženiera profesionālo sagatavotību, praktiskās iemaņas un sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties dažādu tautsaimniecības nozaru organizāciju industriālās vides nodrošināšanā, vadot inženiertehniskas sistēmas, risinot sistēmas attīstības principus rūpniecībā, kā arī izstrādājot mūsdienu pieejas un metodes sistēmu, procesu un produktu izstrādāšanā un vadībā.

Uzdevumi:

nodrošināt iespēju apgūt profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu un iegūt sistēmu vadības inženiera profesionālo kvalifikāciju;
dot iespēju programmā studējošiem studijās un praksē radoši pielietot jaunākās zinātniskās atziņas industriālās inženierijas un vadības jomā;
attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un komunikācijas prasmes;
attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas ļaus piedalīties pētnieciskos projektos un turpināt studijas maģistrantūrā;
attīstīt prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai izglītības turpināšanai, papildinot zināšanas un profesionāli pilnveidojoties.

Programmas studiju rezultāti

Programmas studiju rezultāti:

Prasme pielietot sistēmu, procesu un produktu atbilstības novērtēšanas metodes, analizēt inženiertehniskas sistēmas izmaksas un ekonomiskos rādītājus.
Spēja definēt sistēmu izstrādāšanai nepieciešamos inženiertehniskos un citus parametrus, kā arī noteikt sistēmas funkcijas un tās sadalīt, lai izstrādātu inženiertehnisku sistēmu, kā arī noteikt sistēmas izstrādāšanas ietekmējošos faktorus un riskus.
Izpratne par inženiertehnisku sistēmu un tās vadību, sistēmas izstrādāšanu atbilstoši definētajiem kritērijiem, vadīšanas īpatnībām pārmaiņu procesā, nosakot vispiemērotākos risinājumus un metodes inženiertehnisku problēmu risināšanai.
Spējas patstāvīgi plānot un veikt praktiska rakstura pētījumus, kas saistīti ar industriālās inženierijas vadības pamatprincipiem.
Izpratne par simulācijas un optimizācijas modeļiem, kas palīdz uzlabot procesu vadību un veikt dažādu pārejas tehnoloģisko procesu analīzi inženiertehniskos projektos.
Spēja noteikt nepieciešamo cilvēkresursu kompetences, pienākumu un pilnvaru sadalījumu inženiertehnisku sistēmu izstrādāšanai, testēšanai, ieviešanai, uzturēšanai un pilnveidei.
Prasmes organizēt un vadīt struktūrvienību darbu, strādāt komandā un grupā, patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas. Spēja uzņemties atbildību par profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti.
Spēja noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot uzņēmuma procesus.
Objektīvi izvērtēt un prezentēt pētījumu rezultātus, sadarbojoties ar citu nozaru speciālistiem.

Darba iespējas

Absolvējot profesionālo bakalaura studiju programmu “Industriālās inženierijas vadība”, absolventi var strādāt kā augstākā līmeņa vadītāji un sistēmu vadības inženieri jebkuras industrijas uzņēmumā. Iegūtās zināšanas ļauj gan izprast un regulēt uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, gan arī vadīt uzņēmumus un organizāciju struktūrvienības. Tirgus izpēte liecina, ka Latvijā un citur pasaulē trūkst augsti kvalificētu darbinieku ar inženiera kvalifikāciju, un nākotnē pieprasījums pēc šāda veida speciālistiem strauji pieaugs. Studiju programmas absolventiem būs nodrošinātas ne tikai plašas darba, bet arī karjeras izaugsmes iespējas Latvijas un pasaules līmenī.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/industrialas-inzenierijas-vadiba-studiju-valoda-latviesu
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2021./2022. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv