Latvijas Universitāte - Industriālās inženierijas vadība - Prof. bak. studijas

Industriālās inženierijas vadība
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-26
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs industriālās inženierijas vadībā
Profesionālā kvalifikācijaSistēmu vadības inženieris (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42526
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2300 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programma ir unikāla un vienīgā Baltijas valstīs. Profesionālā bakalaura studiju programma “Industriālās inženierijas vadība” sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un kompetentus speciālistus. Sekmīgi apgūstot programmu tiek iegūts profesionālais bakalaura grāds inženierzinātnēs un profesionālā kvalifikācija “Sistēmas vadības inženieris”. Studiju kursus vada augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences starpdisciplinārā studiju programmā, kas apvieno inženierzinātņu, vadībzinātnes un dabas zinību studiju kursus. Inženierzinātņu studiju kursu ietvaros studējošie gūst izpratni par sistēmu vadības principiem industriālajā inženierijā un praktiskās iemaņas ražošanas tehnisko procesu nodrošināšanā un pilnveidošanā. Savukārt vadības zinību studiju kursu apguve sniedz zināšanas par vadības principiem un cilvēkresursu vadību, uzņēmējdarbības organizēšanu, inovāciju un efektivitātes vadību, kā arī nepieciešamo ekonomisko aprēķinu veikšanu. Studējošie apgūst organizācijas darbības kvalitātes un efektivitātes principus, kas ietver arī LEAN (taupīgās vadības metodes) filozofiju un metodes, ar kurām strādā pasaulē vadošie industriālie uzņēmumi. Iegūtās zināšanas ļauj programmas absolventiem - sistēmu vadības inženieriem - izprast industriāla uzņēmuma sistēmas darbību un nodrošina stratēģiski pamatotu lēmumu pieņemšanu.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju jauniešiem iegūt konkurētspējīgu profesionālā bakalaura izglītību un sagatavot augsti kvalificētus sistēmu vadības inženierus, kuri var nodrošināt dažādu tautsaimniecības nozaru industriālās vides organizāciju, vadot inženiertehniskās sistēmas un rūpniecības sistēmu attīstību, kā arī izstrādājot mūsdienīgas pieejas un jaunas metodes sistēmu, procesu un produktu izstrādāšanā un vadībā.

Uzdevumi:

nodrošināt iespēju apgūt profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu un iegūt sistēmu vadības inženiera profesionālo kvalifikāciju;

dot iespēju programmā studējošiem studijās un praksē radoši pielietot jaunākās zinātniskās atziņas industriālās inženierijas un vadības jomā;

attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un komunikācijas prasmes;

attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas ļaus piedalīties pētnieciskos projektos un turpināt studijas maģistrantūrā;attīstīt prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai izglītības turpināšanai, papildinot zināšanas un profesionāli pilnveidojoties.

Darba iespējas

Absolvējot profesionālo bakalaura studiju programmu “Industriālās inženierijas vadība”, absolventi var strādāt kā augstākā līmeņa vadītāji un sistēmu vadības inženieri jebkuras industrijas uzņēmumā. Iegūtās zināšanas ļauj gan izprast un regulēt uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, gan arī vadīt uzņēmumus un organizāciju struktūrvienības. Tirgus izpēte liecina, ka Latvijā un citur pasaulē trūkst augsti kvalificētu darbinieku ar inženiera kvalifikāciju, un nākotnē pieprasījums pēc šāda veida speciālistiem strauji pieaugs. Tāpēc studiju programmas absolventiem būs nodrošinātas ne tikai plašas darba, bet arī karjeras izaugsmes iespējas Latvijas un pasaules līmenī.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/industrialas-inzenierijas-vadiba-studiju-valoda-latviesu
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - Latviešu valoda, angļu valoda, matemātika
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv