Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Lauksaimniecība - Mag. studijas

Lauksaimniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-04
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsLauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods45621
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 1070 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

Sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus laukkopībā, dārzkopībā un lopkopībā darbam zinātnē, pedagoģijā, valsts pārvaldē, kā arī ražošanā. Maģistriem iegūt padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, orientēties jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē, apgūt zinātnes metodoloģiju; prast strādāt ar zinātnisko literatūru un sagatavot zinātniska rakstura publikācijas, orientēties zinātniskā darba metodēs un prast tās atbilstoši pielietot, iegūt pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēt publiski diskutēt un strādāt komandā. Maģistri prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē, ir kompetenti analizēt situāciju saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu vai valsts pārvaldi, un pieņemt lēmumus par stratēģijas izstrādi un nepieciešamo pasākumu veikšanu.

Specializācijas virzieni: laukkopība, dārzkopība, lopkopība.
Programmas mājaslapawww.llu.lv/lv/studiju-programmas/47
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai pabeigta augstākā izglītība līdz 1995. gadam. Personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, veterinārārsta kvalifikāciju vai Dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā, uzņem bez iestājpārbaudījumiem. Pretendenti, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši Agronomijas, Zootehnikas, Zooinženieru, Lopkopības vai Lauksaimniecības fakultātē konkursā saņem vienu papildus balli. Veterinārārsti un dabaszinātņu bakalauri bioloģijā, kā arī Lauksaimniecības zinātņu bakalauri mežzinātnē saņem 1 papildus balli, ja vidējā svērtā atzīme ir septiņi un vairāk.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā bez papildprasībām: Lauksaimniecība, Veterinārmedicīna, Mežzinātne.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel:63022584  Fax:63027238
E-pasts:rektors@llu.lv  www.llu.lv