Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle - Psiholoģija - Prof. bak. studijas

Psiholoģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-17
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs psiholoģijā
Profesionālā kvalifikācijaPsihologa asistents (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 02.06.2021.
Programmas kods42310
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaRSU budžets vai par maksu: 1950 EUR gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsRSU Komunikācijas fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Psiholoģija mērķis ir radīt iespēju iegūt profesionālu pamatizglītību psiholoģijā, akcentējot darbu klīnikā, – sagatavot studentus psihologa asistenta profesionālajai darbībai psihologa pārraudzībā, atbilstoši otrā līmeņa profesionālās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam, un radīt pamatu psiholoģijas vai mākslas terapijas tālākai apguvei maģistrantūras studiju programmās gan Latvijā, gan ārzemēs.

Programmas uzdevumi

Sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas psiholoģijas pamatnozarēs un citās nozarēs, kas ir svarīgas psihologa asistenta profesionālajā darbībā, un attīstīt prasmi iegūtās zināšanas sekmīgi pielietot praktiskajā darbā
Attīstīt prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas profesionālajā darbā atbilstoši psihologa asistenta profesijas standartam, akcentējot darbu klīnikā, lai varētu strādāt psihologa pārraudzībā
Veicināt studentu kā topošo psihologu asistentu motivāciju profesionālajai izaugsmei un sevis pilnveidei tālākizglītībai un mūžizglītībai
Attīstīt uzņēmību, iniciatīvu un atbildību profesionālajā darbībā
Attīstīt augstus profesionālās ētikas standartus un sekmēt to realizāciju


Programmas saturs

1. studiju gads: vispārizglītojošie studiju kursi un ievads psiholoģijas teorijā – vispārīgā, attīstības un sociālā psiholoģija, psihologa profesionālā darbība un ētika, ievads socioloģijā, filozofijas pamati, psihes bioloģiskie pamati, sociālo prasmju treniņš, loģika u. c., dažādas svešvalodas.

2. studiju gads: psiholoģiskās pētniecības, izpētes un nozares teorētiskie kursi – personības, eksperimentālā, diferenciālā un kognitīvā psiholoģija, psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes, pētījums psiholoģijā u. c., dažādas svešvalodas.

3. studiju gads: profesionālās darbības, veselības aprūpes un psiholoģijas nozaru kursi – psihiatrijas un narkoloģijas pamati, neiropsiholoģija, veselības, pedagoģiskā, grupu un organizāciju psiholoģija, biogrāfiskās metodes, psihosomatiskā medicīna u. c., psiholoģiskās izpētes prakse.

4. studiju gads: psihologa prakses un blakusnozaru kursi – profesionālās darbības tiesiskie pamati, projektu vadība, psihoterapijas virzieni, psiholoģisko stratēģiju izstrāde, mākslas terapija, konsultēšanas prakse, bakalaura darba izstrāde.

Iegūstamās zināšanas un iemaņas

Spēja izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus
Prasme veikt indivīda, grupas un organizācijas psiholoģisko izpēti psihologa pārraudzībā, izmantojot specifiskai situācijai atbilstošas aptaujas, intervēšanas, testēšanas un novērošanas metodes
Prasme veikt psiholoģisko konsultēšanu psihologa pārraudzībā vai lietot citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši klienta vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem
Spēja izprast sevi un citus un vērot sevi no malas
Labas saskarsmes spējas, iejūtība, mērķtiecība
Iemaņas veikt zinātniski korektus pētījumus psiholoģijā un izglītoties tālāk

Studiju programmas absolventi savā profesijā strādā par psihologa asistentiem valsts un pašvaldības iestādēs – skolās, bērnudārzos, sociālajos dienestos, policijā, medicīnas iestādēs, narkoloģijas centros u. c., kā arī privātajos uzņēmumos. Absolventiem ir iespēja strādāt krīzes telefonu līnijās un piedalīties psiholoģiskajos projektos.
Programmas mājaslapawww.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/psihologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE latviešu valodā un svešvalodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments); Sekmju izrakstā jābūt matemātikas ieskaites atzīmei (ne mazākai par 4 ballēm).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi pamatstudiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Liepājas Medicīnas koledža
Riņķu iela 24/26, Liepāja, LV-3405
Tel:63442119; 63484632
E-pasts:Dita.Role@rsu.lv  www.rsu.lv/fakultates/liepajas-filiale
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi pamatstudiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit