Rīgas Stradiņa universitāte - Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība - Mag. studijas

Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-04-06
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 30.05.2019.
Programmas kods45321
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaRSU budžets vai par maksu: 1890 EUR gadā (2018./19.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

Sniegs iespēju turpināt studijas maģistra līmenī tiem studentiem, kas savā profesionālā darbībā specializējas sabiedrisko attiecību vadībā un tās stratēģiskā attīstībā; Nodrošināt RSU un citu augstskolu studentiem (absolventiem) studiju iespējas pēc bakalaura studiju noslēguma sabiedrisko attiecību nozarē.

Programmas uzdevumi:

Sagatavot akadēmiski izglītotus sociālo zinātņu speciālistus, kas spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības nozarēs;
Sekmēt sabiedrisko attiecību un vadības speciālistu konkurētspēju Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū un panākt, ka šī konkurētspēja balstās uz aktuālākajiem teorētiskajiem atzinumiem nozares attīstības politikā, augstu prasmju līmeni sabiedrisko attiecību vadībā, mediju jomā un mārketingā;
Īstenot mūsdienu zināšanu apgūšanu komunikācijas teorijās un sociālo pētījumu metodēs, pievēršot uzmanību jaunām teorētiskām pieejām sabiedrisko attiecību un stratēģiskā vadībā Latvijā un Eiropas Savienības valstīs;
Attīstīt radošu un kritisku domāšanu sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības jomās.

Iegūtās zināšanas
• Kā patstāvīgi darboties stratēģiskās un sabiedrisko attiecību vadības nozarēs, balstoties uz apgūtajām vadības teoriju zināšanām un pētnieciskā darba metodēm
• Kā integrēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības zināšanas, lai veidotu konkrētas organizācijas politiku, darbotos projektos, organizētu sabiedrisko attiecību kampaņas

Iegūtās prasmes
• Kritiski analizēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības attīstības procesus
• Prognozēt situācijas izmaiņas nozarē, vērtēt sabiedrisko attiecību kampaņas norisi, piedāvāt optimālus risinājumus situācijas uzlabojumam
• Veikt sabiedrisko attiecību vadītāja funkcijas un piedalīties organizācijas vadības darbā
Pēc studiju programmas beigšanas maģistri var strādāt valsts pārvaldē, sabiedrisko attiecību aģentūrās, uzņēmumos un nevalstiskajā sektorā (NVO).
Programmas mājaslapawww.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/strategiska-un-sabiedrisko-attiecibu-vadiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā izglītība – bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts atkreditētā studiju programmā sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi pamatstudiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit

Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit

Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās 2018./2019. gadā: lejupielādēt šeit

Uzņemšanas noteikumi rezidentūrā 2018./2019. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67409105; 67409075; 67409076 (studentu serviss)
E-pasts:infocentrs@rsu.lv; rsu@rsu.lv  www.rsu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67409183
E-pasts:kf@rsu.lv  www.rsu.lv/fakultates/komunikacijas-fakultate

Social Sharing