Latvijas Universitāte - Sporta zinātne - Mag. studijas

Sporta zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-18
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsMaģistra grāds veselības un sporta zinātnēs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods45813
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2200 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsMaģistra studiju programmas unikalitāti Latvijā pamato tās starpdisciplinaritāte, jo tās realizācijā tiek iesaistītas vairākas zinātņu nozaru grupas – medicīnas un dzīvības zinātņu, sociālo un tiesību zinātņu, kā arī eksakto zinātņu nozaru grupas. Studējošajiem ir iespēja pētīt, analizēt un attīstīt labvēlīgos sporta un fizisko aktivitāšu aspektus – fiziskos, garīgos, emocionālos un sociālos, kas uzlabo veselību un dzīves kvalitāti visiem indivīdiem, no bērniem un jauniešiem līdz senioriem, no pacientiem ar nopietnām patoloģijām līdz profesionāliem augsto sasniegumu sporta atlētiem, sekmējot pētījumos balstītu starpdisciplināru zināšanu pārnesi uz sabiedrībā aktuālām sporta zinātnes tēmām.

Programma piedāvā trīs iespējamās specializācijas jomas:
- biomehānika un neirozinātne,
- sporta slodžu fizioloģija un bioķīmija,
- sporta psiholoģija un sabiedrības veselība.

Absolventi var strādāt sporta slodžu pētniecības un medicīnas centros, sporta aģentūrās un biedrībās, sporta veidu federācijās, sporta medicīniskās rehabilitācijas centros, sporta augstskolās; kā kvalificēti speciālisti strādāt sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem: pārtikas tehnologiem (jaunu funkcionālu pārtikas produktu izveide), ar inženieriem (jaunas mērierīces), speciālistiem datorzinātnēs (iegūto sensoru, virtuālās realitātes modelēšana), u.c.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biologijas-fakultate/magistra-limena-studijas/sporta-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds dabaszinātnēs vai datorzinātnēs vai sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai sporta zinātnē vai sporta pedagoģijā; profesionālais ārsta grāds vai bakalaura grāds veselības aprūpē.

Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:
1) studiju programmas izvēles motivācija, iecerētais pētījuma virziens;
2) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem Veselības un sporta zinātnes pētījumu virzieniem;
3) darba pieredze pētniecībā - bakalaura darba izstrādē izmantotās metodes un iegūtie rezultāti;
4) reflektanta priekšstats par Veselības un sporta zinātnes jomu, aktuālajiem virzieniem, inovatīviem risinājumiem; personīgā pieredze;
5) uzstāšanās ar referātu zinātniskās konferencēs;
6) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās;
7) maģistra darba iestrāde.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv