Biznesa vadības koledža - Komercdarbība - specializācija "Sabiedriskās attiecības" - 1. līm. prof. studijas

Komercdarbība - specializācija "Sabiedriskās attiecības"
Status:Jauna apakšprogramma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-01
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaMārketinga un tirdzniecības speciālists (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods41345
 
Ilgums2,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaNeklātieneNeklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa795 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsKomercdarbības specializācija «Sabiedriskās attiecības» ir piemērota:

tiem, kas vēlas attīstīt uzņēmuma darbības ārējo vidi;
tiem, kas vēlas veidot karjeru mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā;
tiem, kam nepieciešama kvalitatīva augstākā izglītība, bet ir iespēja studēt tikai neklātienē.

Sabiedrisko attiecību specializācija

Sabiedrisko attiecību specializācija studiju programmas “Komercdarbība” ietvaros nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, psiholoģijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju procesā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, komunikācijas teorijām un praksi mārketingā, sabiedrisko attiecību un reklāmas veidošanā. Sabiedrisko attiecību, komunikācijas teorijas un prakses, publiskās uzstāšanās mākslas, digitālas pratības, uzņēmējdarbības un sociālpsiholoģisko treniņu kursi veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām. Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot sabiedrisko attiecību specializāciju neklātienē un tālmācībā, sagatavot profesionālus speciālistus, ar izpratni par sabiedrisko attiecību stratēģisko plānošanu un komunikācijas teoriju, starptautisko tirgu, digitālo mārketingu un sabiedrisko attiecību lomu uzņēmumu efektivitātes celšanā.

Programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti sabiedrisko attiecību, mārketinga un reklāmas mērķi un uzdevumi, plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, atklātas speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to pilnveides ceļi. Programmas apguves laikā tiek veidotas un paplašinātas studējošā prasmes veidot un attīstīt organizācijas sabiedriskās attiecības, izmantojot tās iekšējos un ārējos resursus, veidot organizācijas tēlu un publicitāti , izmantojot masu mediju sniegtās iespējas. Studiju laikā tiek nodrošināta arī studējošo personības pilnveide, attīstot publiskās uzstāšanās prasmes, pilnveidojot sociālās un komunikācijas, kā arī pašnoteikšanās kompetences. Studiju kursi programmā sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu, ļaujot studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski . Programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa sabiedrisko attiecību speciālistus, izmantojot tālmācības studiju formas priekšrocības.
Programmas mājaslapawww.bvk.lv/studiju-programmas/sabiedriskas-attiecibas
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu/ vācu/ krievu)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Koledža
Biznesa vadības koledža
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tel:67803261; 28651242
E-pasts:bvk@bvk.lv  www.bvk.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit