Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Lauksaimniecības inženierzinātne - Mag. studijas

Lauksaimniecības inženierzinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-05-05
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2022.
Programmas kods45525
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 1070 EUR semestrī (2021./22.)
 
Programmas aprakstsTurpinot palielināties iedzīvotāju skaitam pasaulē, kā arī mainoties globālajai konkurencei un apkārtējai videi, pieaugs pieprasījums pēc lauksaimniecības inženieriem, kuri spēs nodrošināt ražošanas sistēmu efektivitāti un mazināt kaitējumu videi. Zinātnieki prognozē, ka nākamajos desmit gados pieprasījums pēc lauksaimniecības inženieriem pieaugs par 8%.

KO TU IEGŪSI?

Kompetenci risināt inženierzinātnes un prakses problēmas, pārzināt tehnisko zinātņu nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas, kā arī pratīsi patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes inženiertehnisko jautājumu risināšanā.
Specializācijas virzieni: lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika, spēkrati un serviss, enerģētika, mašīnu projektēšana un ražošana.

KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi strādā jomās, kas saistītas ar lauksaimniecības tehnikas, automobiļu, pārtikas rūpniecības iekārtu, siltumenerģētikas un elektroenerģētikas iekārtu apkalpošanu un izmantošanu, kā arī tehnikas un ražotņu projektēšanu, metālapstrādi un mašīnbūvi. Absolventi darbojas arī zinātniski pētnieciskajās un izglītības iestādēs un biznesa struktūrās Latvijā un ārvalstīs.
Programmas mājaslapawww.llu.lv/lv/magistra-studijas/lauksaimniecibas-inzenierzinatne
Iepriekšējā izglītība, prasības- bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu virzienā,
- bakalaura grāds, absolvējot studiju programmas - "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Lietišķā (Lauksaimniecības) enerģētika" vai "Mašīnu projektēšana un ražošana",
- bakalaura grāds atšķirīgā studiju virzienā,
- papildus prasības - personas, kurām ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atšķirīgā studiju virzienā var uzņemt studiju programmā, ja diploma pielikumā ir inženiertehniskie studiju kursi vismaz 35 KP apjomā no šādiem vai tiem pielīdzināmiem studiju kursiem: matemātika, fizika, ķīmija, matemātiskā modelēšana, informātika, elektrotehnika, enerģētika, elektronika, elektrotehnoloģija, elektroapgāde, siltumapgāde, datorgrafika, tēlotāja ģeometrija, inženiergrafika, metālapstrāde, materiālu mācība, teorētiskā mehānika, materiālu pretestība, mašīnu elementi, mašīnu dinamika, hidraulika un hidropiedziņa, siltumtehnika, mērīšanas tehnika, tolerances, automatizācija. Noteikto KP var samazināt, apliecinot praktiskā darba pieredzi izvēlētajā studiju virzienā ar attiecīgu darba vietas izziņu, kurā uzrādīts darba stāžs amatā un šī amata galvenie pienākumi: par vienu nostrādāto gadu samazinot par 5 KP, bet par diviem un vairāk nostrādātiem gadiem – par 10 KP.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel:20227755
E-pasts:ukom@llu.lv  www.llu.lv