Rīgas Tehniskā universitāte - Muitas un nodokļu administrēšana - 1. līm. prof. studijas

Muitas un nodokļu administrēšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-22
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaMuitas eksperts (4. PKL) Profesijas standarts; Nodokļu inspektors (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods41861
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 825 EUR semestrī (pilna laika); 550 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas apguves rezultātā iegūst vienu no kvalifikācijām:

- Muitas eksperts;
- Nodokļu inspektors.

Studiju programma ir veidota sadarbībā ar VID nodokļu un muitas iestāžu pārstāvjiem tā, lai studenti iegūtu vispusīgas zināšanas par šo iestāžu darbību un prastu tās pielietot praksē, kā arī būtu kompetenti patstāvīgi analizēt informāciju, pieņemt lēmumus un parādīt, ka izprot profesionālo ētiku. Programma nodrošina studentus ar profesionālām zināšanām specialitātē, tādējādi apmācot vispusīgus valsts pārvaldes darbiniekus.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Muitas un nodokļu administrēšana” ir unikāla Latvijā un arī starptautiskajā izglītības telpā Eiropas Savienībā (ES) analogas programmas faktiski nav.

Mērķis

Pirmā līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no diviem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas divas specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci, kas ļauj ieņemt muitas eksperta vai nodokļu inspektora amatus un nodrošina iespējas studiju tālākai turpināšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi, studējošajiem attīstāmās prasmes un attieksme:
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas ļautu absolventiem iesaistīties visas tautsaimniecības, konkrētas iestādes vai uzņēmuma saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu; attīstot ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas;
- veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu personisko pilnveidi, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā;
- attīstīt darba tirgus prasībām atbilstošas kompetences; radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, paaugstināt kvalifikāciju nepieciešamības gadījumā arī pārkvalificēties;
- veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu formulēšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā;
- stimulēt studenta attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem.

Studiju rezultāti

Nodokļu inspektoram:

- spēj veikt valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu aprēķināšanu un iekasēšanu LR teritorijā un uz valsts robežas;
- prot strādāt ar speciālajām informatīvajām programmām un datu noliktavām;
- prot reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un ar nodokļiem apliekamos objektus;
- prot kārtot un komplektēt nodokļu maksātāju lietas, sagatavot vēstules un maksāšanas paziņojumus nodokļu maksātājiem;
- prot pieņemt pārskatus un deklarācijas, veikt to datu apstrādi;
- spēj konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos;
- spēj konsultēt nodokļu maksātājus par pārskatu un deklarāciju aizpildīšanu;
- prot veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu uzskaiti un analīzi un nodokļu kontroles pasākumus;
- spēj apkopot un analizēt informāciju par nodokļu parādniekiem un veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu piedziņas pasākumus un piemērot likumā paredzētās sankcijas.

Muitas ekspertam:

- spēj veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, aplikšanu ar muitas maksājumiem un to iekasēšanu;
- prot veikt transporta līdzekļu un fizisko personu kontroli;
- prot strādāt ar VID informatīvām sistēmām;
- pārzina un spēj piemērot starptautisko, reģionālo un nacionālo muitas tiesību aktu prasības;
- pārzina starptautisko pārvadājumu un tirdzniecības tiesības, kā arī loģistikas pamatprincipus;
- pārzina preču harmonizēto sistēmu, muitas maksājumu piemērošanu un risku analīzes darbības principus;
- prot veikt preču muitošanas un muitas kontroles pasākumus;
- spēj pieņemt lēmumus, kas saistīti ar preču pārvietošanu pāri muitas robežai un muitas kontroles pasākumu piemērošanu;
- spēj nodrošināt valsts ekonomiskās robežas aizsardzību.

Karjera

Studiju programmu absolventi var uzsākt praktisko darbību Valsts ieņēmumu dienesta muitas un nodokļu struktūrvienībās, kā arī transporta loģistikas, muitas brokeru uzņēmumos un citās iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko darbību atbilstoši ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IKM?department=22000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētie eksāmeni - divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, latviešu valoda, fizika, svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv