Rīgas Tehniskā universitāte - E-studiju tehnoloģijas - Mag. studijas

E-studiju tehnoloģijas
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-06
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods45482
 
Ilgums1 gads (pilna laika)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti40
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1750 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsDigitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Šie dati var būt tekstuāli, kā arī ar tekstu nesaistīti un multimediāli (videoieraksti, skaņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un artefakti). Par programmas lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc hibrīdkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārajā jomā Latvijas un starptautiskajā tirgū.

Mērķis

Veicināt cilvēkkapitāla attīstību IKT lietojumu nozaru attīstības vajadzībām un papildināt esošo speciālistu zināšanas IKT un e-studiju tehnoloģiju jomā, lai viedi izvairītos no tautsaimniecības nonākšanas “vidējo ienākumu slazdā”.
Sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus augsti kvalificētus speciālistus darbam globalizētās tīklu ekonomikas apstākļos. Sekmēt tautsaimniecības speciālistu piemērotību mūsdienu darba tirgus un zināšanu ietilpīgas ekonomikas prasībām un kuri var strādāt augstskolās, mācību centros, skolās, mūžizglītības projektos Latvijas valsts un pašvaldības iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (t.sk. pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimniecības struktūrās Latvijā.
Veidot plašu zināšanu bāzi e-studiju tehnoloģiju jomā un sekmēt tālmācības studiju attīstību.
Integrēt e-studiju tehnoloģijas jomas pētījumu rezultātus, lietojot atvērtās tehnoloģijas un atvērtos mācību resursus, kas pēdējo 20 gadu laikā radīti RTU un pasaulē.

Uzdevumi

1. Attīstīt studentu patstāvību, iniciatīvu un prasmi iekļauties pastāvīgi mainīgā vidē digitālā laikmeta izaicinājumu apstākļos.
2. Nodrošināt studentiem iespēju:
a. studēt par datu, e-studiju resursu un tehnoloģiju izmantošanu izglītībā un tālmācībā, uzsverot atvērto formu un satura principus;
b. attīstīt prasmes e-studiju satura izstrādē.
3. Sniegt studentiem saturu un novērtēt studentu zināšanas e-studiju un tālmācības formā:
a. par fundamentālajiem dabas procesu modeļiem e-izglītībā;
b. par e-izglītības procesu modeļiem un mērķa grupas rezultātu novērtēšanu;
c. par dažādiem veidiem, kā organizēt sadarbību e-studiju un jaukta tipa mācību vidē;
d. par e-izglītības pētījumu lauku, metodēm, tehnoloģijām un rīkiem;
e. par e-izglītības datu analītiku, ietverot datu izguvi un vizualizāciju;
f. par mācību satura radīšanu un e-studiju īstenošanu ar modernām tehnoloģijām;
g. par e-studiju tehnoloģiju attīstības virzieniem un tendencēm.

Studiju rezultāti

1. Pēc studiju programmas apguves absolventi pārzina:
a. jaunāko pieredzi un attīstības tendences e-studiju tehnoloģiju, pētniecības un komercializācijas jomā, ieskaitot uz atvērtām tehnoloģijām balstītus risinājumus;
b. teorijas un modeļus dabaszinātnēs, e-izglītības, sociālo mediju, mācīšanos sadarbojoties, zināšanu plūsmu jomās.
2. Pēc studiju programmas apguves absolventi spēj:
a. analizēt, novērtēt un izmantot citu autoru sagatavotus e-studiju materiālus atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju līmenim un izglītības tehnoloģiju attīstības tendencēm;
b. plānot, sagatavot un koordinēt mācību kursa apjoma e-studiju saturu, ietverot multimediju mācību materiālus;
c. izvēlēties e-studiju vides, e-izglītības datu analīzes metodes un to optimālo lietojumu stratēģijas ar e-studiju tehnoloģijām saistītās situācijās;
d. lietot modelēšanas metodes e-studiju moduļu, kursu, programmu un digitālā laikmeta organizāciju plānošanai un attīstībai;
e. lietot padziļinātas sarežģītības modeļus e-izglītības tehnoloģiju jomā balstītus uz mākoņskaitļošanas, dziļās mācīšanās, lielo datu lietojumu metodēm un radot jaunas zināšanas;
f. argumentēti izskaidrot un diskutēt par e-studiju tehnoloģiju aspektiem gan ar speciālistiem, gan citām iesaistītajām pusēm;
g. patstāvīgi virzīt savu un padoto kompetenču pilnveidi, uzņemties atbildību par savu un padoto darbu, kā arī plānot un ieviest inovācijas e-studiju tehnoloģijās.
3. Pēc studiju programmas apguves absolventi prot:
a. izvēlēties, plānot un izmantot virtuālās laboratorijas mācību procesā;
b. izvēlēties, plānot un izmantot virtuālās papildinātās realitātes tehnoloģijas mācību procesā;
c. veikt e-studiju lietojamības pētījumus un interpretēt rezultātus.

Karjera

Par maģistra akadēmisko studiju programmas „E-studiju tehnoloģijas” lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc starpdisciplināriem speciālistiem ar kompetencēm informācijas un komunikācijas tehnoloģijās un grādu inženierzinātnē Latvijas un starptautiskajā tirgū.
Programma veicina cilvēkkapitāla attīstību sarežģītu produktu un pakalpojumu nozaru attīstības vajadzībām.
Absolventu kompetences būs nepieciešamas valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, izglītības iestādēs, privātuzņēmumos, mūžizglītības projektos, kā arī visur, kur ir nepieciešamas e-satura un e-studiju dizaina radīšanas, e-tehnoloģijās balstītas mūžizglītības organizēšanas, organizāciju attīstības un pētniecībai nepieciešamā prasmes.
Izstrādātās programmas ietvaros studējošajiem ir nodrošināta iespēja padziļināti apgūt augstāk minētās kompetences. Pateicoties maģistra akadēmisko studiju programmai „E-studiju tehnoloģijas”, notiek prasmju un iemaņu sintēze un integrācija atbilstoši Eiropas Savienības un darba tirgus prasībām digitālajā laikmetā.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DME?department=23000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā izglītība - inženierzinātņu bakalaura grāds vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vismaz 160 kredītpunktu apjomā, vai ārvalstu augstskolā iegūts grāds, kas tiem pielīdzināms.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv