Rīgas Tehniskā universitāte - Līderība un vadība - Prof. mag. studijas

Līderība un vadība
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-07
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs līderībā un vadībā
Profesionālā kvalifikācijaVadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēšanas procesā
Programmas kods47345
 
Ilgums1) 1,5 gadi (pilna laika); 2 gadi (nepilna laika) vai
2) 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika) vai
3) 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti60, 80 vai 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1050 EUR semestrī (pilna laika); 700 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.)
 
Programmas apraksts*Uzņemšana programmā tiks īstenota pēc licences saņemšanas.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija:

1) profesionālais maģistra grāds līderībā un vadībā, vai
2) profesionālais maģistra grāds līderībā un vadībā un organizācijas vadītāja kvalifikācija.


Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot sociāli atbildīgus un kvalificētus vadītājus, kuru zināšanas, līderības prasmes un kompetences ļautu strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, nevalstiskās organizācijās un privātā sektorā, vadot to attīstību un pārmaiņas.

Uzdevumi

• Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, kas saistīts ar uzņēmējdarbības un vadībzinību jomām;
• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā specialitātē un veidot darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.
• Pilnveidot studējošo profesionālās prasmes un iemaņas, attīstīt analītiskās spējas un veicināt interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, analizējot konkrētu nozaru attīstības tendences un vērtējot situāciju organizācijā, kā arī dažādās vadībzinību jomās un vadības līmeņos.
• Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un uz līderību vērstu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus.
• Attīstīt pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to praktisku izmantošanu. Studentam ir jāprot pielietot iegūtās zināšanas praktiskā darbā.

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

• spēj noteikt organizācijas darbības mērķus, pamatvirzienus un stratēģiju, plānot, organizēt un vadīt organizācijas darbu, nodrošinot organizācijas, kā arī nozares un valsts ilgtspējīgu izaugsmi un attīstību, integrējot dažādu jomu zināšanas;
• izprot vadītāja un līdera būtību un nozīmi, pārzina dažādas vadības un līderības stratēģijas, metodes un stilus, spēj izvēlēties konkrētajai biznesa situācijai piemērotāko, lai nodrošinātu efektīvu organizācijas darbību;
• spēj vadīt darbinieku kolektīvu pārmaiņu un krīzes apstākļos, strādāt komandā, starpkultūru vidē un spēj sadarboties ar dažādām iesaistītajām pusēm;
• spēj pārstāvēt organizācijas intereses darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, tai skaitā pašvaldībām un valsts institūcijām;
•spēj patstāvīgi pilnveidot savu attīstību un pašizglītošanos līderības un vadības jomā;
• spēj orientēties pētniecisko metožu pielietošanā, jaunrades darba veicināšanā, lai iegūtās zināšanas ļautu veikt padziļinātu pētniecību;
• demonstrē padziļinātas zināšanas vadībzinību jomā, prasmi radoši un kritiski domāt, novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības politiku un vidi globalizācijas kontekstā;
• spēj pārliecinoši argumentēt un izskaidrot savu viedokli, diskutēt par sarežģītiem, sistēmiskiem attiecīgās nozares vai profesionālās jomas aspektiem.

Karjera

Studiju programma ir izveidota tā, lai dotu katram studentam teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādiem uzņēmējdarbības un vadības procesiem. Tā ir balstīta uz uzņēmējdarbības pamatmērķi – konkurētspējīgu produktu vai pakalpojumu ražošanu ar nolūku tos ekonomiski izdevīgi realizēt, apmierinot patērētāju/klientu vēlmes un vajadzības. Studenti tiek gatavoti darbam jebkurā tautsaimniecības nozares organizācijā, nevalstiskās organizācijās, tāpēc studentiem ir jāizprot jautājumi, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības un vadības attīstību, jāspēj veikt konkrētus aprēķinus un pieņemt efektīvas vadības lēmumus.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IGT?department=22000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1) Profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības, ekonomikas un administrēšanas tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība, vai
2) Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbībā un vadīšanā, vai tam pielīdzināma izglītība. vai
3) profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība, vai
4) bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes vai inženierzinātnes tehniskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv