Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Izglītības zinātnes - Doktora studijas

Izglītības zinātnes
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-07-16
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātņu doktora grāds PhD Izglītības zinātnēs
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods51142
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2550 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgrammu izstrādājusi Latvijas Universitāte partnerībā ar Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

Programmas mērķis ir pilnveidot doktoranta pētniecisko un akadēmisko kompetenci izglītības zinātnēs patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai, izglītības zinātņu teoriju pilnveidei un izstrādei, pedagoģiskās prakses uzlabošanai dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai) Latvijas un starptautiskā mērogā, patstāvīgi izstrādājot un publiski aizstāvot promocijas pētījumu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas zināšanas izglītības zinātnēs.

Programmas moduļi:

1. modulis. Mācību priekšmetu didaktika (īsteno LU un DU);
2. modulis. Iekļaujošā izglītība un tehnoloģiju integrācija skolas, augstskolas un pieaugušo izglītībā (īsteno LU);
3. modulis. Izglītība ilgspējīgai attīstībai skolā un augstskolā (īsteno DU);
4. modulis Speciālā un sociālā pedagoģija (īsteno RTA);
5. modulis. Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģija (īsteno LiepU).


Absolventu iespējas

Studijas doktorantūrā ir nozīmīgs process kā izglītības jomas profesionāļiem pilnveidot savu kompetenci, kā, attīstot pētnieku profesionālo karjeru un vairojot pētnieku karjeras iespējas, iesaistīties nozīmīgo Latgales reģiona un Latvijas izaugsmes problēmu risināšanā. Loģiski strukturētas, teorētiski piepildītas un ar prakses labo piemēru piesātinātas studiju programmas doktorantūras līmenī palīdz veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret pētnieka profesiju un stimulē lielāku profesionāļu daļu pievērsties pētniecības procesam..
Programmas mājaslapawww.rta.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=25
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā, humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā. Iestājpārbaudījumi:
- Iestājpārbaudījums kādā no svešvalodām (angļu, vācu vai krievu);
- pārrunas par iesniegtā referāta izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv