Latvijas Universitāte - Darba vides aizsardzība un ekspertīze - Prof. mag. studijas

Darba vides aizsardzība un ekspertīze
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-28
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs darba aizsardzībā
Profesionālā kvalifikācijaDarba aizsardzības vecākais speciālists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods47862
 
Ilgums1 gads (bez profesionālās kvalifikācijas ieguves) vai 2 gadi (ar profesionālās kvalifikācijas ieguvi)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti40 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālā maģistra studiju programma “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un kompetentus speciālistus, vienlaikus iegūstot profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā un profesionālo kvalifikāciju „Darba aizsardzības vecākais speciālists”.
Studiju kursus vada augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt vispusīgas zināšanas par pasaulē un Latvijā populārākajām darba vides risku novērtēšanas metodēm, ergonomiku, veselības veicināšanu un darba aizsardzības sistēmas kvalitātes vadīšanu.

Studiju Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties komercsabiedrību, valsts vai pašvaldību dibināto institūciju vai sabiedrisko organizāciju darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām.

LU apvienots pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas ļauj realizēt ne tikai studiju programmas mērķi, bet arī no tā izrietošos uzdevumus:
•nodrošināt iespēju apgūt Programmu, iegūstot zināšanas un prasmes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par augstākās profesionālās izglītības valsts standartu (maģistra grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju darba aizsardzībā;
•nodrošināt iespēju apgūt profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu darba aizsardzībā un vienlaicīgi iegūt darba aizsardzības vecākā speciālista profesionālo kvalifikāciju, kas nodrošina zināšanas un prasmes atbilstoši profesijas standarta „Darba aizsardzības vecākais speciālists” prasībām;
•dot iespēju programmā studējošiem radoši pielietot jaunākās zinātniskās atziņas darba un apkārtējās vides aizsardzības jomā, atspoguļojot to praksē, veicot risku novērtēšanu uzņēmumos, un pētnieciskā darbā;
•attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un komunikācijas prasmes;
•attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un publikāciju sagatavošanai;
•dot motivāciju tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

Darba iespējas

Absolvējot maģistra studiju programmu “Darba vides aizsardzība un ekspertīze”, absolventi strādā vietējās vai starptautiskās organizācijās, valsts institūcijās, kā arī kompetentās darba drošības pakalpojumu sniegšanas kompānijās par darba aizsardzības speciālistiem, ekspertiem, speciālistiem.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/kimijas-fakultate/magistra-limena-studijas/darba-vides-aizsardziba-un-ekspertize
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs; 2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās izglītības jomās ar ne mazāk kā divu gadu darba pieredzi darba aizsardzībā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv