Latvijas Universitāte - Ģeoloģija - Bak. studijas

Ģeoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-26
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsDabaszinātņu bakalaurs ģeoloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 24.04.2023.
Programmas kods43440
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsĢeoloģijas bakalaura studiju programmas obligāto jeb A daļu veido divi moduļi: viena ietvaros studenti gūst sistemātiskas zināšanas dabas zinātņu pamatos, bet otrais aptver ģeoloģijas pamatkursus. Ģeoloģijas pamatstudiju moduļa apgūšanas rezultātā veidojas izpratne par minerālu, iežu, fosīliju, iežu struktūru daudzveidību, to lomu Zemes uzbūvē un attīstībā; ģeoloģisko veidojumu vecuma noskaidrošanas metodēm; dažādu ķīmisko elementu un derīgo izrakteņu izplatību Zemes dzīlēs un citiem jautājumiem. Izvēles daļā (B daļa) ir iekļauti studiju kursi, kuri pārstāv visas trīs ģeoloģijas apakšnozares: pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija, kā arī dabas ģeogrāfijas studiju modulis. Specializācija iespē­jama sākot ar 3. semestri. Tālākas studijas un specializācija apakš­nozarēs tiek piedāvātas ģeoloģijas maģistra un doktora studiju programmās. Ģeoloģijas bakalaura studiju programmā ir iekļauti lauka kursi ģeoloģijā (Latvijā un Igaunijā), reģionālajā ģeoloģijā (Polijā), kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā (Latvijā). Lauka studijas paredzētas arī citu kursu ietvaros.

Darba iespējas: pēc bakalaura studiju programmas beigšanas lielākā daļa studentu turpina mācības maģistrantūrā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, citās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Latvijā nozīmīgi ir ģeoloģiskie pētījumi sakarā ar ēku, ceļu un citu konstrukciju būvi, kā arī pazemes ūdeņu pētījumi, tādēļ darba tirgus ģeoloģijā ir samērā plašs: darbinieki ir vajadzīgi privātfirmās, kas nodarbojas ar inženierģeoloģiskiem, hidroģeoloģiskiem un derīgo izrakteņu izpētes darbiem, arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā un citās valsts un pašvaldību iestādēs. Jauni, kvalificēti speciālisti ir vajadzīgi arī Latvijas Universitātē, tie var tikt iesaistīti studentu apmācībā, darbā laboratorijās un zinātnisko pētījumu realizācijā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/lv/nc/studijas/studiju-celvedis/kursu-katalogi/programmu-mekletajs/programma/21122
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā); GA - ģeogrāfijā (ja nav GA ģeogrāfijā, tad GA dabaszinībās, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides zinībās)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv