Latvijas Universitāte - Ģeogrāfija - Bak. studijas

Ģeogrāfija
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-13
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsDabaszinātņu bakalaurs ģeogrāfijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 24.04.2023.
Programmas kods43440
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsĢeogrāfijas studiju programmas īstenošanas mērķis ir sniegt akadēmisku un profesionālu izglītību ģeogrāfijā, praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā un paaugstināt studējošo kopējo izglītības un kultūras līmeni, lai sagatavotie speciālisti būtu spējīgi veikt pastāvīgus pētījumus un risināt teorētiskos un lietišķos jautājumus ģeogrāfijā un tai radniecīgās zinātnes nozarēs.

Ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas pamatuzdevumi ir:

iemācīt vispārējās zināšanas dabas, cilvēka un lietišķajā ģeogrāfijā un iemācīt izmantot mūsdienīgas ģeogrāfiskās pētījumu metodes, attīstīt profesionālās iemaņas ģeogrāfijas apakšdisciplīnās (dabas ģeogrāfija, cilvēka ģeogrāfija, reģionālā un vides ģeogrāfija, lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika), un veicināt izpratni par mūsdienu attīstības tendencēm ģeogrāfijā;
attīstīt prasmes, kas ir būtiskas paredzamajā darba tirgū, lai nodrošinātu profesionālo konkurētspēju darba tirgū, kā arī paredzamās darba iemaņas;
attīstīt praktiskās iemaņas un pieredzi pētnieciskajā darbā izvēlētā ģeogrāfijas apakšnozarē pieredzējuša akadēmiskā personāla pārraudzībā.
Programmas studiju rezultāti

Programmmas studiju rezultāti ir:

apgūt dabas un sociālo zinātņu pamatus, kas ļauj izprast dabas vidē un sabiedrībā noritošos procesus;
apgūt teorētiskās pamatzināšanas visos ģeogrāfijas zinātnes apakšvirzienos;
apgūt lietišķās zināšanas un iegūt praktiskā darba iemaņas lietišķajā ģeogrāfijā;
apgūt pētījumu metožu pamatus ģeogrāfijā un iegūt praktiskā darba iemaņas lauku pētījumos;
veikt patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 15 nedēļu, jeb 15 kredītpunktu apjomā) izvēlētā ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā.

Darba iespējas

Studentiem tiek piedāvāta iespēja pilnveidoties izvēlētā ģeogrāfijas apakšnozarē, tādejādi kļūstot par pieprasītiem darba tirgū. Valsts un pašvaldību iestādes piesaista studentus, kas specializējušies meteoroloģijā, kartogrāfijā, reģionālās attīstības analīzē un pārvaldībā, teritoriju plānošanā u.c. (VARAM, VĢMC, Reģionālās vides pārvaldēs, reģionu attīstības aģentūrās u.c.). Privātuzņēmumi ir ieinteresēti piesaistīt labākos studentus darbam kartogrāfijas, teritoriju plānošanas, vides stāvokļa vērtēšanas, ainavu plānošanas, dabas un kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

Bakalaura programmas absolventi turpina studijas ģeogrāfijas maģistrantūrā un vēlāk doktorantūrā, kļūstot par augstākā līmeņa ekspertiem izvēlētā ģeogrāfijas apakšnozarē.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/geografijas-un-zemes-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/geografija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
GA ģeogrāfijā
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ģeogrāfijā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
Piezīme: Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv