Latvijas Universitāte - Tiesību zinātne - Bak. studijas

Tiesību zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-26
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods43380
 
Ilgums3 gadi (pilna laika klātiene), 3,5 gadi (nepilna laika klātiene); 4 gadi (nepilna laika neklātiene)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas nogales
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2160 EUR gadā (pilna laika klātiene), 1860 EUR gadā (nepilna laika klātiene); 1620 EUR gadā (nepilna laika neklātiene) (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmas galvenais mērķis ir sniegt pamat­zināšanas tiesībās. Programmas obligātajā (A) daļā ietverti tiesību zinātnes svarīgākie studiju kursi: Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Civiltiesību vispārīgā daļa, Saistību tiesības, Konstitucionālās tiesības, Admi­nistratīvās tiesības, Krimināltiesības, Lietu tiesības, Darba tiesības, Jurista ētika, Administratīvā procesa tiesības, Krimināl­process, Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās privāttiesības, Mācība par kolīziju normām, Civilprocess, Eiropas Savienības tiesības un Juridiskā svešvaloda, kā arī topošajiem juristiem nozīmīgi vispārizglītojoši kursi: Latīņu valoda, Tradicionālā loģika un Latviešu valodas kultūra.

Obligātās izvēles (B) daļā iekļauti šādi studiju kursi: Vispārējā valstszinātne, Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs, Starptautisko cilvēktiesību pamati, Romiešu civiltiesību pamati, Datu aizsardzības tiesības, Eiropas tiesību vēsture, Juridisko tekstu analīze un rakstīšana, Pašvaldību tiesības, Baznīcas tiesības, Apdrošināšanas tiesības, Nodokļu tiesības, Dzīvokļu tiesības, Administratīvās tiesas process, Bankrota tiesības, Ārvalstu konstitucionālās tiesības, Patērētāju aizsardzības tiesības, Sodu izpildes tiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības, Sociālās tiesības, Kriminoloģija, Kriminālistika, Tiesu psihiatrija, Tiesu medicīna.

Programma veidota saskaņā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par vienotu izglītības telpu Eiropā un pilnībā atbilst valsts noteiktajam augstākās akadēmiskās izglītības standartam. Bakalaura programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums studiju turpināšanai divgadīgajā Tiesību zinātnes profesionālajā maģistra studiju programmā, lai tās noslēgumā iegūtu jurista profesionālo kvalifikāciju.

Darba iespējas: tiesa, prokuratūra, advokatūra, notariāts, tiesu izpildītāju un maksātnespējas administratoru biroji, valsts pārvaldes iestādes un privāti uzņēmumi.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/juridiska-fakultate/pamatstudijas/tiesibu-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā); GA vēsturē; GA matemātikā vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv