Latvijas Universitāte - Angļu filoloģija - Mag. studijas

Angļu filoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-27
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods45222
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programma dod iespēju radošā mācību un zinātniskā darbā veidot kompetenci patstāvīga pētniecības darba veikšanai literatūrzinātnē, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā. Studenti apgūst zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas valodas un kultūras parādību un procesu apzināšanai, izpratnei un izpētei, projektu izstrādei un vadībai, darbojoties mācību iestādēs, valstiskajās un nevalstiskajās organizācijās. Piedaloties praksē, studentiem ir iespēja diskutēt, apzināt un pētīt valodniecības jautājumus plašā parādību kontekstā.

Studiju programma ietver trīs apakšprogrammas: Literatūrzinātne, Metodika un Valodniecība.

Programmas studentiem ir iespēja apgūt diskursa analīzi, semantiku un pragmatiku, datorlingvistiku, valodu variantus, kino un teksta semiotiku, dzimtes un seksualitātes jautājumus literatūrā un vizuālajā kultūrā, starpkultūru komunikāciju, verbālo un neverbālo saziņu dažādās kultūrās kā arī citus kursus, kas veltīti literatūrzinātnes, lietiškās valodniecības un valodniecības jautājumu lokam.

Studiju programmas absolventiem ir plašas darba iespējas, jo pēc studiju beigšanas absolventi ir sagatavoti darbam mācību iestādēs (vidējās un augstākajās), valodu centros, valstiskajās struktūrās un nevalstiskajās organizācijās Latvijā un ES, izdevniecībās, masu saziņas līdzekļos un tulkošanas aģentūrās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/anglu-filologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;
Papildu nosacījumi: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Angļu filoloģija” absolventi vai bakalaura studiju programmas „Moderno valodu un biznesa studijas” absolventi, nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 90 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 7 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai PTE (Pearson Test of English) General – C1, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz C1 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb „labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv